Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Uputstva
Domaćin

Dodavanje sadržaja za olakšan pristup smeštajima

Divno je kada još više ljudi možete da ugostite u svom smeštaju zato što ste dodali sadržaje za olakšan pristup – mnogi gosti traže smeštaje uz određene uslove.

Kako to funkcioniše

Za početak, objavite smeštaj ako već niste. Zatim možete da izmenite stranicu smeštaja po prostorijama i istaknete svaki sadržaj za olakšan pristup bar po jednom jasnom fotografijom.

Izmenite stranicu smeštaja tako što ćete mu dodati sadržaje za olakšan pristup

  1. Idite u Meni, izaberite Smeštaje i kliknite na smeštaj koji želite da izmenite. (Napomena: Ove sadržaje možete da dodajete samo već objavljenim smeštajima.)
  2. Idite na Olakšan pristup i kliknite na Izmenite.
  3. Izaberite prostoriju kojoj želite da dodate sadržaje za olakšan pristup i kliknite na Dodajte.
  4. Izaberite konkretni sadržaj koji želite da dodate. Od vas će se tražiti i da dodate fotografiju.
  5. Kada dodate fotografije i opise, dodirnite Sačuvaj.

Moraćete da dodate bar po jednu fotografiju svakog sadržaja. Svi sadržaji i sve fotografije moraju da budu u skladu sa našim smernicama koje se nalaze u nastavku. Kad bude potvrđeno da vaši sadržaji ispunjavaju naše smernice za fotografije, biće prikazani na stranici smeštaja, u odeljku Sadržaji za olakšan pristup.

Napomena: Ako ste povezani sa Airbnb-om preko menadžera kanala ili softvera za upravljanje objektima sa kompletnom sinhronizacijom, moraćete da ažurirate sadržaje za olakšan pristup preko svog API softvera. Pitajte svog dobavljača API softvera kada planira da objavi API funkciju za sadržaje za olakšan pristup da biste mogli da dodate sadržaje.

Saznajte više o pripadanju i uključivanju na Airbnb-u u našim pravilima za olakšan pristup.

Definicije sadržaja za olakšan pristup i smernice za fotografije

Da biste utvrdili koje sadržaje za olakšan pristup imate, pogledajte opise u nastavku i uverite se da vaša prostorija ili prostor ispunjavaju te uslove pre nego što izaberete dati sadržaj. Obavezno pročitajte Airbnb-ov vodič za fotografisanje sadržaja za olakšan pristup.

Parking mesto prilagođeno posebnim potrebama

Definicija sadržaja:


Postoji privatan prilaz širok najmanje 3,35 metara ili parking mesto sa jasnim oznakama namenjeno osobama sa invaliditetom.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite blizinu parking mesta ulazu za goste, kao i oznake ili obeležja za mesto prilagođeno posebnim potrebama. Ako imate privatni prilaz, uslikajte ceo prilaz sa parkiranim vozilom, ako je moguće, da biste pokazali njegovu širinu.

Osvetljena putanja do ulaza za goste

Definicija sadržaja:


Trotoar ili staza koja vodi do ulaza za goste je osvetljena, što olakšava kretanje tokom noći.


Kriterijumi za fotografiju:


Fotografišite iz daljine kako biste prikazali svu rasvetu duž staze, kao što su ulične svetiljke ili kućna sigurnosna svetla.

Staza bez stepenika do ulaza za goste

Definicija sadržaja:


Spoljašnje i unutrašnje staze do ulaza za goste – poput trotoara, hodnika ili liftova – nemaju stepenika, stepenica ili ivičnjaka.


Kriterijumi za fotografiju:


Jasno prikažite putanju koja vodi do ulaza za goste. Ako ugošćavate u apartmanu ili hotelu, priložite fotografije cele putanje do apartmanske jedinice ili hotelske sobe, uključujući svaki prag, hol, hodnik i lift. Vrata treba da budu otvorena kako bi bilo jasno da nema stepenika ni na jednom pragu.

Ulaz za goste bez stepenika

Definicija sadržaja:


Na ulazu za goste nema stepenika ili pragova vrata viših od 5 cm.


Kriterijumi za fotografiju:


Jasno prikažite putanju koja vodi do ulaza za goste sa otvorenim vratima. Fotografišite ulaz sa spoljne strane.

Ulaz za goste širi od 81 cm

Definicija sadržaja:


Glavni ulaz u smeštaj za goste širok je najmanje 81 cm.


Kriterijumi za fotografiju:


Postavite mernu traku ili lenjir sa unutrašnje strane okvira vrata i uslikajte tako da oba kraja budu prikazana i brojevi jasno vidljivi. Vrata treba da budu otvorena koliko god je to moguće.

Pristup prostorijama bez stepenika


(sadržaj je dostupan za sve tipove prostorija)

Definicija sadržaja:


Prostorija je na prvom spratu ili se do nje dolazi liftom ili preko rampe. Putanja od ulaza za goste do prostorije nema stepenica, stepenika ili pragova viših od 5 cm.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite čitav ulaz u spavaću sobu sa otvorenim vratima.

Ulaz u prostoriju širi od 81 cm


(sadržaj je dostupan za sve tipove prostorija)

Definicija sadržaja:


Ulaz ili vrata prostorije široki su bar 81 cm.


Kriterijumi za fotografiju:


Postavite mernu traku ili lenjir sa unutrašnje strane okvira vrata i uslikajte tako da oba kraja budu prikazana i brojevi jasno vidljivi. Vrata treba da budu otvorena koliko god je to moguće.

Tuš-kabina bez stepenika

Definicija sadržaja:


Na putu do tuš-kabine nema stepenica ili prepreka. Prag ili štitnici od vode treba da budu niži od 2,5 cm.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite celu tuš-kabinu, uključujući mesto gde se tuš-kabina spaja sa podom kupatila.

Stolica za tuš-kabinu ili kadu

Definicija sadržaja:


U tuš-kabini ili kadi je sedište, poput stolice ili klupe, koje je pričvršćeno za zid ili samostojeće. Sedište mora biti posebno dizajnirano za goste ograničene pokretljivosti.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite celo sedište u tuš-kabini ili kadi.

Fiksni rukohvat za tuš-kabinu

Definicija sadržaja:


U tuš-kabini postoji bar jedan rukohvat koji je vijcima ili na drugi način čvrsto pričvršćen za zid i može u potpunosti da podnese težinu. Rukohvat ne može biti držač peškira, niti sme biti montiran na vakuum ili na drugi privremeni način.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite celu tuš-kabinu i jasno prikažite rukohvat i njegovo mesto u tuš-kabini.

Fiksni rukohvati uz WC šolju

Definicija sadržaja:


U blizini WC šolje postoji najmanje jedan rukohvat koji je vijcima ili na drugi način čvrsto pričvršćen za zid i koji može u potpunosti da podnese težinu. Rukohvat ne može biti držač peškira, niti sme biti montiran na vakuum ili na drugi privremeni način.


Kriterijumi za fotografiju:


Jasno prikažite rukohvat i njegovo mesto u blizini WC šolje.

Plafonska ili pokretna dizalica

Definicija sadržaja:


Postoji specijalno dizajniran uređaj koji može da podigne osobu iz invalidskih kolica i spusti je u njih. Može biti pričvršćen za plafon ili samostojeći.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite dizalicu i njeno mesto u spavaćoj sobi ili kupatilu.

Dizalica za bazen ili hidromasažnu kadu

Definicija sadržaja:


Postoji posebno dizajniran uređaj koji može da podigne osobu iz bazena ili hidromasažne kade i da je spusti u njih.


Kriterijumi za fotografiju:


Prikažite dizalicu i njeno mesto u blizini bazena ili hidromasažne kade.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte