Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti

Napomena: Od 31. maja 2022, okolnosti koje se odnose na COVID-19 više nisu obuhvaćene ovim pravilima. Za rezervacije ugovorene pre 31. maja 2022, određene okolnosti koje se odnose na COVID-19 će i dalje biti obuhvaćene. Različita pravila važe za Luxe rezervacije i domaće rezervacije u Južnoj Koreji.

Datum stupanja na snagu: 20. januar 2021.

Pregled

Ova Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti objašnjavaju kako se otkazuje u slučaju nepredviđenih događaja na koje ne možete da utičete nakon rezervisanja i koji onemogućavaju ili čine nezakonitom realizaciju rezervacije. Ova Pravila važe za rezervacije i smeštaja i doživljaja.

Kada ova Pravila dozvoljavaju otkazivanje, ona kontrolišu pravila otkazivanja rezervacije i imaju prednost u odnosu na njih. Gosti na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu rezervaciju i, u zavisnosti od okolnosti, dobiju gotovinsko refundiranje novca, kredit za putovanja i/ili drugu kompenzaciju. Domaćini na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu bez negativnih posledica, ali, u zavisnosti od okolnosti, datumi otkazane rezervacije mogu da im budu blokirani u kalendarima.

Koji su događaji pokriveni

U ovim Pravilima pojam Događaj označava ispod navedene situacije koje se dogode nakon rezervisanja, odnosno koje nisu mogle da se predvide prilikom rezervisanja, a sprečavaju ili zakonski zabranjuju realizaciju rezervacije.

Promene uslova za putovanja koje je odredila vlada. Neočekivane promene uslova za dobijanje vize ili pasoša koje je nametnuo neki organ vlade, a koji sprečavaju putovanje na odredište. To ne uključuje gubitak ili istek važenja putnih dokumenata ili druge lične okolnosti u vezi sa ovlašćenjem gosta za putovanje.

Proglašena vanredna stanja i epidemije. Lokalne ili nacionalne vanredne situacije, epidemije, pandemije i vanredne situacije u vezi sa javnim zdravljem proglašene od strane države. Tu ne spadaju bolesti koje su endemske ili se obično vezuju za određena područja – na primer, malarija na Tajlandu ili denga groznica na Havajima.

Ograničenja putovanja koja je odredila vlada. Ograničenja putovanja koja je nametnuo neki organ vlade, a koja sprečavaju ili zabranjuju putovanje na lokaciju smeštaja, boravak u njoj ili povratak sa nje. To ne uključuje neobavezujuće savete za putovanja i slične smernice vlade.

Vojne intervencije i drugi nemiri. Ratna dejstva, nemiri, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, bune, građanski neredi i građanski nemiri.

Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, elementarne nepogode, veliki prekidi u pružanju komunalnih usluga, vulkanske erupcije, cunamiji i druge teške i abnormalne vremenske prilike. Tu ne spadaju vremenski i prirodni uslovi koji su dovoljno česti da se mogu predvideti na datoj lokaciji – na primer uragani koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi.

Šta nije pokriveno

Sve ostalo. Ova Pravila dozvoljavaju otkazivanja samo za goreopisane događaje. Sve ostalo je isključeno. Primeri situacija u kojima ova Pravila ne dozvoljavaju otkazivanje: neočekivane bolesti, oboljenja ili povrede; obaveze propisane od strane države kao što su porotnička dužnost, sudski pozivi ili vojna obaveza; saveti za putovanja ili druge smernice vlade (koje ne podležu nedozvoljavanju ili zabrani putovanja); otkazivanje ili promena termina događaja koji je rezervisan; i prekidi u saobraćaju koji nisu povezani s pokrivenim događajem kao što su zatvaranje puteva, kao i otkazivanje letova, vozova, autobusa i trajekta. Ukoliko u tim slučajevima otkažete rezervaciju, iznos koji se refundira biće određen pravilima otkazivanja koja važe za datu rezervaciju.

Šta treba sledeće učiniti

Ako vas obavestimo ili objavimo informacije koje potvrđuju da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, pratite uputstva za otkazivanje koja vam navedemo. Kada vas obavestimo ili objavimo informacije o tome kako se ova Pravila primenjuju, trebalo bi da imate ponuđenu mogućnost otkazivanja u skladu sa tim Pravilima tako što ćete otići na stranicu Putovanja i otkazati rezervaciju na koju je uticao događaj. Ako smatrate da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, ali vas nismo obavestili niti objavili informacije o događaju, obratite nam se da biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju, budite spremni da dostavite dokumentaciju koja pokazuje kako je događaj uticao na vas ili vašu rezervaciju.

Ako imate pitanja, obratite nam se.

Šta još treba da znate

Ova Pravila važe za sve rezervacije čiji datum dolaska nije pre dana stupanja na snagu. Ova Pravila ne važe za rezervacije u kategoriji Luxe, koje podležu posebnim Pravilima refundiranja za gosta u kategoriji Luxe.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte