Airbnb × PICC (Narodno osiguravajuće društvo Kine)

Airbnb-ov plan za zaštitu domaćina u Kini

Omogućavamo domaćinima objekata i doživljaja u kontinentalnoj Kini da funkcionišu efikasno, individualno i uspešno putem Airbnb-a. Takođe, u saradnji s Narodnim osiguravajućim društvom Kine (PICC) pružamo Plan zaštite domaćina u Kini. Taj plan obuhvata tri programa: Osiguranje imovine domaćina u Kini, Osiguranje za zaštitu domaćina u Kini i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Kini. Njihova namena je da proces podnošenja odštetnih zahteva po osnovu osiguranja bude lakši, bezbedniji i sigurniji. Ako morate da popunite odštetni zahtev po osnovu Osiguranja imovine domaćina u Kini, idite u aplikaciju Airbnb i obratite nam se putem stranice sa detaljima porudžbine i unesite ključnu reč „osiguranje imovine“ da biste saznali više o postupku odštetnih zahteva. Ako morate da popunite odštetni zahtev po osnovu Osiguranja za zaštitu domaćina u Kini ili Osiguranja za zaštitu doživljaja u Kini, idite u aplikaciju Airbnb i obratite nam se putem stranice sa detaljima porudžbine i unesite ključnu reč „osiguranje za zaštitu“ da biste saznali više o postupku odštetnih zahteva. Plan zaštite domaćina u Kini važi za potvrđene domaće smeštaje/doživljaje sa datumom dolaska/datumom početka doživljaja od 1. avgusta 2020. i datumom odlaska/datumom završetka doživljaja pre ili na dan 29. jula 2022.