Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da smeštajima dodam poreze?

  Na Airbnbu postoje alati koji će vam pomoći da u svoj oglas unesete poreze.

  Unos podataka o porezima u oglas

  Ako ste domaćin i unijeli ste identifikacijski broj svog poslovnog subjekta i relevantne podatke potrebne za prijavu turističkih pristojbi, postoji mogućnost da imate pravo svojim gostima izravno naplaćivati poreze koristeći se našim alatima za profesionalno ugošćivanje. Pomoću te značajke možete odrediti koju vrstu poreza želite naplatiti i na koji način (postotak, paušalna naknada ili naplata po gostu po noćenju).

  Ako se nalazite na području ili unutar jurisdikcije gdje naplaćujemo i uplaćujemo poreze u vaše ime (automatski ili zadani način naplate poreza), možda ćete u postavkama oglasa moći unijeti i dodatne poreze. Ovisno o jurisdikciji, možete imati jednu od sljedećih opcija:

  1. deaktivirati zadani način naplate poreza i umjesto toga sami unijeti poreze koji će se naplaćivati
  2. uz poreze koje automatski naplaćujemo dodati još neke.Provjerite iznose boravišnih pristojbi kako biste vidjeli što Airbnb naplaćuje u vaše ime prije nego što unesete dodatne poreze.

  Ako deaktivirate zadani način naplate poreza i sami dodate poreze, na cijenu noćenja i naknada obračunat ćemo i naplatiti poreze, no potom ćemo taj iznos isplatiti vama kako biste ga sami uplatili nadležnim poreznim tijelima. Ako uz poreze koje automatski naplaćujemo dodate još neke, iznos poreza koje ste sami dodali isplatit ćemo vama kako biste ga sami izravno uplatili nadležnim poreznim tijelima. Ako deaktivirate zadani način naplate poreza, dodani će porez zamijeniti sve zadane poreze.

  Kad odredite postavke te značajke, porez će se obračunavati na temelju vaše cijene noćenja i naknada koje su u nju uključene. Sve poreze koje naplaćujete gosti će moći vidjeti u odjeljku Boravišna pristojba u okviru prikaza cijene po stavkama.

  Što se oporezuje

  • Cijena noćenja (uključujući Airbnbovu naknadu za domaćine)
  • Standardne naknade: naknada za upravljanje, naknada za zajednicu i naknada za posteljinu
  • Naknada za čišćenje
  • Naknada za dodatne goste

  Što se ne oporezuje

  • Airbnbova naknada za goste
  • Sigurnosni polozi

  Ova značajka u određenim situacijama nije dostupna, a vrste poreza koje možete naplaćivati koristeći se ovom značajkom možda neće zadovoljiti vaše potrebe. Saznajte više o tome zašto možda nećete moći sami dodavati poreze.

  Kako dodati poreze za pojedinačne smještaje

  Morat ćete uključiti alate za profesionalno ugošćivanje da biste se mogli koristiti ovom značajkom.

  Ako mi već ne naplaćujemo i uplaćujemo poreze za vaš smještaj

  1. Otvorite stranicu s oglasima i kliknite oglas koji želite urediti.
  2. Odaberite opciju Lokalni porezi i zakoni.
  3. Kliknite Dodajte porez.
  4. Odaberite vrstu poreza u padajućem izborniku.
  5. Odaberite vrstu naplate i u polje Iznos unesite iznos koji će se naplaćivati.
  6. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe (više informacija o poreznim brojevima pronaći ćete u nastavku).
  7. Naznačite postoje li na vašem području kakva izuzeća za dugoročne rezervacije (ako odaberete odgovor Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
  8. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

  Ako mi naplaćujemo i uplaćujemo poreze za vaš smještaj (zadani porezi)

  Ako mi već naplaćujemo neke poreze u vaše ime, dodatne poreze možete dodati u svoj oglas na dva načina, ovisno o tome unutar koje ste jurisdikcije.

  Prvi pruža mogućnost odabira hoće li se primjenjivati zadani ili posebni način naplate poreza. Ako u okviru ove opcije odaberete posebni način naplate poreza, naplaćivat ćemo samo poreze koje unesete.

  1. Otvorite stranicu s oglasima i kliknite oglas koji želite urediti.
  2. Odaberite Lokalni porezi i zakoni.
  3. Odaberite Posebni način naplate poreza.
  4. Kliknite Dodajte porez.
  5. Odaberite vrstu poreza u padajućem izborniku.
  6. Odaberite vrstu naplate i potom u odjeljku „Iznos” unesite iznos koji će se naplaćivati.
  7. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe (više informacija o poreznim brojevima pronaći ćete u nastavku).
  8. Naznačite postoje li na vašem području kakva izuzeća za dugoročne rezervacije (ako odaberete odgovor Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
  9. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

  Ako u nekom trenutku uklonite sve posebne poreze, počet će se automatski primjenjivati zadani način naplate poreza.

  Drugi je način unosa dodatnih poreza u vaš oglas taj da uz poreze koje već naplaćujemo unesete dodatne. Uz poreze koje automatski naplaćujemo u vaše ime, naplaćivat ćemo i poreze koje ste dodali. Možete provjeriti iznose poreza koje naplaćuje Airbnb.

  1. Otvorite stranicu s oglasima i kliknite oglas koji želite urediti.
  2. Odaberite Lokalni porezi i zakoni.
  3. Kliknite Dodajte porez.
  4. Odaberite vrstu poreza u padajućem izborniku.
  5. Odaberite vrstu naplate i potom upišite iznos koji će se naplaćivati u polje u odjeljku Iznos.
  6. Unesite porezni broj poslovnog subjekta i broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe (više informacija o poreznim brojevima pronaći ćete u nastavku).
  7. Naznačite postoje li na vašem području kakva izuzeća za dugoročne rezervacije (ako odaberete odgovor Da, imat ćete mogućnost unijeti dodatne podatke).
  8. Prihvatite uvjete i kliknite Spremi.

  Porezni brojevi

  Porezni broj poslovnog subjekta

  Porezni broj poslovnog subjekta jedinstveni je broj koji se izravno odnosi na sam poslovni subjekt. Primjerice, u SAD-u je porezni broj poslovnog subjekta identifikacijski broj poslodavca u saveznom registru, u Ujedinjenoj Kraljevini porezni broj poslovnog subjekta jedinstveni je broj poreznog obveznika, a u Estoniji je porezni broj poslovnog subjekta registarski broj pravne osobe. Taj će se identifikacijski broj razlikovati ovisno o tome gdje je vaš poslovni subjekt registriran. Može ga se upotrijebiti za utvrđivanje podataka o vašem poslovnom subjektu u različite svrhe, a ne samo zbog poreza. Porezni broj poslovnog subjekta obično se dodjeljuje pri upisu u registar poreznih obveznika ili pri registraciji poslovne djelatnosti. Taj broj možete pronaći u dokumentima koje ste dobili u okviru tih postupaka.

  Porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe

  Mnoge jurisdikcije u SAD-u izdaju porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe. To je jedinstveni broj koji vam dodjeljuje lokalna porezna uprava. Ovisno o jurisdikciji, to može biti broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe koji služi isključivo u porezne svrhe, broj iz lokalnog registra ili broj računa poslovnog subjekta. Primjerice, na Floridi bi vaš porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio državni porezni broj za djelatnost prodaje robe i usluga u svrhu oporezivanja prihoda na prodaju robe i usluga tj. porezni broj za turističku pristojbu u svrhu naplate turističke pristojbe. U Sacramentu (Kalifornija) bi porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio broj računa poslovnog korisnika koji služi u svrhu naplate boravišne pristojbe. U Eureka Springsu (Arkansas) vaš porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe bio bi porezni broj CAPC. Porezni broj obveznika plaćanja boravišne pristojbe razlikovat će se ovisno o jurisdikciji i o tome koji porez naplaćujete.

  Mnoge jurisdikcije izvan SAD-a također su omogućile postupak registracije poreza na iznajmljivanje smještaja, odnosno boravišne pristojbe. Primjerice, za iznajmljivanje smještaja u Ljubljani potrebno se upisati u registar obveznika plaćanja gradskog poreza za turizam i promociju. Ovdje ćete upisati broj tj. podatak za identifikaciju koji vam je dodijeljen pri registraciji.

  Izuzeće za dugoročne rezervacije

  Za neke rezervacije može vrijediti izuzeće za dugoročne rezervacije ako ispunjavaju određene uvjete. Definicija dugoročne rezervacije ovisi o jurisdikciji u čijoj je nadležnosti određeni smještaj. Primjerice:

  • jurisdikcija X: ne oporezuju se rezervacije s više od 30 noćenja
  • jurisdikcija Y: ne oporezuju se rezervacije s više od 45 noćenja
  • jurisdikcija Z: ako rezervacija ima više od 30 noćenja, porez se obračunava samo na prvih 30 noćenja.

  Obratite se nadležnoj poreznoj upravi kako biste dobili više informacija o izuzećima za dugoročne rezervacije u jurisdikciji u kojoj se nalazi vaš smještaj.

  Kako funkcionira isplata poreza

  Porezi koje ste dodali koristeći se ovom značajkom obračunavaju se na temelju iznosa vaše isplate, ali se isplaćuju zasebno. Vaša isplata uključuje cijenu noćenja, naknadu za čišćenje i sve druge naknade koje naplaćujete za nove rezervacije, a ukupni je iznos umanjen za naknadu za usluge koju naplaćujemo domaćinima. Vi ste odgovorni za točno određivanje iznosa poreza koji želite naplatiti. Osim toga, odgovorni ste kao i inače za podnošenje porezne prijave, plaćanje svih poreza te prijavu svih poreza koji se odnose na vaše rezervacije nadležnoj poreznoj upravi. Saznajte više o poreznoj prijavi i isplatama.

  Kako porezi utječu na vašu ukupnu cijenu

  Vaša će se ukupna cijena povećati kad dodate nove poreze. Ako ste prethodno bili uključili boravišnu pristojbu u cijenu noćenja, nakon što dodate novu pristojbu morat ćete prilagoditi cijenu noćenja kako bi ostala nepromijenjena.

  Na primjer: stopa lokalne boravišne pristojbe iznosi 5 %. Da biste zaradili 95 USD po noćenju, naplaćujete cijenu noćenja od 100 USD u koju je uključena boravišna pristojba od 5 USD. Kada dodate novi porez od 5 %, ukupna cijena (uključujući poreze) iznosit će 105 USD. Ako želite da ukupna cijena (uključujući poreze) i dalje iznosi 100 USD, morat ćete smanjiti cijenu noćenja na 95 USD.

  Informacije koje ustupamo nadležnim poreznim tijelima

  Airbnb može nadležnom poreznom tijelu ustupiti podatke i druge informacije koje se odnose na vaše transakcije i poreze, kao što su vaše ime, adresa smještaja, registarski/porezni broj poslovnog subjekta, naknade za smještaj, naknade za usluge, bruto iznosi rezervacija, iznosi isplate poreza, datumi rezervacija te datumi provedenih transakcija.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?