Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti

  Na snazi do: 19. januara 2021.

  Kako to funkcioniše

  Možemo da vam refundiramo novac ili da vas oslobodimo posledica otkazivanja ako morate da otkažete zbog nepredviđenih okolnosti koje su van vaše kontrole. U nastavku je spisak okolnosti koje su obuhvaćene našim Pravilima za slučajeve nepredviđenih okolnosti. Pre nego što otkažete, proverite da li se vaša okolnost nalazi na listi u nastavku i da li možete da pružite potrebnu dokumentaciju.

  Važno je da imate na umu da je otkazivanje bez posledica moguće samo kod nepredviđenih okolnosti koje nastanu pre zvaničnog datuma dolaska za vašu rezervaciju. Pored toga, naša Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti se ne odnose na rezervacije u okviru kategorija Luxe ili Luxury Retreats, koje podležu posebnim Pravilima refundiranja za gosta u kategoriji Luxe.

  Okolnosti u kojima je neophodna dokumentacija

  Smrt domaćina, gosta ili pomoćnog domaćina, dodatnog gosta, člana uže porodice ili negovatelja. Tražićemo da dostavite jedan od sledećih dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Čitulja
  • Novinski članak u kojem se pokojnik pominje
  • Policijski izveštaj

  Neočekivana teška bolest ili povreda domaćina ili osobe koja putuje. Tražićemo da dostavite izjavu lekara kojom se potvrđuje da osoba ne može da ugošćava ili putuje zbog neočekivane, teške bolesti ili povrede. Takođe, datum izveštaja mora da bude posle datuma potvrde rezervacije i mora da se dostavi u roku od 14 dana od dana otkazivanja. Postojeći uslovi poznati korisniku u trenutku rezervacije trenutno nisu obuhvaćeni našim Pravilima za slučajeve nepredviđenih okolnosti.

  Obaveze propisane od strane države, uključujući porotničku dužnost, ograničenja putovanja, pozive na suđenje i vojnu obavezu. Tražićemo da dostavite kopiju zvaničnog obaveštenja čiji je datum posle datuma rezervacije, sa imenom osobe koja ispunjava obavezu.

  Nepredviđena oštećenja imovine, kao i problemi sa održavanjem i sadržajima u smeštaju na Airbnb-u koji ga čine nebezbednim za ugošćavanje ili koji onemogućavaju gostima pristup osnovnim sadržajima, kao što je tekuća voda. Ovo se ne odnosi na planirana renoviranja. Tražićemo da dostavite sve dokumente navedene u nastavku:

  • Dokaz da je popravka u toku
  • Procena o vremenu potrebnom da se popravka završi
  • Faktura za troškove popravke
  • Fotografije oštećenja

  Prekidi u saobraćaju zbog kojih je nemoguće otputovati na odredište, uključujući zatvaranja puteva i otkazivanja letova kada nema alternativnih načina putovanja. Ovo se odnosi i na zatvaranja i otkazivanja zbog prirodnih katastrofa poput zemljotresa i jakih oluja. Tražićemo da dostavite obaveštenje o zatvaranju puteva ili dokumentaciju od avio-kompanije da je let otkazan i prateću dokumentaciju koja potvrđuje da ne možete da otputujete na odredište.

  Otkazivanja voza, autobusa ili trajekta kada istog dana nisu bili dostupni alternativni načini putovanja. Tražićemo da dostavite dokumentaciju koja jasno pokazuje da prevoznik nije radio tog dana, npr. snimak ekrana veb-sajta preduzeća ili link ka zvaničnom saopštenju prevoznika.

  Okolnosti koje zahtevaju poseban pregled

  Dokumentacija za ovakve okolnosti nije neophodna, ali naš specijalizovani tim će pregledati svaki slučaj da potvrdi da li ste bili direktno pogođeni.

  Rezervacije za program Open Homes koje su otkazane. Više informacija o programu Open Homes.

  Prirodne katastrofe, terorističke aktivnosti i građanski/politički nemiri zbog kojih gost ne može da otputuje na odredište ili iz odredišta ili zbog kojih nije bezbedno ugošćavati.

  Bolesti uzrokovane epidemijom ili oboljenja koja iznenada pogode region ili čitavu grupu ljudi. Ovo se ne odnosi na postojeće bolesti koje su specifične za određena područja – na primer, malarija u Tajlandu ili denga groznica na Havajima. Sve izmene naših pravila u vezi sa epidemijom bolesti i obimom primene pravila biće utvrđene na osnovu saopštenja Svetske zdravstvene organizacije i lokalnih organa vlasti.

   Ograničenja putovanja propisana od strane države, policije ili vojske koja ograničavaju putovanje na lokaciju smeštaja ili doživljaja ili sa nje.

   Uputstva u vezi sa pretnjama po bezbednost i sigurnost izdata za lokaciju smeštaja ili doživljaja, odnosno za lokaciju sa koje gost polazi.

   Prekidi u pružanju komunalnih usluga na lokaciji smeštaja ili doživljaja.

   Promene uslova za dobijanje vize ili pasoša zbog kojih je nemoguće otputovati na odredište. Ovo se ne odnosi na gubitak ili istek važenja putnih dokumenata.

   Šta raditi dalje

   Ako ste potvrdili da vaše okolnosti ispunjavaju gorenavedene uslove, prvo treba da otkažete rezervaciju doma ili doživljaj na Airbnb-u. Ako je vaša rezervacija obuhvaćena priznatim nepredviđenim okolnostima, bićete obavešteni da rezervacija ispunjava uslove za otkazivanje bez posledica, a ako ste gost, refundiraćemo vam ceo iznos.

   Ako rezervacija ne ispunjava uslove automatski, nastavite sa otkazivanjem rezervacije i obratite nam se da biste podneli zahtev. Provešćemo vas kroz sledeće korake koji obuhvataju slanje potrebne dokumentacije i čekanje da naš tim pregleda slučaj. Zahteve morate poslati u roku od 14 dana od otkazivanja.

   Napomena: Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti u nastavku važe za sve dolaske od 20. januara 2021. Za sve dolaske pre 20. januara 2021. postojeća Pravila će i dalje važiti. Primena ovih Pravila na COVID-19 se neće promeniti kada nova Pravila stupe na snagu 20. januara 2021, a većina okolnosti koje se odnose na COVID-19 će i dalje biti isključena.

   Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti

   Datum stupanja na snagu: 20. januar 2021.

   Pregled

   Ova Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti objašnjavaju kako se postupa sa otkazivanjima u slučaju nepredviđenih događaja na koje ne možete da utičete nakon rezervisanja i koji onemogućavaju ili čine nezakonitom realizaciju rezervacije. Ova Pravila važe i za smeštaje i za doživljaje.

   Kada ova Pravila dozvoljavaju otkazivanje, ona kontrolišu pravila otkazivanja rezervacije i imaju prednost u odnosu na njih. Gosti na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu rezervaciju i, u zavisnosti od okolnosti, dobiju gotovinsko refundiranje novca, kredit za putovanja i/ili drugu naknadu. Domaćini na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Pravilima mogu da otkažu bez negativnih posledica, ali u zavisnosti od okolnosti datumi otkazane rezervacije mogu da im budu blokirani u kalendarima.

   Koji su događaji pokriveni

   U ovim Pravilima pojam „Događaj“ označava sledeće situacije koje se dogode nakon rezervisanja, odnosno koje nisu mogle da se predvide prilikom rezervisanja, a sprečavaju ili zakonski zabranjuju realizaciju rezervacije.

   Promene uslova putovanja propisanih od strane države. Neočekivane promene uslova za dobijanje vize ili pasoša koje je nametnula neka vladina agencija, a koje sprečavaju putovanje na odredište. To ne uključuje gubitak ili istek važenja putnih dokumenata ili druge lične okolnosti u vezi sa ovlašćenjem gosta za putovanje.

   Proglašena vanredna stanja i epidemije. Lokalne ili nacionalne vanredne situacije, epidemije, pandemije i vanredne situacije u vezi sa javnim zdravljem proglašene od strane države. Tu ne spadaju bolesti koje su endemične ili se obično vezuju za određena područja – na primer, malarija u Tajlandu ili denga groznica na Havajima.

   Ograničenja putovanja propisana od strane države. Ograničenja putovanja koja je nametnula neka vladina agencija, a koja sprečavaju ili zabranjuju putovanje na lokaciju smeštaja, boravak u njoj ili povratak sa nje. To ne uključuje neobavezujuće savete za putovanja i slične smernice vlade.

   Vojne akcije i druga neprijateljstva. Ratna dejstva, neprijateljstva, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, neredi, bune, građanski neredi i građanski nemiri.

   Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, elementarne nepogode, veliki prekidi u pružanju komunalnih usluga, vulkanske erupcije, cunamiji i druge teške i abnormalne vremenske prilike. Tu ne spadaju vremenski ili prirodni uslovi dovoljno uobičajeni da se mogu predvideti na datoj lokaciji – na primer, uragani koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi.

   Šta nije pokriveno

   Sve ostalo. Ova Pravila dozvoljavaju otkazivanja samo za goreopisane događaje. Sve ostalo je isključeno. Primeri situacija u kojima ova Pravila ne dopuštaju otkazivanja: neočekivane bolesti, oboljenja ili povrede; obaveze propisane od strane države kao što su porotnička dužnost, pozivi na suđenja ili vojna obaveza; upozorenja za putovanja ili druge smernice vlade (koje ne podležu nedozvoljavanju ili zabrani putovanja); otkazivanje ili promenu termina događaja koji je rezervisan; i prekide u saobraćaju koji nisu povezani s pokrivenim događajem kao što su zatvaranja puteva, kao i otkazivanja letova, vozova, autobusa i trajekta. Ukoliko u tim slučajevima otkažete rezervaciju, iznos koji se refundira biće određen pravilima otkazivanja koja važe za rezervaciju.

   Šta dalje

   Ako vas obavestimo ili objavimo informacije koje potvrđuju da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, pratite uputstva za otkazivanje koja vam navedemo. Kada vas obavestimo ili objavimo informacije o tome kako se ova Pravila primenjuju, trebalo bi da imate mogućnost otkazivanja u skladu sa tim pravilima tako što ćete otići na stranicu Putovanja i otkazati pogođenu rezervaciju. Ako smatrate da ova Pravila važe za vašu rezervaciju, ali vas nismo obavestili niti objavili informacije o događaju, obratite nam se da otkažete rezervaciju. U svakom slučaju, budite spremni da dostavite dokumentaciju koja pokazuje kako je događaj uticao na vas ili vašu rezervaciju.

   Obratite nam se ako imate pitanja.

   Ostalo što treba da znate

   Ova Pravila važe za sve rezervacije sa datumom dolaska na dan stupanja na snagu i kasnijim. Ova Pravila se ne odnose na rezervacije u kategoriji Luxe, koje podležu posebnim Pravilima refundiranja za gosta u kategoriji Luxe.

   Da li ste dobili potrebnu pomoć?
   Srodni članci