Airbnb × PICC (Narodno osiguravajuće društvo Kine)

Airbnb-ov plan za zaštitu domaćina u Kini

Omogućavamo domaćinima objekata i doživljaja u kontinentalnoj Kini da funkcionišu efikasno, individualno i uspešno uz Airbnb. Takođe sarađujemo s Narodnim osiguravajućim društvom Kine (PICC) kako bismo pružili Paket zaštite domaćina u Kini. Taj paket obuhvata tri programa: Osiguranje imovine domaćina u Kini, [Osiguranje za zaštitu domaćina u Kini] (#host_protection_insurance) i [Osiguranje za zaštitu doživljaja u Kini] (#experience_protection_insurance) da bi se proces podnošenja odštetnog zahteva po osnovu osiguranja olakšao i učinio bezbednijim i sigurnijim. Pročitajte sledeće da biste saznali više o pokriću koje ćete dobiti.

Koje su prednosti?

Sveobuhvatna zaštita

Zaštitite smeštaj i povezanu imovinu, kao i bezbednost gostiju i trećih lica.

Maksimalni iznos

 • Osiguranje imovine domaćina u Kini u iznosu do 1.000.000 CNY
 • Osiguranje za zaštitu domaćina u Kini u iznosu do 5.000.000 CNY
 • Osiguranje za zaštitu doživljaja u Kini u iznosu do 5.000.000 CNY

Profesionalna podrška

 • PICC-ov tim za odštetne zahteve udružio se sa preduzećem Sedgwick China Co., Ltd kako bi zajedno pružali ekskluzivne usluge
 • Airbnb-ova korisnička služba pruža pametne odgovore na vaša pitanja, kao i neophodne lične usluge

Osiguranje imovine domaćina u Kini

Pokriće:

 • Šteta koju gosti prouzrokuju u vašem smeštaju
 • Šteta koju gosti prouzrokuju na vašim stvarima
 • Šteta koju na vašem domu ili stvarima prouzrokuje životinja ili kućni ljubimac gosta (npr. pas vodič)
 • Gubitak prihoda od svih rezervacija prouzrokovan nezgodom, do najviše 10.000 CNY

Izuzeća od pokrića

 • Krađa gotovine i vrednosnih papira (npr. bankovni depoziti, deonice)
 • Habanje usled uobičajenog korišćenja
 • Telesne povrede ili oštećenje imovine gostiju ili trećih lica (ovi slučajevi mogu biti pokriveni [Osiguranjem za zaštitu domaćina u Kini] (#host_protection_insurance))
 • Mrlje, buđ ili slično u objektu
 • Prirodne katastrofe
 • Drugo

Postupak podnošenja zahteva

1. Razgovarajte sa gostom

Tokom perioda za pregovaranje (60 dana), domaćin može prvo da razgovara s gostom o bilo kakvoj šteti u objektu uzrokovanoj nemarom gosta putem Centra za posredovanje; možete pokrenuti odštetni zahtev protiv gosta na osnovu iznosa štete.

Za zahteve nakon ugovorenog perioda, ali i dalje unutar perioda zakonskog osiguranja (2 godine), kliknite ovde da biste poslali direktno PICC-u.

2. Podnesite odštetni zahtev po osnovu osiguranja

Ako pregovori ne uspeju, domaćin može da podnese odštetni zahtev PICC-u putem Istorije prijava u [Centru za posredovanje] (/resolutions); Airbnb će odmah proslediti odštetni zahtev PICC-u.

3. Dalja procedura s PICC-om

Nakon pregleda i evidentiranja slučaja, PICC će se obratiti domaćinu putem spoljnog preduzeća za stručnu procenu štete (Sedgwick China Co., Ltd) kako bi se dovršio dalji postupak podnošenja odštetnog zahteva po osnovu osiguranja.

Ukoliko pregovori propadnu, Airbnb tim će ipak obraditi zahteve podnete pre 1. avgusta 2020. ali ih neće podneti PICC-u.

Osiguranje za zaštitu domaćina u Kini

Pokriće

 • Vaša zakonska odgovornost za telesne povrede gostiju ili trećih lica
 • Vaša zakonska odgovornost za štetu na imovini gostiju ili trećih lica

Izuzeća od pokrića

 • Šteta ili telesna povreda uzrokovana namerno (nije u pitanju nesrećni slučaj)
 • Šteta u domu ili na imovini (potencijalno zaštićeno [Osiguranjem imovine domaćina u Kini] (#host_property_insurance) ) - Drugo (bolesti kao što su alergije, ekcem, epilepsija itd.)

Postupak podnošenja zahteva

1. Podnesite odštetni zahtev po osnovu osiguranja

Popunite i pošaljite zahtev za odštetu na osnovu stvarne štete (do nezgode je moralo doći 1. avgusta 2020. ili nakon toga); Airbnb će istovremeno evidentirati zahtev za odštetu i proslediti ga PICC-u.

2. Obratite se spoljnom preduzeću za procenu štete (Sedgwick China Co., Ltd)

Nakon pregleda i evidentiranja slučaja, PICC će vam se obratiti putem spoljnog preduzeće za stručnu procenu štete (Sedgwick China Co., Ltd) kako bi se dovršio dalji postupak podnošenja odštetnog zahteva po osnovu osiguranja.

Osiguranje za zaštitu doživljaja u Kini

Pokriće

– Vaša zakonska odgovornost za telesne povrede učesnika ili trećih lica – Vaša zakonska odgovornost za štetu na imovini učesnika ili trećih lica

Izuzeća od pokrića

 • Šteta ili telesna povreda uzrokovana namerno (ne slučajno)
 • Oštećenje lične imovine domaćina, nestanak ili krađa predmeta tokom doživljaja
 • Deo doživljaja koji obuhvata vazdušni i drumski prevoz (ovaj deo je osiguran prevozom, kao što je osiguranje automobila)
 • Naporni ili ekstremni sportovi poput penjanja na stene i bandži skokova
 • Drugo

Postupak podnošenja zahteva

1. Podnesite odštetni zahtev po osnovu osiguranja

Popunite i pošaljite zahtev za odštetu na osnovu stvarne štete (do nezgode je moralo doći 1. avgusta 2020. ili nakon toga); Airbnb će istovremeno evidentirati zahtev za odštetu i proslediti ga PICC-u.

2. Obratite se spoljnom preduzeću za procenu štete (Sedgwick China Co., Ltd)

Nakon pregleda i evidentiranja slučaja, PICC će vam se obratiti putem spoljnog preduzeće za stručnu procenu štete (Sedgwick China Co., Ltd) kako bi se dovršio dalji postupak podnošenja odštetnog zahteva po osnovu osiguranja.

Česta pitanja

Zašto je napravljen Airbnb-ov plan za zaštitu domaćina u Kini?

Pošto smo mi globalna platforma za smeštaje, cenimo utisak korisnika i mišljenje domaćina u svim zemljama i regionima. Pošto imamo više stotina hiljada aktivnih domova i hiljade doživljaja u kontinentalnoj Kini, na nama je da pružamo vrhunsko, lokalizovano osiguranje ogromnoj grupi domaćina domova i doživljaja na kojima počiva naša zajednica.

Šta obuhvata ovaj plan?

Airbnb-ov plan zaštite domaćina u Kini važi za rezervacije i doživljaje u kontinentalnoj Kini (izuzimajući Hongkong (SAR), Makao (SAR) i Tajvan). Osiguranje imovine domaćina u Kini odnosi se na rezervaciju koja nije otkazana i koja je obuhvatila više od 1 noćenja na kopnu Kine. Svi problemi za koje je neophodno pokriće osiguranjem, a koji su uzrokovani boravkom gosta u domu ili učešćem u doživljaju tokom trajanja rezervacije mogu biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu domaćina u Kini i Osiguranjem za zaštitu doživljaja u Kini (od 1. avgusta 2021.).

Kako domaćini domova ili doživljaja podnose zahtev za odštetu po osnovu osiguranja?
 1. Podnesite zahtev za nadoknadu štete od gosta putem platforme ili podnesite odštetni zahtev PICC-u što pre nakon nezgode. Podsetite gosta ili učesnika doživljaja da odmah razgovara s vama i pruži komentare o incidentu.
 2. Ako je unutrašnjost vašeg doma oštećena, odmah zatražite inspekciju na licu mesta.
 3. Važno je da odmah prikupite što više dokaza kao što su fotografije ili video zapisi ili potvrde o policijskoj istrazi, kako biste mogli da pošaljete dovoljno propratnih informacija prilikom podnošenja odštetnog zahteva.
 4. Preduzmite aktivne mere nakon nezgode: odmah pozovite dežurne linije 110, 120 ili 119 za trenutnu pomoć.
Kako pronaći odgovore na pitanja u vezi sa odštetnim zahtevima po osnovu osiguranja?

Za više informacija o pokrivenosti možete se obratiti timu za reklamacije kompanije Marsh na imejl CN.Airbnb@marsh.com ili telefonom [400 622 8012] (tel: 4006228012); radno vreme je od 9.30 do 17.30 radnim danima. PICC će profesionalno proceniti mogućnost osiguranja na osnovu konkretnih zahteva. Imejl adresa PICC-a je airbnbclaim@piccsh.com; broj telefona je 021-95518 (Lokalni korisnici koji nisu iz Šangaja, treba da biraju pozivni broj 021; obavestite osoblje službe za korisnike da ste domaćin ili gost Airbnb-a), a radno vreme službe za korisnike je danonoćno; za vreme praznika, zapis službe za korisnike će biti poslat na obradu timu za posebne zahteve i oni će direktno odgovoriti.

Kakvo osiguravajuće društvo je PICC?

Kao partner „Plana osiguranja domaćina u Kini“, PICC je državno društvo za osiguranje imovine s dugom istorijom i jakom sveobuhvatnom snagom u Kini. Upravlja velikim brojem preduzeća s vrhunskom pozicijom na globalnom tržištu osiguranja imovine.