Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako se određuje cena za moju rezervaciju?

  Ukupna cijena rezervacije na Airbnbu izračunava se na temelju cijene noćenja koju je odredio domaćin te dodatnih naknada ili troškova koje naplaćuje domaćin ili Airbnb. U to se ubraja sljedeće:

  • naknada za usluge Airbnba: to je naknada koju plaćaju gosti, a njome se pokrivaju troškovi funkcioniranja Airbnba i omogućuje pružanje podrške korisnicima 0 – 24
  • naknada za čišćenje: to je naknada koju neki domaćini naplaćuju kako bi pokrili troškove čišćenja smještaja (može se naplaćivati u svim državama osim Kine)
  • naknada za dodatne goste: to je naknada koju naplaćuju neki domaćini za svakog dodatnog gosta iznad maksimalnog broja gostiju koji je domaćin odredio
  • sigurnosni polog: za neke rezervacije može se zasebno tražiti sigurnosni polog koji određuje domaćin ili Airbnb – saznajte više o sigurnosnim polozima
  • porez na dodanu vrijednost (PDV, JCT i GST): u nekim državama gosti plaćaju porez na dodanu vrijednost – saznajte više o PDV-u
  • lokalni porezi: ti se porezi naplaćuju ovisno o lokaciji smještaja – saznajte više o lokalnim porezima
  • .

  Naplata se izvršava u trenutku kad domaćin prihvati vaš zahtjev za rezervaciju ili odmah ako se koristite opcijom instant rezervacije. Iznos rezervacije u nekim slučajevima možete raspodijeliti na više uplata ako rezervacija ispunjava određene kriterije. Osim toga, možete odabrati opciju plaćanja cijelog iznosa odjednom.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci