Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kada ću dobiti isplatu?

  Airbnb obično isplaćuje novac oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Vreme potrebno da novac stigne na vaš račun zavisi od načina isplate.

  Ako gost boravi 28 ili više noćenja, isplate za tu rezervaciju se vrše na mesečnom nivou.

  Proverite status isplate

  Kada vam isplatimo novac, pored rezervacije na koju se isplata odnosi pojaviće se stavka „Isplata“.

  Da biste proverili status isplate, posetite istoriju transakcija.

  Ako ste odredili minimalni iznos za isplatu, novac će vam biti isplaćen tek kada dostignete taj iznos. Ako imate više smeštaja u koje gosti dolaze istog dana, sva sredstva koja se isplaćuju putem istog načina isplate biće deponovana kao jedna isplata.

  Vreme obrade

  Nakon što Airbnb izvrši isplatu, potrebno je dodatno vreme da novac stigne do vas. Prosečno vreme obrade po načinima isplate je:

  • ACH/direktna uplata: do 3 radna dana
  • Bankovni prenos ili međunarodni prenos: 3–7 radnih dana
  • PayPal: u roku od 1 radnog dana
  • Western Union: 1 radni dan (pacifička vremenska zona, SAD)
  • Payoneer pripejd debitna kartica: u roku od 1 radnog dana
  • Alipay: čim Airbnb isplati novac (dostupno samo za domaćine u kontinentalnoj Kini)

  Kašnjenja zbog vikenda i praznika

  Mnogi bankarski sistemi ne obrađuju transakcije vikendom i praznicima. Ako je Airbnb novac isplatio između petka i nedelje, možda neće stići do sledeće nedelje.

  Ako imate pitanja o vremenu obrade nakon što istorija transakcija na Airbnb-u prikaže da je novac isplaćen, obratite se direktno obrađivaču uplate.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Srodni članci