Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice
Domaćin doživljaja

Organizovanje doživljaja za goste sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa

Airbnb nastoji da bude platforma koja ne isključuje nikoga, na kojoj svi mogu da učestvuju i uživaju u doživljaju. Osobama sa invaliditetom može biti potrebna pomoć asistenta tokom doživljaja da bi mogle da učestvuju u potpunosti – na primer, tumač za gosta oštećenog sluha ili asistent za ličnu negu korisnika invalidskih kolica. Na Airbnb-u takvu osobu nazivamo asistentom.

Asistenti se različito nazivaju širom sveta, ali za potrebe Airbnb doživljaja, smatramo da je asistent osoba starija od 18 godina koja redovno pomaže datoj osobi sa invaliditetom, mentalnim oboljenjem ili dužom bolešću pri svakodnevnim aktivnostima.

Asistenti mogu obavljati niz poslova, uključujući pružanje lične nege, obavljanje poslova unutar ili izvan doma i organizovanje transporta i zdravstvene nege. Osoba određena kao asistent mora biti sposobna da pruža neophodnu pomoć osobi sa invaliditetom.

U načine na koje asistenti mogu pomagati tokom doživljaja spadaju, između ostalih:

 • Pomaganje gostu da se kreće na lokaciji doživljaja
 • Pomaganje gostu da komunicira sa domaćinom ili drugim gostima
 • Pratnja gosta do toaleta i/ili pomaganje oko upotrebe toaleta
 • Pomaganje gostu da kupi stvari
 • Pomaganje gostu u procesima tokom radionice/časa
 • Pomaganje gostu da jede ili pije

Asistenti ne moraju da:

 • Žive sa osobom kojoj pomažu
 • Prime novac na ime utrošenog vremena
 • Imaju formalnu obuku

Uslovi prisustvovanja doživljajima za asistente

Domaćini Airbnb doživljaja mogu da dozvole asistentima osoba sa invaliditetom besplatno prisustvo doživljajima koje organizuju.

Kada gost kom je potreban asistent rezerviše doživljaj koji podržava tu opciju, nećemo mu naplatiti za prisustvo asistenta niti ćemo njega ubrajati u goste.

Asistenti koji prate gosta nisu:

 • Gosti koji aktivno učestvuju u doživljaju bez rezervacije – to znači da se asistentu ne daju neophodna potrošna roba i pribor itd.
 • Prijatelj ili član porodice koji želi da se pridruži doživljaju
 • Negovatelj dece, na primer dadilja ili bejbisiter

Za domaćine

Da biste uključili ovu opciju za doživljaj sa fizičkim prisustvom, idite na Vaše doživljaje, izaberite Izmenite, pa idite na Podešavanja cene > Cene za goste.

Kada rezervišu doživljaj dok je ova opcija omogućena, od gostiju se traži da se obrate domaćinu i obaveste ga da će prisustvovati zajedno sa asistentom i porazgovaraju o dodatnim detaljima.

Prisustvo asistenta neće biti naplaćeno (niti će se on ubrajati u goste) i neće ulaziti u ograničenje veličine grupe niti u proračun cene. Ako vaš doživljaj ima faktore koji ograničavaju ukupnu veličinu grupe, kao što su prevoz ili karte, porazgovarajte o tim detaljima sa gostom pre doživljaja.

Za goste

Možete da pretražite doživljaje sa fizičkim prisustvom koji nude besplatan ulaz asistentima osoba sa invaliditetom. Nakon što obavite početnu pretragu Airbnb doživljaja prema lokaciji i datumu, izaberite Još filtera i otvorite opciju Izaberite sadržaje za olakšan pristup kako biste videli dostupne filtere za pretragu.

Kada rezervišete doživljaj za koji je ulaz za asistente osoba sa invaliditetom besplatan, obratite se domaćinu kako biste ga obavestili da ćete prisustvovati sa asistentom i kako biste porazgovarali o dodatnim detaljima. Pretpostavlja se da je odnos između gosta i asistenta osoba sa invaliditetom 1:1; započnite dijalog sa domaćinom kako biste utvrdili šta je moguće na osnovu konkretnog doživljaja.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte