Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravni uslovi

Uslovi korišćenja Airbnb kupona

Za kupone koji se koriste na platformi Airbnb-a („Airbnb kuponi“) važe sledeći Uslovi i odredbe. Ostali dodatni uslovi navedeni uz kupon odnose se i na korišćenje Airbnb kupona. Airbnb kuponi su jednokratni i bez prava na refundiranje. Kuponi se ne mogu zameniti za novac ili poklon-kartice niti iskoristiti za prethodne kupovine i ne mogu se preneti niti kombinovati sa drugom ponudom, kuponom ili popustom. Airbnb zadržava pravo na sve pravne lekove, uključujući poništavanje ovog kupona u slučaju sumnje na prevaru, zloupotrebu, kršenje naših Uslova korišćenja usluge i Uslova korišćenja usluge plaćanja ili u slučaju tehničke greške. Dodatne uslove za određene kupone za ponovnu rezervaciju potražite u nastavku.

Kuponi za ponovnu rezervaciju

U okviru AirCover-a, kada domaćin neočekivano otkaže rezervaciju ili neki drugi problem s putovanjem poremeti boravak, Airbnb vam može izdati kupon za ponovnu rezervaciju. Kupon važi samo za boravak sa datumom dolaska u roku od godinu dana od datuma izdavanja.

Kuponi za ponovnu rezervaciju ističu 30 dana od dana izdavanja. Više informacija potražite u komunikaciji sa Airbnb-om o datumu isteka kupona. Kuponi za ponovnu rezervaciju mogu da se iskoriste samo za rezervaciju čija je vrednost (bez poreza i naknada) jednaka vrednosti kupona za ponovnu rezervaciju ili veća od nje.Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte