Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako se domaćini oporezuju?

  Lokalni porez

  Utvrdite li da morate naplaćivati porez, važno je da gosti prije rezervacije znaju koliko on točno iznosi.

  Na nekim lokacijama Airbnb domaćinima može biti na raspolaganju opcija naplate i uplate boravišne pristojbe. Na tim lokacijama domaćini ne bi smjeli sami naplaćivati boravišnu pristojbu.

  Ako ste domaćin i unijeli ste svoj porezni broj poslovnog subjekta i relevantne podatke potrebne za prijavu turističkih pristojbi, postoji mogućnost da imate pravo svojim gostima izravno naplaćivati poreze koristeći se našim alatima za profesionalno ugošćivanje.

  Ako automatska naplata i uplata boravišne pristojbe nije dostupna za vaš smještaj, boravišnu pristojbu možete naplatiti sami putem posebne ponude ili Centra za posredovanje.

  Napomena: kod isplate boravišne pristojbe neće se primjenjivati pravila podjele isplate, a novac će se uvijek isplaćivati na vaš zadani način plaćanja.

  Porez na dodanu vrijednost (PDV)

  Ako imate prebivalište u Europskoj uniji, Latinskoj Americi, Kini ili Južnoj Koreji, možda ćete morati platiti porez na dodanu vrijednost (PDV) na usluge koje pružate. Preporučujemo vam da se za pomoć obratite lokalnom poreznom savjetniku ako vam bude potrebno još informacija ili pomoć pri utvrđivanju stope PDV-a na usluge koje pružate.

  Airbnb također mora naplatiti PDV na svoje naknade za usluge u zemljama koje oporezuju usluge isporučene elektroničkim putem. Trenutačno to uključuje sve članice EU-a, Albaniju, Čile, Kolumbiju, Island, Meksiko, Norvešku, Saudijsku Arabiju, Južnoafričku Republiku, Švicarsku i Urugvaj.

  Airbnb također mora naplatiti PDV na svoje naknade za usluge od svih korisnika koji sklope ugovor s tvrtkom Airbnb China.

  Više informacija o japanskom porezu na potrošnju (JCT) pročitajte u članku Što je PDV i kako se primjenjuje na mene?.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Srodni članci