Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Šta je PDV i kako se na mene primenjuje?

  Porez na dodanu vrijednost ili PDV jest porez kojim se oporezuje isporuka dobara i usluga. Airbnb naplaćuje PDV na svoje naknade za usluge korisnicima iz Albanije, Bjelorusije, Čilea, Kolumbije, Islanda, Meksika, Norveške, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Južnoafričke Republike, Švicarske, Tajvana, Bahama, Europske unije, Urugvaja i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

  U Meksiku i Tajvanu PDV se obračunava na cijenu smještaja i sve ostale naknade poput naknada za čišćenje i dodatne goste te naknada za usluge koje plaćaju gosti. Kad je riječ o smještajima i Airbnb doživljajima na području Meksika i Južne Koreje, PDV se obračunava na naknade za usluge koje Airbnb naplaćuje gostima i domaćinima (osim ako nisu izuzeti od obveze plaćanja PDV-a).

  Airbnb također ima obvezu naplatiti PDV za svoje naknade za usluge svim korisnicima koji stupe u ugovorni odnos s tvrtkom Airbnb China. U Japanu se umjesto PDV-a primjenjuje JCT, japanski porez na potrošnju (Japanese Consumption Tax). U Japanu se JCT naplaćuje domaćinima (putem sustava „prijenosa porezne obveze”) i gostima.

  U Australiji, na Novom Zelandu i u Singapuru umjesto PDV-a obračunava se GST (Porez na robu i usluge). GST se naplaćuje i domaćinima i gostima. U Maleziji se umjesto GST-a i PDV-a obračunava porez na usluge. Malezijski se porez na usluge obračunava na naknade za usluge koje plaćaju gosti i domaćini u Maleziji.

  Stope PDV-a, JCT-a i GST-a obično se obračunavaju prema državi u kojoj klijent ima prijavljeno prebivalište ili mjestu na kojemu se usluge izvršavaju.

  Gosti

  PDV, JCT, GST i porez na usluge naplaćuju se u trenutku plaćanja rezervacije i ovise o ukupnom iznosu naknade za usluge koji su gosti dužni platiti za rezervaciju. Izmijeni li gost rezervaciju, iznos PDV-a, JCT-a ili GST-a također će se promijeniti sukladno novom iznosu naknade za usluge. Gostima s prebivalištem u Japanu Airbnb naplaćuje JCT (i potom ga prijavljuje i uplaćuje). U tom je smislu Airbnb (Airbnb Ireland) registriran kao „registrirana strana kompanija” prema odredbama Zakona o JCT-u (registracijski broj 00046).

  Airbnb naplaćuje PDV na naknadu za usluge od gostiju koji borave na Tajvanu. Usto, Airbnb svim gostima (domaćim i stranim) koji odsjedaju u smještajima na Tajvanu i u Meksiku naplaćuje i PDV na ukupnu cijenu smještaja (uključujući i sve dodatne usluge poput naknade za čišćenje ili naknade za dodatne goste, pod uvjetom da se one naplaćuju). Airbnb je dužan naplatiti PDV na naknadu za usluge svim gostima koji rezerviraju smještaj u Južnoj Koreji.

  Domaćini

  Iznos PDV-a, GST-a i poreza na usluge domaćinu se odbija od isplate, a ovisi o ukupnom iznosu naknade za usluge koji je domaćin dužan platiti za određenu rezervaciju (osim ako je domaćin izuzet od obveze plaćanja). Ako se rezervacija izmijeni, iznos PDV-a ili GST-a također će se promijeniti sukladno novom iznosu naknade za usluge.

  Domaćini s prebivalištem u Japanu moraju sami prijaviti i platiti JCT jer usluge koje Airbnb pruža podliježu sustavu prijenosa porezne obveze (Airbnb ne naplaćuje ni ne prijavljuje/uplaćuje taj JCT). Dodatno pojašnjenje plaćanja JCT-a putem sustava prijenosa porezne obveze možete pronaći na internetskim stranicama japanske Državne porezne agencije.

  Molimo vas da se o svojim poreznim obvezama raspitate u najbližem lokalnom poreznom uredu ili da se obratite poreznim savjetnicima.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci