Pređi na sadržaj

Iskoristite poklon-karticu

Kad preuzmete poklon-karticu za Airbnb, poklon-kredit će biti dostupan za primenu na sledeću rezervaciju.
Trenutno ga mogu iskoristiti samo osobe u SAD čiji je način plaćanja registrovan u SAD.
Primer poklon-kartice
Primer poklon-kartice
Primer poklon-kartice
Šta treba imati na umu
Pokrivanje troškova
Da biste mogli da iskoristite poklon-karticu, na nalogu morate da imate način plaćanja izdat u SAD. Ako se ukupni iznos razlikuje od stanja na poklon-kartici, s tog načina plaćanja će vam se naplatiti razlika.
Ima neograničen rok trajanja
Kad preuzmete poklon-karticu, njen kredit vam je na raspolaganju za rezervacije koje ugovarate od tog trenutka nadalje. Uz 5,6 miliona aktivnih smeštaja i desetine hiljada raspoloživih doživljaja na Airbnb-u, imate bezbroj načina za istraživanje.
Napomene
Poklon-krediti se ne mogu koristiti za plaćanje izmena postojećih rezervacija i zakazanih ili predstojećih plaćanja dužih boravaka ili planova uplata.
Stanje kredita
U odeljku Načini plaćanja na nalogu možete videti svoj trenutni poklon-kredit za Airbnb, odnosno trenutno stanje. Kliknite na Prikaži detalje da pogledate listu poklon-kartica primenjenih na vaš nalog.

Česta pitanja
Ako želite da kupite Airbnb-ove digitalne poklon-kartice koje se mogu slati imejlom ili SMS-om, posetite našu stranicu programa Airbnb-ovih poklon-kartica. Airbnb-ove poklon-kartice mogu se kupiti i na raznim maloprodajnim mestima, u prodavnicama širom Sjedinjenih Američkih Država. Poklon-kartice trenutno mogu da kupuju i koriste samo osobe u SAD s načinom plaćanja koji je izdat u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako želite da naručite veći broj poklon-kartica, posetite naš sajt za kupovinu namenjen poslovnim korisnicima. Minimalna vrednost porudžbine na veliko je 1000 USD.

Poklon-kartice zasad mogu kupiti i iskoristiti samo osobe u Sjedinjenim Američkim Državama sa načinom plaćanja koji je izdat u Sjedinjenim Američkim Državama. Pogledajte uslove za poklon-karticu

Da biste mogli da iskoristite poklon-karticu, morate imati način plaćanja koji je izdat u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se ukupni iznos razlikuje od stanja na poklon-kartici, s tog načina plaćanja će vam se naplatiti razlika.

Poklon-kartice treba tretirati kao gotovinu. Kada elektronski prenesemo digitalnu poklon-karticu kupcu ili predviđenom primaocu ili kada predamo fizičku poklon-karticu dostavnoj službi, rizik od gubitka i vlasništvo nad poklon-karticama prelaze na kupca. Ne snosimo odgovornost za gubitak, krađu ili uništenje poklon-kartice, kao ni za njeno korišćenje bez vaše dozvole.

Da li imate još pitanja? Idite u naš Centar za pomoć