FINANSIJE

Kako zarađujete na Airbnb-u

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodan odabir cene.

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodan odabir cene.

Recite nam nešto više o svom smeštaju

Jednostavne, nesmetane uplate

Dobijajte novac kako vi želite – putem PayPal-a, direktno na vaš račun ili na neki drugi način, u zavisnosti od vaše lokacije.

Dobijajte novac kako vi želite – putem PayPal-a, direktno na vaš račun ili na neki drugi način, u zavisnosti od vaše lokacije.

Ponudite prostor besplatno

Možete da oglašavate svoj dom milionima putnika bez dodatnih uslova – bez naknade za registraciju i članarine.

Primite rezervaciju

Airbnb naplaćuje svakom gostu pre dolaska kako bi se osiguralo da ćete uvek biti plaćeni na vreme kada ugošćavate. Nikada ne morate da budete u direktnom dodiru sa novcem.

Primajte isplate nakon dolaska

Airbnb obično isplaćuje novac otprilike 24 sata nakon planiranog dolaska gosta kako bi se pobrinuo da prijava prođe bez problema.

Koliko se po naknadama razlikujemo od drugih?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Naknada za uslugu domaćina (po rezervaciji)
3-5%
5%
15-20%
Nuđenje smeštaja je uvek besplatno
Nema naknada za obradu kreditnih kartica
Uključeno je osiguranje objekta od štete u iznosu do 1.000.000 USD
Poslednji put ažurirano u junu 2018.
Možemo da uštedimo nešto novca za penziju i školovanje naše dvoje dece.
Možemo da uštedimo nešto novca za penziju i školovanje naše dvoje dece.

Džej-Bi i Ramona ugošćavaju u Bostonu da bi zaradili dodatni novac za penziju.

Džej-Bi i Ramona ugošćavaju u Bostonu da bi zaradili dodatni novac za penziju.

Saznajte kako ugošćava
Možemo da uštedimo nešto novca za penziju i školovanje naše dvoje dece.
Možemo da uštedimo nešto novca za penziju i školovanje naše dvoje dece.

Džej-Bi i Ramona ugošćavaju u Bostonu da bi zaradili dodatni novac za penziju.

Džej-Bi i Ramona ugošćavaju u Bostonu da bi zaradili dodatni novac za penziju.

Saznajte kako ugošćava

Odlična cena za svako noćenje

Pouzdani saveti o cenama

Odluka o tome šta naplaćujete je samo vaša. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alatke koje formiraju cene u odnosu na potražnju, što obezbeđuje odličnu cenu za svako noćenje.

Pouzdani saveti o cenama

Odluka o tome šta naplaćujete je samo vaša. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alatke koje formiraju cene u odnosu na potražnju, što obezbeđuje odličnu cenu za svako noćenje.

Dodatni novac za usluge

Unapred možete da zatražite dodatne naknade, poput onih za dodatne goste ili čišćenje doma. Ako želite da pružite druge usluge, kao što su iznajmljivanje opreme ili obilazak, gosti mogu da ih plate putem aplikacije nakon rezervacije.

Prilagođeno vašim potrebama

Možete da postavite prilagođene cene za sezone, vikende i sva druga noćenja u kojima želite da odredite ono što naplaćujete. Takođe možete da navedete nedeljne i mesečne popuste za osobe koje žele da borave duže vreme.

Odgovori na vaša pitanja

Koliko košta da ponudim svoj prostor?

Registracija i nuđenje doma na Airbnb-u su potpuno besplatni. Kada dobijete rezervaciju, naplatićemo vam Airbnb-ovu naknadu za domaćine, koja obično iznosi 3% i kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kako da izračunam koliko ću novca zaraditi?

Isplaćujemo vam cenu noćenja umanjenu za naknadu za uslugu domaćina, koja obično iznosi 3%. Pored cene smeštaja, gosti Airbnb-u plaćaju naknadu za uslugu, pa je ukupan iznos koji gosti vide veći od iznosa koji se vama isplaćuje. Evo nekih stvari koje mogu da utiču na isplatu: Na rezervaciju je možda primenjen nedeljni ili mesečni popust Na rezervaciju su možda primenjene vikend cene ili prilagođene cene U nekim slučajevima, pored Airbnb-ove naknade za uslugu možda ćemo vam naplatiti i porez na dodatu vrednost (PDV)

Kako Airbnb može da mi pomogne pri određivanju cena?

Pametne cene, alat Airbnb-a, omogućava vam da cene postavite tako da se automatski povećavaju ili smanjuju u skladu sa potražnjom za smeštajima kao što je vaš.

Za cenu ste uvek vi odgovorni, stoga Pametnim cenama možete da upravljate na osnovu drugih podešavanja cena koje sami odredite, a cene noćenja možete da promenite u bilo kom trenutku.

Pametne cene se zasnivaju na tipu i lokaciji vašeg smeštaja, sezoni, potražnji i drugim faktorima (poput događaja koji se održavaju u vašem području).

Kada mogu da očekujem isplatu?

Airbnb vam obično isplaćuje novac oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Vreme potrebno da novac stigne na račun zavisi od izabranog načina isplate. Ako gost boravi 28 ili više noćenja, Airbnb obično šalje isplatu za prvi mesec oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Ostale isplate za tu rezervaciju vrše se mesečno. Ako ste novi domaćin, novac ćemo vam možda isplatiti 30 dana nakon potvrde prve rezervacije. Ako do prve rezervacije ima još 30 dana, novac ćemo vam isplatiti 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Ovo pravilo važi za sve isplate koje su planirane tokom tih 30 dana.

Kako da izaberem cenu za svoj smeštaj?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Koje poreze plaćaju domaćini?

Proverite sa lokalnim vlastima da li ste obavezni da gostima naplaćujete porez. Ukoliko ustanovite da morate da naplaćujete porez, taj iznos obično možete da dodate u okviru posebne ponude kada gosti rezervišu smeštaj ili da ih zamolite da plate lično. U svakom slučaju, važno je da gosti pre rezervacije znaju tačan iznos poreza. Ukoliko odlučite da porez naplatite van navedene cene smeštaja, to bi trebalo da učinite tek po dolasku gosta. Mi nismo u mogućnosti da vam pomognemo niti da osiguramo naplatu. Na nekim lokacijama Airbnb domaćinima nudi uslugu naplate i uplate boravišne takse. Na tim lokacijama domaćini ne smeju sami da naplaćuju boravišnu taksu. Takođe, na nekim lokacijama se možda naplaćuje i porez na dodatu vrednost (PDV). Saznajte više od PDV-u

Da li ste spremni da zarađujete?

Da li ste spremni da zarađujete?