Osiguranje domaćina u Japanu

Osiguranje domaćina u Japanu

Zaštita za svakog domaćina. Svaki smeštaj. Svaki put.

Šta je pokriveno?

Osiguranje domaćina u Japanu može da obezbedi pokriće u iznosu do 100.000.000 JPY ako objekat ili smeštaj koji je u vlasništvu domaćina pretrpi oštećenje zbog boravka gosta. Ono može da obezbedi pokriće i ako domaćin snosi odgovornost ili troškove u vezi sa štetom na objektu ili telesnom povredom gosta ili trećeg lica.

Šta je pokriveno?

Osiguranje domaćina u Japanu može da obezbedi pokriće u iznosu do 100.000.000 JPY ako objekat ili smeštaj koji je u vlasništvu domaćina pretrpi oštećenje zbog boravka gosta. Ono može da obezbedi pokriće i ako domaćin snosi odgovornost ili troškove u vezi sa štetom na objektu ili telesnom povredom gosta ili trećeg lica.

Šta je pokriveno?

Osiguranje domaćina u Japanu može da obezbedi pokriće u iznosu do 100.000.000 JPY ako objekat ili smeštaj koji je u vlasništvu domaćina pretrpi oštećenje zbog boravka gosta. Ono može da obezbedi pokriće i ako domaćin snosi odgovornost ili troškove u vezi sa štetom na objektu ili telesnom povredom gosta ili trećeg lica.

Osiguranje za domaćine u Japanu može da pokriva:

  • Slučajeve kad smeštaj koji je u vlasništvu domaćina bude oštećen zbog boravka gosta
  • Slučajeve kad domaćin snosi odgovornost za telesnu povredu gosta ili trećeg lica
  • Slučajeve kad domaćin snosi odgovornost za oštećenje imovine gosta ili trećeg lica
  • Pokriće troškova u slučajevima kad domaćin pretrpi određene troškove u vezi sa štetom na objektu ili telesnom povredom gosta ili trećeg lica
  • Troškove za obnovu imovine koja je uflekana ili za koju je neophodno uklanjanje neprijatnih mirisa

Osiguranje domaćina u Japanu ne pokriva:

  • Gotovinu i hartije od vrednosti domaćina
  • Štetu prouzrokovanu namernim činom domaćina
  • Uobičajeno habanje
  • Standardne troškove čišćenja
Pokriće osiguranjem je ograničeno na domaćine smeštaja u Japanu. Da bi pokriće važilo, domaćini moraju imati licencu ili drugu vrstu dozvole da obavljaju delatnost deljenja doma u skladu sa odgovarajućim zakonima. Domaćini koji zatraže isplatu po osnovu Osiguranja za domaćine u Japanu prihvataju saradnju sa Airbnb-om i osiguravajućim društvom, u šta spada dostavljanje dokumentacije o predmetnoj šteti i prihvatanje provere u retkim slučajevima kad je to potrebno.

Određene vrste objekata podležu ograničenoj zaštiti. Domaćini bi takve dragocenosti trebalo da stave na bezbedno mesto ili uklone kada iznajmljuju prostor, kao i da razmisle o posebnom osiguranju za takve predmete.

Isplate na ime Osiguranja domaćina u Japanu podležu određenim uslovima, ograničenjima i izuzećima. Za više informacija posetite stranicu sa rezimeom Osiguranja za zaštitu doživljaja.

Ako želite da zatražite primerak polise osiguranja, obratite se preduzeću Aon Japan Ltd. i navedite podatke o svom nalogu na Airbnb-u.

Kako podneti zahtev

Kako podneti zahtev

Za domaćine koji imaju pravo na naknadu štete na ličnoj imovini i/ili smeštaju u njihovom vlasništvu:

Za domaćine koji imaju pravo na naknadu štete na
ličnoj imovini i/ili smeštaju u njihovom vlasništvu:

Za domaćine koji imaju pravo na naknadu štete na
ličnoj imovini i/ili smeštaju u njihovom vlasništvu:

1. Prikupite dokaze o oštećenju

Tu mogu spadati fotografije, video-snimci, procene i/ili priznanice za robu.

2. Odmah se obratite gostu putem Centra za posredovanje

Kad se od vas zatraži da izaberete razlog posredovanja, izaberite „Oštećene ili nestale stavke“. Gost će imati priliku da reaguje. Ako gost ne reaguje u roku od 72 sata, možete da zatražite pomoć od Airbnb-a.

3. Primite nadoknadu štete ili uključite Airbnb

Ako gost ne želi da plati ceo iznos, možda ispunjavate uslove za nadoknadu po osnovu Osiguranja domaćina u Japanu. Kad se obratite Airbnb-u, stručnjak za podršku će vas provesti kroz taj proces.

Za domaćine koji snose odgovornost ili druge
troškove:


U retkim slučajevima kad se gost ili treće lice povredi ili dođe do oštećenja ili krađe njihove imovine, a vi ste zakonski odgovorni ili pretrpite troškove da biste im nadoknadili štetu, treba da se obratite timu za podršku zajednici. Nakon prijema prateće dokumentacije i informacija, slučaj će biti prebačen sa Airbnb-a na našeg spoljnog osiguravača i njihovog administratora za zahteve trećih lica.
Obratite se timu za podršku zajednici

Za domaćine koji snose odgovornost ili druge
troškove:


U retkim slučajevima kad se gost ili treće lice povredi ili dođe do oštećenja ili krađe njihove imovine, a vi ste zakonski odgovorni ili pretrpite troškove da biste im nadoknadili štetu, treba da se obratite timu za podršku zajednici. Nakon prijema prateće dokumentacije i informacija, slučaj će biti prebačen sa Airbnb-a na našeg spoljnog osiguravača i njihovog administratora za zahteve trećih lica.
Obratite se timu za podršku zajednici

Odgovori na vaša pitanja

Odgovori na vaša pitanja

img

Spremni da okačite prostor na Airbnb?