Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Da li će mi Airbnb poslati obrazac za prijavu poreza?

  Ovisno o statusu vašeg korisničkog računa, poreznim podacima koje ste nam dostavili i drugim čimbenicima, moguće je da ćemo vam izdati obrazac za prijavu poreza.

  Kao i obično, preporučujemo vam da se obratite poreznom savjetniku za pomoć pri sastavljanju porezne prijave. Ako mislite da ste nam dostavili netočne podatke, možete mijenjati porezne podatke koje ste ranije dostavili.

  Airbnb obično šalje obrasce za prijavu poreza sljedećim kategorijama korisnika:

  Državljani SAD-a čija je zarada premašila 20 000 USD i koji su imali više od 200 transakcija

  Američka porezna uprava (IRS) traži od američkih kompanija koje obrađuju platne transakcije, a među njima je i Airbnb, da prijave bruto zaradu svih korisnika iz SAD-a čiji su prihodi premašili 20 000 USD i koji su imali više od 200 transakcija u kalendarskoj godini. Ako ste u kalendarskoj godini prešli oba praga koja je odredio IRS, Airbnb će vam izdati obrazac 1099-K.

  Dostavljanje obrasca 1099-K

  Obrazac 1099-K moći ćete preuzeti u Postavkama isplate. Kad obrazac bude spreman, obavijestit ćemo vas e-mailom, a to obično bude krajem siječnja svake godine. Kopiju obrasca poslat ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u svojim poreznim podacima, osim ako ste se odlučili za dostavljanje obrasca isključivo u elektroničkom obliku. Ako su vaši porezni podaci navedeni na većem broju korisničkih računa na Airbnbu, možete dobiti više od jednog obrasca 1099-K.

  Osobe koje nisu američki državljani, a predale su obrazac W-8

  Domaćinima koji su ostvarili zaradu u SAD-u i predali obrazac W-8 poslat ćemo obrazac 1042-S.

  Dostavljanje obrasca 1042-S

  Obrazac 1042-S dobit ćete poštom na adresu koju ste naveli prilikom dostavljanja svojih poreznih podataka, a to obično bude krajem veljače svake godine. IRS zahtijeva da obrazac 1042-S pošaljemo poštom do kraja ožujka.

  Domaćini kojima smo naplaćivali porez prije isplate novca

  Ako smo vam tijekom kalendarske godine naplaćivali porez odbijajući vam određeni iznos od svake isplate (to se odnosi i na državljane SAD-a i na one koji to nisu), izdat ćemo vam odgovarajući porezni obrazac kako biste ga mogli priložiti uz svoju poreznu prijavu i time pokazati da vam je porez naplaćen. Saznajte više o naplati poreza prilikom isplate novca.

  Oni koji pružaju usluge Airbnbu (fotografi, prevoditelji, drugi)

  Onima koji su pružali usluge Airbnbu (uključujući fotografe, prevoditelje i druge pružatelje usluga) i u kalendarskoj godini zaradili više od 600 USD izdat ćemo obrazac 1099-NEC.

  Ostali prihodi koje treba uvrstiti u poreznu prijavu

  Domaćinima koji su tijekom kalendarske godine od Airbnba dobili iznos od najmanje 600 USD koji treba uvrstiti u poreznu prijavu (npr. bonusi, nagrade, poticaji ili druge uplate), izdat ćemo obrazac 1099-MISC.

  Dostavljanje obrazaca 1099-NEC i 1099-MISC

  Obrasce 1099-NEC i/ili 1099-MISC moći ćete preuzeti u Postavkama isplate. Kad obrazac bude spreman, obavijestit ćemo vas e-mailom, a to obično bude krajem siječnja svake godine. Kopiju obrasca poslat ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u svojim poreznim podacima, osim ako ste se odlučili za dostavljanje obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

  Porezni obveznici u saveznim državama Massachusetts i Vermont

  U ovim je državama minimalni iznos koji se mora prijaviti niži od IRS-ovog praga koji iznosi 20 000 USD i 200 transakcija. I u Massachusettsu i u Vermontu mora se prijaviti bruto zarada veća od 600 USD. Bruto zaradu veću od 600 USD ne morate prijaviti IRS-u jer na federalnoj razini prag iznosi 20 000 USD i 200 transakcija, no dužni ste prijaviti porez u saveznoj državi jer je prag postavljen na 600 USD. Ako ste premašili prag koji je postavljen za vašu saveznu državu, dobit ćete tiskani primjerak obrasca koji smo dostavili nadležnim tijelima u vašoj saveznoj državi.

  Državljani SAD-a koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i zaradili su više od 600 USD

  Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i predali su obrazac W-9 te su u kalendarskoj godini zaradili najmanje 600 USD dobit će obrazac 1099-MISC. Iznosi koji se prijavljuju uključuju provizije.

  Dostavljanje obrasca 1099-MISC

  Obrazac 1099-MISC moći ćete preuzeti u Postavkama isplate. Kad obrazac bude spreman, obavijestit ćemo vas e-mailom, a to obično bude krajem siječnja svake godine. Kopiju obrasca poslat ćemo vam poštom na adresu koju ste naveli u svojim poreznim podacima, osim ako ste se odlučili za dostavljanje obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

  Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats, nisu državljani SAD-a i predali su obrazac W-8

  Domaćinima koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i ostvarili su zaradu u SAD-u te su predali obrazac W-8 dostavit ćemo obrazac 1042-S.

  Dostavljanje obrasca 1042-S

  Obrazac 1042-S dobit ćete poštom na adresu koju ste naveli prilikom dostavljanja svojih poreznih podataka, a to obično bude krajem veljače svake godine. IRS zahtijeva da obrazac 1042-S pošaljemo poštom do kraja ožujka.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci