Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Koji su neki od saveta za bezbednost za domaćine smeštaja?

  Uloga domaćina smeštaja nosi određene odgovornosti. Evo nekih materijala koji vam mogu biti od koristi.

  Budite pažljivi u interakciji

  Uvek plaćajte i komunicirajte putem Airbnb-a. Koristite sistem za poruke na Airbnb-u da biste upoznali goste i međusobno razmenili očekivanja u pogledu putovanja ili smeštaja.

  Pregledajte profile potencijalnih gostiju i utiske o njima i pogledajte da li su naveli proverene brojeve telefona, povezane profile na društvenim mrežama i preporuke. Ako potencijalni gosti nisu obavili nijednu proveru profila, možete im tražiti da je obave.

  Verujte svojoj intuiciji: Ako vam nešto deluje sumnjivo, ne prihvatajte rezervaciju.

  Sačinite kućni red i uputstvo za kuću

  Kada sačinite kućni red i uputstvo za kuću, gosti će znati šta mogu očekivati. Navedite sve što želite da ljudi znaju pre nego što rezervišu – na primer, da li je (ili gde) pušenje dozvoljeno, da li su određena područja zabranjena, kako glasi lozinka za Wi-Fi i da li gosti treba da se izuju pre ulaska.

  Ako katastrofa pogodi vaše područje i želite da pomognete ugošćavanjem osoba kojima je hitno potreban smeštaj, možete da ponudite svoj prostor besplatno.

  Osigurajte se

  Airbnb-ovo Osiguranje za zaštitu domaćina obezbeđuje primarno osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD po nezgodi u slučajevima kada treće lice podnese odštetni zahtev zbog telesne povrede ili oštećenja imovine u vezi s boravkom preko Airbnb-a.

  Možete i da porazgovarate sa osiguravačem o tome da dodate još jedan nivo zaštite sopstvenom osiguranju zakupca ili vlasnika nekretnine.

  Odredite uslove za smeštaj

  Možete da zahtevate da gosti obave određene provere pre rezervacije, kao što je provera identifikacionog dokumenta.

  Dodavanje zaštitnog depozita za smeštaj je još jedan način da se zaštitite u slučaju nezgode, kao što je proliveno vino na tepihu.

  Pročitajte Airbnb-ove članke o odgovornom ugošćavanju

  Podstičemo domaćine da ne zaborave za šta su odgovorni. Ugošćavanje nudii bogate doživljaje iskustva, ali i određen nivo posvećenosti. Sastavili smo članke o odgovornom ugošćavanju koji mogu da vam pomognu da saznate šta je potrebno da postanete domaćin u svom regionu.

  Zapamtite: U hitnim slučajevima ili ako je vaša lična bezbednost ugrožena, odmah se obratite lokalnoj policiji ili nadležnim hitnim službama.

  Srodni članci
  Da li ste dobili potrebnu pomoć?