Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da pozovem zaposlenog da se pridruži nalogu preduzeća na Airbnb-u za posao?

  Ako u okviru Airbnb-a za posao imate ulogu administratora, možete da pozovete druge zaposlene da se povežu sa korisničkim nalogom preduzeća kreiranjem stranice sa pozivom. Jedinstvena stranica sa pozivom zaposlenima u preduzeću omogućava jednostavno povezivanje sa Airbnb-om za posao. Kada se registruju, mogu da rezervišu smeštaj za poslovna putovanja.

  Da biste kreirali stranicu sa pozivom:

  1. Prijavite se na Airbnb nalog i otvorite komandnu tablu Airbnb-a za posao
  2. Izaberite Osobe na navigacionoj traci
  3. Kliknite naPozovi i prikazaćemo poruku gde će se videti da je napravljena stranica sa pozivom na kojoj zaposleni mogu da se pridruže Airbnb-u za posao.
  4. Da biste promenili ime preduzeća prikazano na stranici sa pozivom, kliknite na Izmenite naziv
  5. . Imate dve opcije za deljenje stranice sa pozivom sa zaposlenima u preduzeću:
   • Kliknite na Kopiraj da biste kopirali link za stranicu koji možete da delite
   • Kliknite na Pošalji imejlda biste pozvali zaposlene putem imejla

  Samo zaposleni sa imejl adresom preduzeća moći će da se pridruže. Ako vaše preduzeće upotrebljava nekoliko imejl domena, saznajte kako da unesete dodatne domene. (I putnicima koji nisu zaposleni u vašem preduzeću, kao što su kandidati za posao ili spoljni saradnici, možete omogućiti privremeni pristup kako bi mogli da rezervišu smeštaj za poslovne korisnike na Airbnb-u i trošak terete na račun preduzeća.)

  Kada zaposleni otvore stranicu sa pozivom i uspešno se registruju na korisničkom nalogu vašeg preduzeća u okviru Airbnb-a za posao, naći će se na spisku na komandnoj tabli u rubrici Osobe.

  Pozivanje zaposlenih da se pridruže timovima

  Zaposlene možete direktno pozvati da se pridruže određenim timovima sa zajedničkim načinima plaćanja.

  Najpre sastavite tim na svom nalogu na Airbnb-u za posao. Zatim:

  1. Prijavite se na nalog na Airbnb-u i otvorite komandnu tablu Airbnb-a za posao
  2. Izaberite Osobe na navigacionoj traci
  3. Kliknite na Timovi
  4. Pronađite tim koji vas zanima i kliknite na Dodajte osobe
  5. Imate dve opcije za dodavanje osoba u svoj tim:
   • Kliknite na Kopiraj da biste kopirali jedinstveni link sa pozivom koji možete da delite sa zaposlenima
   • Pretražite osobe koje su se već pridružile nalogu preduzeća

  Kako zaposleni plaćaju

  Svaki zaposleni koji se registruje na novoj stranici sa pozivom preduzeća moraće da plati svoja poslovna putovanja sopstvenom kreditnom karticom, dok mu vi ili neki drugi administrator ne omogućite da koristi centralni način plaćanja.

  Ako ste dodali način plaćanja određenom timu, njegovi članovi će moći da ga koriste za plaćanje svojih poslovnih putovanja.

  Promena uloga zaposlenih

  Novi zaposleni mogu da podnesu zahtev da postanu administrator ili osoba zadužena za rezervacije na komandnoj tabli Airbnb-a za posao kada se registruju. Dobićete imejl sa obaveštenjem o podnetom zahtevu. Takođe možete u svakom trenutku zaposlenima da menjate uloge putem njihovih profila koji se nalaze na komandnoj tabli.

  Osim toga, putem komandne table možete odobriti ili odbiti zahteve za promenu uloge.

  1. Prijavite se na nalog na Airbnb-u i otvorite komandnu tablu Airbnb-a za posao.
  2. Na navigacionoj traci kliknite na ikonicu sa obaveštenjima.
  3. Kliknite na Zahtevi koji se odnose na uloge kako biste videli sve zahteve koji čekaju vaš odgovor.
  Da li ste dobili potrebnu pomoć?