Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da kao korisnik Airbnb-a ostvarim prava koja mi pripadaju kao licu čiji se podaci koriste?

  Ova stranica sadrži opće informacije o tome na koji način stupiti u kontakt s Airbnbom kako biste ostvarili prava ispitanika koja su propisana važećim zakonom. Ako imate bilo kakvih pitanja o privatnosti ili zaštiti podataka na Airbnbu, obratite nam se e-mailom.

  Sadržaj

  Deaktivacija korisničkog računa

  Kako deaktivirati svoj račun

  Kad deaktivirate svoj korisnički račun, za svaku će se ugovorenu rezervaciju koju u tom trenutku imate kao domaćin ili gost automatski smatrati da ste je sami otkazali i primijenit će se važeći uvjeti otkazivanja. Budete li u nekom trenutku željeli ponovno otvoriti korisnički račun koji ste ranije deaktivirali, morat ćete nam se obratiti.

  Račun možete deaktivirati sami na stranici za upravljanje svojima podacima.

  Ako želite umjesto korisničkog računa deaktivirati oglas, pročitajte kako to učiniti.

  Ako račun želite ponovno aktivirati, obratite nam se.

  Brisanje korisničkog računa

  Odlučite li se na brisanje korisničkog računa, to podrazumijeva da ćemo trajno izbrisati vaše osobne podatke i zatvoriti korisnički račun na Airbnbu. Brisanje računa ne može se poništiti.

  Kad obradimo vaš zahtjev, vaši će osobni podaci biti trajno izbrisani (osim onih koje po zakonu možemo ili moramo sačuvati, kao što je navedeno u našim Pravilima o privatnosti). To znači da se više nećete moći koristiti uslugama Airbnba, a ako to naknadno poželite, morat ćete kreirati novi korisnički račun.

  Kako izbrisati svoj korisnički račun

  Svoj korisnički račun i podatke koje sadrži možete izbrisati na stranici za upravljanje svojim podacima.

  Pristup podacima

  Za pristup velikoj količini podataka o vama kojima raspolažemo, otiđite na kontrolnu ploču svog korisničkog računa na Airbnbu.

  Kako dobiti kopiju nekih ili svih osobnih podataka o vama kojima Airbnb raspolaže

  Ako želite dobiti kopiju svih osobnih podataka o vama kojima Airbnb raspolaže, zatražite to na stranici za upravljanje svojim podacima.

  Prenosivost podataka

  Pravo na prenosivost podataka

  Za ostvarivanje tog prava možete zatražiti da vam se dostave određeni osobni podaci koje ste pružili Airbnbu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

  Ostvarivanje prava na prenosivost podataka

  Ako želite dobiti kopiju svih osobnih podataka o vama kojima Airbnb raspolaže, taj dokument možete preuzeti sa stranice za upravljanje svojim podacima.

  Izuzeće od komunikacije u svrhu marketinga

  Ostvarivanje prava na izuzeće od e-mailova, obavijesti, poruka i telefonskih poziva koji služe u svrhu marketinga

  Dovoljno je da na dnu e-maila s marketinškim sadržajem kliknete poveznicu „Otkažite pretplatu” ili da se prijavite na svoj račun i slijedite ove korake:

  1. Otvorite rubriku Račun na stranici airbnb.com.
  2. Kliknite Obavijesti i pronađite rubriku Promocije i preporuke.
  3. Uklonite oznake u potvrdnim okvirima uz marketinške sadržaje na koje više ne želite biti pretplaćeni.
  4. Na dnu stranice kliknite Spremi.

  Što ako nastavite primati e-mailove od Airbnba i nakon što ste isključili pretplatu

  Nastavit ćemo se koristiti podacima za kontakt koje ste naveli kako bismo vam slali poruke koje se odnose na ugovorene usluge (npr. e-mailove s potvrdama rezervacija i podacima o transakcijama). Ako od Airbnba ne želite primati nikakve obavijesti (uključujući poruke koje se odnose na ugovorene usluge), morat ćete deaktivirati ili izbrisati svoj korisnički račun na Airbnbu.

  Što ako ne želite da se Airbnb koristi vašim osobnim podacima u svrhu izravnog marketinga niti da dostavlja vaše podatke drugima koji će se njima služiti u marketinške svrhe

  Ako to dopuštaju lokalni zakoni u vašem prebivalištu, možete zatražiti izuzeće od direktnih marketinških aktivnosti u skladu s našim Pravilima o privatnosti. Ako to želite, obratite nam se e-mailom. Za izuzeće od marketinških sadržaja pogledajte tekst iznad.

  Želite li saznati više o upravljanju kolačićima, pročitajte naša Pravila o kolačićima.

  Prigovor na obradu osobnih podataka

  Kako uložiti prigovor na Airbnbovu obradu vaših osobnih podataka u određene svrhe

  Ako to dopuštaju lokalni zakoni u vašem prebivalištu, možete zatražiti da Airbnb ne provodi obradu vaših osobnih podataka u određene svrhe (uključujući profiliranje) za koje postoji legitimni interes. Ako podnesete prigovor na tu vrstu obrade podataka, Airbnb više neće obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe, osim ako pokaže da za to postoji nužan zakonski temelj ili da je obrada nužna u svrhu podnošenja, provedbe ili obrane pravnih zahtjeva.

  Za ostvarenje prava na prigovor na obradu vaših osobnih podataka obratite nam se e-mailom.

  Drugi načini ostvarivanja prava ispitanika

  Svoj zahtjev možete poslati i poštom na adresu koju ćete pronaći u odjeljku s podacima za kontakt u Pravilima o privatnosti s naznakom da se upućuje pravnoj službi koja se bavi pitanjima privatnosti podataka. Navedete li sljedeće podatke, to će nam pomoći u obradi zahtjeva:

  • predmet: „Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na privatnost podataka”
  • vaš ID na Airbnbu (broj koji se nalazi na kraju poveznice za vaš profil)
  • država prebivališta.
  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Srodni članci