Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Gosti

  Kako da rezervišem doživljaj?

  Za rezervaciju doživljaja možete da koristite veb-sajt ili mobilnu aplikaciju Airbnb-a. Kad otvorite veb-sajt ili aplikaciju, potražite rubriku Doživljaji. Potom odaberite grad i datume ili pregledajte sve doživljaje.

  Ne morate imati rezervaciju doma na Airbnb-u da biste rezervisali doživljaj.

  Kao i kod raspoloživosti domova, svaki domaćin sam podešava raspoloživost doživljaja.

  Pre nego što rezervišete

  Obavezno pogledajte uslove za goste i sve ostale uslove domaćina. Oni mogu uključivati starosnu granicu i nivo veština.

  Rezervisanje dodatnih doživljaja

  Možete rezervisati onoliko doživljaja koliko želite na svom putovanju. Proverite rasporede da ne biste rezervisali doživljaje koji se preklapaju.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Niste gost?
  Izaberite drugu ulogu da biste našli odgovarajuću pomoć.