Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Ugošćavanje osoba sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa

  Ugošćavamo osobe sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa i pružamo im podršku. Ovi članovi naše zajednice bi trebalo da veruju da će im njihovi domaćini pružiti tačne informacije o karakteristikama koje se odnose na olakšan pristup.

  Šta je dozvoljeno

  • Izuzeća od domaćinovih pravila za zdravlje i bezbednost kada je reč o životinjama za pomoć čoveku: Ako domaćin ne može da ugosti životinje za pomoć čoveku (recimo, zato što bi životinja predstavljala direktnu pretnju za zdravlje i bezbednost osobe koja živi u njihovom domu), domaćinima se može odobriti izuzeće ako nas unapred obaveste.
  • Zahtevi za uklanjanje životinja za pomoć čoveku koje nisu pod kontrolom rukovodioca: Ako životinja za pomoć gostu nije pod njegovom kontrolom, domaćini mogu da zatraže da se životinja ukloni. Na primer, ako je životinja ostavljena bez nadzora tokom rezervacije ili nije obučena za boravak u domu.

  Šta nije dozvoljeno

  • Odbijanje rezervacije zbog potreba gosta u pogledu olakšanog pristupa: Bez odobrenog izuzetka, domaćini ne mogu da odbiju, otkažu ili na bilo koji drugi način izmene rezervaciju jer gost ima životinju za pomoć čoveku ili pomagalo.
  • Dodavanje naknada zbog potreba gosta u pogledu olakšanog pristupa: Domaćinima je strogo zabranjeno da naplaćuju dodatnu naknadu za životinje za pomoć čoveku ili pomagala.
  • Odbijanje razumnih zahteva gostiju za prilagođavanje potrebama u pogledu olakšanog pristupa: Domaćini bi trebalo da ispunjavaju zahteve za razumno prilagođavanje potrebama u pogledu olakšanog pristupa. Razumno je zatražiti od domaćina da odmakne kauč od vrata kako bi gost u invalidskim kolicima mogao bez teškoća da uđe u dnevnu sobu (pod pretpostavkom da ima mesta za pomeranje kauča i da je domaćin u stanju da ga pomeri). Međutim, nije razumno tražiti od domaćina da proširi vrata svog doma kako bi invalidska kolica mogla da prođu kroz njih.
  • Nejednak tretman: Bez odobrenog izuzetka, domaćini bi trebalo da primene isti tretman, pravila i ponašanje prema svim gostima, bez obzira na njihove potrebe u pogledu olakšanog pristupa.
  • Pogrdan rečnik: Niko, bilo da se radi o gostu ili domaćinu, ne bi trebalo da bude izložen rečniku koji ga vređa na osnovu njegovog invaliditeta, uključujući omalovažavanje usluge koju pruža životinja za pomoć čoveku ili pomagalo, kao i bilo koji drugi diskriminišući jezik.
  • Pogrešno prikazivanje sadržaja za olakšan pristup: Smeštaji moraju da sadrže tačne informacije o raspoloživim sadržajima za olakšan pristup u prostoru i objektu koji ih okružuje. Domaćini bi trebalo da budu transparentni i da razgovaraju o detaljima u vezi sa olakšanim pristupom u prepisci sa bilo kojim gostom koji ima poznate potrebe u pogledu olakšanog pristupa.

  Tu smo da vam pomognemo

  Ako ste videli ili doživeli ponašanje koje je u suprotnosti sa našim pravilima, obavestite nas o tome.

  Iako ove smernice ne pokrivaju svaki mogući scenario, osmišljene su tako da nude opšte smernice o pravilima Airbnb-ove zajednice.

  Srodni članci