Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Uputstva

Kako Airbnb podržava prilagođenost posebnim potrebama

Da bismo osobama sa invaliditetom i drugim potrebama u pogledu olakšanog pristupa olakšali putovanje preko Airbnb-a, preduzeli smo korake da bismo veb-sajt i aplikaciju prilagodili posebnim potrebama i osmislili smo načine koji omogućavaju domaćinima i gostima da predstave i pretražuju prostore i doživljaje prilagođene posebnim potrebama.

Saznajte više o prilagođenom pristupu na Airbnb-u.

Olakšan pristup na našem veb-sajtu i u aplikaciji

U saradnji sa organizacijama Lighthouse for the Blind and Visually Impaired i Level Access, istražujemo kako osobe oštećenog vida koriste tehnologiju za pristup ekranu na našem veb-sajtu i u aplikaciji. Saznali smo mnogo o tome šta funkcioniše, a šta ne, i oformili smo poseban tim za obuku naših inženjera i dizajnera u cilju kreiranja onlajn sadržaja koje svako može da koristi.

Prostori sa sadržajima za olakšan pristup

Domaćini mogu da istaknu sadržaje svog doma koji omogućavaju olakšan pristup gostima koji koriste invalidska kolica, štapove ili druga pomagala za kretanje. Ako dom već ima stavke ako što je staza bez stepenica do ulaza ili vrata šira od 81 cm, domaćini mogu da ih dodaju kao sadržaje na stranicu smeštaja. Osim toga, domaćini su dužni da otpreme fotografije u odeljak o olakšanom pristupu na stranicama smeštaja kako bi prikazali svaki sadržaj za olakšan pristup koji su izabrali. Tako će gosti lakše utvrditi da li smeštaj odgovara njihovim potrebama. Svi sadržaji za olakšan pristup moraju da budu u skladu sa našim smernicama koje se odnose na jasnoću i tačnost. Saznajte više o našim smernicama i o tome kako da dodate sadržaje za olakšan pristup.

Gosti mogu da filtriraju rezultate pretrage prema sadržajima za olakšan pristup, kao što je tuš bez stepenika ili ulaz bez stepenica, kako bi znali da li će im smeštaj odgovarati. Saznajte kako da pretražite smeštaje sa sadržajima za olakšan pristup.

Preporučujemo domaćinima da pregledaju dostupne materijale državnih agencija i da se obrate stručnjaku za savete o svim zakonskim ili regulatornim uslovima koji se mogu odnositi na njihove smeštaje. Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama za određene domaćine mogu da važe Zakon o Amerikancima sa invaliditetom i državni zakoni o pristupu prilagođenom osobama sa invaliditetom. Nacionalna mreža ADA i njeni regionalni ADA centri takođe mogu da pomognu domaćinima koji imaju pitanja.

Pored toga, u Sjedinjenim Američkim Državama za neke domaćine sa pet ili više smeštaja mogu da važe Zakon o Amerikancima sa invaliditetom i državni zakoni o pristupu prilagođenom osobama sa invaliditetom. Preporučujemo domaćinima da posete ada.gov i obrate se stručnjaku koji može da im da savet za smeštaje. Nacionalna mreža ADA i njeni regionalni ADA centri takođe mogu da pomognu domaćinima koji imaju pitanja.

Doživljaji sa sadržajima za olakšan pristup

Domaćini mogu da istaknu sadržaje doživljaja koji omogućavaju olakšan pristup gostima sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa. Ako domaćini mogu da komuniciraju na znakovnom jeziku ili da gostima obezbede miran prostor za odmor, mogu da dodaju ove sadržaje na stranicu doživljaja. Za svaki navedeni sadržaj za olakšan pristup, domaćini su dužni da pruže detaljan opis sadržaja koji je u skladu sa našim smernicama koje se odnose na jasnoću i relevantnost. Saznajte više o našim smernicama i kako da dodate sadržaje za olakšan pristup na stranicu doživljaja.

Gosti mogu da filtriraju rezultate pretrage doživljaja pomoću filtera za olakšan pristup. Na primer, gosti mogu da pretražuju doživljaje sa kupatilom prilagođenim posebnim potrebama ili one gde domaćin zna znakovni jezik. Saznajte kako da pretražite doživljaje sa sadržajima za olakšan pristup.

Osim toga, domaćini mogu da dozvole osobama koje pomažu gostima sa invaliditetom da se pridruže doživljaju bez dodatnih troškova. Saznajte više o cenama za asistenta osobe sa invaliditetom.

Životinje za pomoć čoveku

Svesni smo da životinje za pomoć čoveku nisu kućni ljubimci i da igraju ključnu ulogu u životima njihovih vlasnika. Domaćin je obavezan da prihvati životinju za pomoć čoveku (čak i ako ne dozvoljava kućne ljubimce), osim u slučaju specifičnih razloga koji se odnose na zdravlje i bezbednost. Saznajte više o životinjama za pomoć čoveku.

Pravila nediskriminacije

Naša zajednica je zasnovana na principima uključivanja i poštovanja i ne podržavamo nikakav vid diskriminacije na Airbnb-u. Saznajte više o našem dokumentu Pravila nediskriminacije.

Svesni smo toga da ne mogu svi domovi i doživljaji da zadovolje potrebe gosta, ali domaćini ne mogu da odbiju gosta samo zato što ima invaliditet. Prijavite bilo koju vrstu diskriminacije na koju naiđete na Airbnb-u.

Obratite nam se

Nastavljamo da prilagođavamo Airbnb posebnim potrebama. Ako vam treba pomoć u korišćenju Airbnb-a ili ako želite da prijavite dom koji je pogrešno opisan kao prilagođen posebnim potrebama, obratite nam se i javiće vam se član našeg tima.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte