Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Uputstva
Domaćin

Kako funkcionišu skupovi pravila?

Ako imate više oglasa, možete imati pristup značajkama koje vam omogućuju kreiranje posebnih pravila u pogledu cijena i dostupnosti smještaja, a pravila potom možete spremiti i primijeniti na više oglasa.

Kako se primjenjuju popusti

Ako imate više različitih popusta koji se mogu primijeniti na neku rezervaciju ili noćenje, evo kako se oni primjenjuju:

 • popusti se množe, a ne zbrajaju (u nastavku možete vidjeti primjer)
 • popusti na duži boravak (tjedni ili mjesečni) ne kombiniraju se s drugim popustima, osim s promotivnom ponudom za nove oglase
 • ako aktivirate popust na duži boravak i neki drugi popust (s izuzetkom promotivne ponude za nove oglase), primijenit ćemo samo popust na duži boravak.

Kako funkcioniraju pravila

Prvo odredite naziv pravila, a zatim određujete na koji način želite da se cijena noćenja mijenja kada se pravilo primijeni.

Pravilo može sadržavati sljedeće stavke:

 • Cijena noćenja:cijena noćenja može se prilagođavati s obzirom na doba godine. Primjerice, možete kreirati pravilo da se cijena noćenja u vrijeme blagdana poveća za 10 %.
 • Popust na duži boravak: možete dati popust gostima koji ugovaraju duže rezervacije. Taj se popust može odnositi na tjedne ili mjesečne rezervacije, a osim toga možete i sami odrediti trajanje rezervacije za koje želite ponuditi popust.
 • Popusti na rezervacije u zadnji čas: kako se datum početka rezervacije bude bližio, možete smanjivati cijenu noćenja.
 • Popusti na rane rezervacije: možete ponuditi popust gostima koji rezerviraju smještaj znatno unaprijed.
 • Pravila koji se odnose na trajanje rezervacije: možete odrediti minimalan i maksimalan broj noćenja koji gosti mogu rezervirati.
 • Pravila za početak i kraj rezervacije: možete odrediti kojim danima gosti mogu dolaziti i odlaziti.

Kako se primjenjuju pravila pri izračunu cijene noćenja

Kad određeno pravilo primijenite na neki oglas, ono će zamijeniti sve postojeće postavke cijena i dostupnosti koje ste odredili za te datume. Definirana pravila, međutim, neće utjecati na cijene smještaja kad je uključena opcija pametnih cijena. Zato morate isključiti pametne cijene da biste se mogli koristiti ovom značajkom.

Ako ste odredili više pravila za cijene, ona će se primjenjivati ovim redom:

 1. cijena noćenja i vikend-cijena
 2. popusti na duži boravak (tjedni, mjesečni)
 3. popusti na rane rezervacije i rezervacije u zadnji čas.

Ako, primjerice, primijenite pravilo za cijenu noćenja i popust na rane rezervacije, cijena noćenja izračunat će se na sljedeći način:

 • cijena noćenja od 100 USD plus povećanje cijene noćenja od 10 % = 110 USD
 • 110 USD minus popust na rane rezervacije od 20 % = 88 USD.

Ako pak primijenite pravilo za cijenu noćenja, popust na rane rezervacije i tjedni popust, cijena noćenja izračunat će se na sljedeći način:

 • cijena noćenja od 100 USD plus povećanje cijene noćenja od 10 % = 110 USD
 • popust na rane rezervacije od 20 % u kombinaciji s mjesečnim popustom od 30 %
 • kod izračuna ukupne cijene uzima se cijena noćenja od 110 USD i na nju se obračunava samo mjesečni popust od 30 % te se tako dobije ukupni iznos od 77 USD.

Kad se na temelju vaših pravila izračuna cijena, na nju se pridodaje naknada za čišćenje i naknada za usluge Airbnba i tako se dobiva ukupna cijena.

Saznajte više o tome kako se kreiraju i uređuju pravila.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte