Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako Airbnb postupa sa zaštitnim depozitima?

  Sigurnosni polog može odrediti Airbnb ili domaćin. Airbnb može odrediti sigurnosni polog na temelju značajki smještaja i/ili vremena rezervacije, ali nikad na temelju rasne, nacionalne ili etničke pripadnosti, spola, rodnog identiteta ili dobi.

  Sigurnosni polog koji određuje Airbnb

  Dva dana prije početka rezervacije izvršit će se predautorizacija iznosa sigurnosnog pologa na računu s kojeg ste platili rezervaciju. Neće se provesti naplata, no predautorizacija znači da se nećete moći koristiti tim sredstvima sve dok predautorizacija ne bude poništena. Primjerice, ako plaćate kreditnom karticom s ukupnim kreditnim limitom od 5000 USD, a izvršena je predautorizacija sigurnosnog pologa u iznosu od 500 USD, limit vaše kreditne kartice bit će 4500 USD sve dok predautorizacija ne bude poništena.

  Ako tijekom vašeg boravka ne dođe do materijalne štete, 14 dana nakon završetka rezervacije ili prije dolaska sljedećeg gosta oslobodit ćemo iznos od 500 USD na vašoj kartici. Vašoj banci može biti potrebno 3 – 12 radnih dana za provedbu te transakcije. Pokaže li se da ne možemo izvršiti predautorizaciju iznosa sigurnosnog pologa, obavijestiti ćemo vas putem e-maila i dobit ćete rok od 12 sati da pokušate s drugim načinom plaćanja. Ako to ne uspije, otkazat ćemo vašu rezervaciju i dobit ćete povrat novca.

  Provjerite imate li na računu koji ste upotrijebili kao način plaćanja dovoljno sredstava da pokrijete iznos sigurnosnog pologa. (Ako to ne možete učiniti, Airbnb neće snositi odgovornost za naknade povezane s ovim postupkom, uključujući one za prekoračenje limita.)

  Sigurnosni polog koji određuje domaćin

  Neki domaćini za svoj smještaj traže sigurnosni polog. Iznos može biti u rasponu od 100 USD do 5000 USD i određuje ga domaćin, a ne Airbnb. Ako kao gost rezervirate smještaj za koji domaćin traži sigurnosni polog, prije nego što potvrdite rezervaciju vidjet ćete o kojem se iznosu radi.

  Sigurnosni polog koji određuje domaćin razlikuje se od onoga koji određuje Airbnb po tome što kod njega nema predautorizacije sredstava na vašem računu. Naplata se provodi samo ako domaćin podnese zahtjev za isplatu sigurnosnog pologa. Ovisno o tome kakva je šteta u pitanju, iznos koji domaćin zatraži može, a i ne mora biti jednak iznosu sigurnosnog pologa.

  Ako i kada domaćin podnese zahtjev za isplatu sigurnosnog pologa, s tim se zahtjevom postupa u skladu s Uvjetima i odredbama Jamstva za domaćine. Airbnbovo Jamstvo za domaćine mehanizam je koji domaćinima pruža zaštitu u slučaju materijalne štete u iznosu do 1 000 000 USD. U okviru tog se mehanizma od domaćina traži da predoče dokumentaciju iz koje se vidi koji su predmeti oštećeni ili nestali te da od gosta zatraže odštetu putem našeg sigurnog Centra za posredovanje u roku od 14 dana od završetka rezervacije ili prije dolaska sljedećeg gosta (ovisno o tome što nastupi ranije). Ako gost ne želi ili ne može nadoknaditi štetu, domaćin može zatražiti od Airbnba da se uključi.

  Prije nego što od gostiju zatraže sigurnosni polog, domaćini moraju biti svjesni da Jamstvo za domaćine ne pokriva sve vrste materijalne štete koju gosti mogu uzrokovati. Iznimke mogu uključivati slučajeve koji zahtijevaju uobičajeno čišćenje, oštećenja nastala uslijed upotrebe i nematerijalnu štetu poput kazni zbog pušenja i kršenja kućnog reda.

  Kako funkcioniraju sigurnosni polozi ako se dogodi neki problem

  Dogodi li se neki problem tijekom vašeg boravka, postupak podnošenja zahtjeva funkcionira uvijek na isti način, neovisno o tome je li sigurnosni polog odredio Airbnb ili domaćin. Domaćin može prijaviti incident i podnijeti zahtjev za isplatu jednog dijela ili čitavog iznosa sigurnosnog pologa u roku od 14 dana nakon vašeg odlaska ili prije dolaska sljedećega gosta, ovisno o tome što prije nastupi.

  Saznajte više o tome što će se dogoditi ako domaćin podnese zahtjev za isplatu sigurnosnog pologa koji je odredio.

  Napomena: sva se plaćanja, uključujući sigurnosne pologe, uvijek trebaju izvršavati putem Airbnba. Nikad ne izvršavajte novčane transakcije izvan Airbnbove internetske stranice. Saznajte više o tome što učiniti ako se od vas zatraži da nešto platite izvan Airbnbove internetske stranice.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci