Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da rezervišem doživljaj?

  Za rezervaciju doživljaja možete da koristite veb-sajt ili mobilnu aplikaciju Airbnb-a. Kad otvorite veb-sajt ili aplikaciju, potražite rubriku Doživljaji. Potom odaberite grad i datume ili pregledajte sve doživljaje.

  Ne morate imati rezervaciju doma na Airbnb-u da biste rezervisali doživljaj.

  Kao i kod raspoloživosti domova, svaki domaćin sam podešava raspoloživost doživljaja.

  Pre nego što rezervišete

  Obavezno pogledajte uslove za goste i sve ostale uslove domaćina. Oni mogu uključivati starosnu granicu i nivo veština.

  Rezervisanje dodatnih doživljaja

  Možete rezervisati onoliko doživljaja koliko želite na svom putovanju. Proverite rasporede da ne biste rezervisali doživljaje koji se preklapaju.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?