Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Pravila za žurke i okupljanja

Napomena: Dana 20. avgusta 2020. Airbnb je objavio globalnu zabranu organizovanja svih žurki i okupljanja u smeštajima na Airbnb-u, kao i ograničenje popunjenosti na 16 osoba, u skladu sa pravilima zajednice. Ta zabrana organizovanja žurki odnosi se na sve buduće rezervacije na Airbnb-u i ostaće na snazi na neodređeno vreme, to jest do daljeg.

Naši standardi zajednice zabranjuju članovima Airbnb-ove zajednice da stvaraju neprilike koje uznemiravaju okolinu. Domaćini i gosti mogu da ispune ovaj standard tako što će jasno poštovati očekivanja koja se odnose na okupljanja u smeštajima. Iako smatramo da većina gostiju poštuje pravila, osmislili smo pravila za žurke i okupljanja kako bismo pružili jasne smernice o tome šta očekujemo od svakog. Do daljeg, ta pravila zabranjuju:

  • Okupljanja više od 16 ljudi
  • Sve žurke i okupljanja koja remete mir

Gosti koji budu prijavljeni zbog organizovanja žurke koja remeti mir ili kršenja naših pravila o okupljanjima više od 16 osoba podležu suspenziji ili uklanjanju s platforme Airbnb-a. U nekim slučajevima utisci gostiju napisani nakon takvih žurki mogu biti uklonjeni. Takođe možemo da uklonimo smeštaje ako utvrdimo da je domaćin odobrio žurku koja krši ova pravila. Ako dobijemo prijave da neki smeštaj uznemirava okolinu, možemo da zatražimo od domaćina da ažurira svoja pravila ili ćemo suspendovati smeštaj.

Pored jačanja naših pravila koja se odnose na žurke, radimo i na tehnologijama za otkrivanje rizika koje doprinose sprečavanju žurki koje remete mir pre nego što uopšte počnu.

Velika okupljanja

Okupljanja više od 16 ljudi, uključujući i goste na noćenju i posetioce, nisu dozvoljena do daljeg, bez obzira na odobrenje domaćina.

Žurke i okupljanja

Do daljeg, sve žurke i okupljanja koja remete mir su zabranjeni, bez obzira na broj prisutnih. Gostima koji održavaju takav tip okupljanja može da bude uklonjen nalog, a domaćini koji krše ovo pravilo i dozvoljavaju gostima da organizuju žurke mogu da snose posledice u pogledu naloga, koje mogu ići i do uklanjanja smeštaja.

Prijavljivanje uznemiravanja

Kada objekat koji se nudi na Airbnb-u prouzrokuje uznemiravanje – bez obzira na to da li je u pitanju prekomerna buka, uznemirujuća žurka, okupljanje više od 16 ljudi ili nebezbedno ponašanje – članovi lokalne zajednice mogu to da prijave Podršci susedstvu, koja pruža vezu sa lokalnim službama za hitne slučajeve. Imaće i pristup telefonskom broju tima za podršku susedstvu, gde mogu da prijave žurku koja je još uvek u toku. Kada se prijavi problem, Airbnb će poslati imejl sa potvrdom u kojem će objasniti šta sledi.

Intervencija za neovlašćenu žurku

Smanjenje broja neovlašćenih kućnih žurki na Airbnb-u oduvek je bio prioritet. Preduzimamo mere kako bismo podržali bezbedno i odgovorno putovanje. U okviru naše zabrane organizovanja žurki na nivou celog sveta, možemo da blokiramo određene rezervacije za koje utvrdimo da predstavljaju veći rizik od neovlašćenih žurki.

Smernice za sadržaj smeštaja

Prema ovim pravilima, domaćini ne treba u svoj dom da privlače žurke i okupljanja koja remete mir tako što će svoj prostor oglašavati kao pogodan za žurke ili okupljanja. Slično tome, domaćini ne treba da reklamiraju svoj prostor za okupljanja više od 16 ljudi.

Smeštaji koji krše ova pravila u nazivu, opisu, kućnom redu, fotografijama itd. mogu da budu suspendovani dok se sporni sadržaj ne ukloni. Kada nam stigne žalba da objekat krši ovo pravilo, možemo i da suspendujemo dati smeštaj na najviše 30 dana i da zatražimo od domaćina da na stranici smeštaja izričito navede pravilo da žurke i okupljanja nisu dozvoljeni.

Kada postoji utisak da je smeštaj namenjen samo za žurke i okupljanja (na primer, specijalan prostor za žurke ili okupljanja), što se inače retko dešava, odnosno kada dešavanja u objektu izazovu oštro negodovanje suseda, smeštaj može da bude trajno uklonjen sa Airbnb-a.

Pravila koja važe za različite tipove objekta

Podešavanja za klasične smeštaje

Domaćinima klasičnih smeštaja (poput butik hotela) prepuštamo da odrede sopstvena pravila za okupljanja. Domaćini klasičnih smeštaja mogu da dozvole odgovarajuća okupljanja po sopstvenom nahođenju. Ako nam stigne žalba o takvim smeštajima i okupljanjima ili u slučaju da je određeni tip okupljanja neprimeren, po potrebi ćemo se obratiti smeštajima.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte