Smeštaji za borce iz prvih redova borbe protiv bolesti COVID-19

Šta su smeštaji za borce iz prvih redova?

Kroz Airbnb.org, domaćini mogu da nude smeštaj osobama koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19, a koje moraju da borave bliže radnom mestu ili na bezbednoj udaljenosti od svojih porodica.

Šta su smeštaji za borce iz prvih redova?

Kroz Airbnb.org, domaćini mogu da nude smeštaj osobama koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19, a koje moraju da borave bliže radnom mestu ili na bezbednoj udaljenosti od svojih porodica.

Kome su namenjeni?

Smeštaji za borce iz prvih redova raspoloživi su osobama kojima treba smeštaj, a koje su povezane sa nekim od neprofitnih partnera Airbnb.org-a.

Kome su namenjeni?

Smeštaji za borce iz prvih redova raspoloživi su osobama kojima treba smeštaj, a koje su povezane sa nekim od neprofitnih partnera Airbnb.org-a.

Kako pomoći

Želite da ugošćavate osobe koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19? Neophodno je da ste već domaćin Airbnb-u koji može da ponudi ceo smeštaj.

Kako pomoći

Želite da ugošćavate osobe koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19? Neophodno je da ste već domaćin Airbnb-u koji može da ponudi ceo smeštaj.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o ovom programu i o tome kako ugošćavati osobe koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19.

Smeštaji za borce iz prvih redova i Airbnb.org

Program Smeštaji za borce iz prvih redova postaje deo Airbnb.org-a, neprofitne organizacije tipa 501 (c)(3) koja aktivira snagu deljenja prostora i resursa u doba krize.