Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Airbnb-ova pravila za sadržaj

  Time što objavljujete sadržaj na Airbnb-u potvrđujete da ćete poštovati ova pravila. Zadržavamo pravo da uklonimo svaki sadržaj, u celosti ili delimično, koji krši ova pravila, naše Uslove korišćenja usluge, naše Standarde zajednice, naša Pravila za utiske, ili čije uklanjanje mi iz bilo kog drugog razloga smatramo za shodno.

  U slučaju težeg ili ponavljanja kršenja, možemo da suspendujemo ili trajno deaktiviramo sporne naloge.

  Sadržaj možete da prijavite direktno, a možete i da nam se obratite da prijavite sadržaj za koji smatrate da krši ova pravila.

  Sledeći sadržaj nije dozvoljen na Airbnb-u:

  • Sadržaj stvoren isključivo radi reklamiranja ili drugi komercijalni sadržaj, u šta spadaju logotipi preduzeća, linkovi i nazivi preduzeća
  • Nepoželjna pošta, neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta deli na napadan način
  • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonitu ili štetnu aktivnost ili koji je seksualno neprimeren, nasilan, preteći ili uznemiravajući
  • Sadržaj diskriminatorne prirode (više o tome pročitajte u našim Pravilima nediskriminacije)
  • Pokušaji imitiranja druge osobe, naloga ili pravnog lica, uključujući predstavnika Airbnb-a
  • Sadržaj koji je nezakonit ili koji povređuje prava drugog fizičkog ili pravnog lica, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
  • Sadržaj koji navodi privatne ili poverljive informacije o drugoj osobi, uključujući sadržaj na osnovu kog se može utvrditi lokacija smeštaja

  Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima za sadržaj i korona virusu.

  Kršenje pravila

  Sledeće pojave smatraju se kršenjem pravila, u smislu datog tipa sadržaja:

  Nazivi smeštaja

  • Nazivi smeštaja koji sadrže informacije koje nisu relevantne za dati tip ili stil smeštaja ili doživljaja
  • Nazivi smeštaja koji sadrže simbole ili emotikone

  Stranice smeštaja ili profila

  • Smeštaji i profili koji navode prevarantske, netačne ili obmanjujuće informacije

  Centar za zajednicu

  • Sadržaj koji se ne drži teme, ne postavlja pitanje ili ne nudi pouku kao odgovor na pitanje u okviru šire diskusije
  • Trolovanje ili ponovljeno ciljanje pojedinih članova zajednice

  Utisci

  • Utisci koji su pristrasni ili pokazuju indikacije iznude/podsticaja, sukoba interesa ili direktne konkurencije
  • Utisci koji ne sadrže relevantne informacije o domaćinu, gostu, smeštaju ili doživljaju mogu da budu uklonjeni. Utisci koji pretežno sadrže irelevantne informacije takođe mogu da budu uklonjeni, ali samo u slučajevima kada se očekuje da ni inače relevantne informacije ne bi kvalitetno uticale na odluke drugih članova zajednice o rezervisanju.

  Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima za utiske i o tome kako Airbnb moderiše sporove oko utisaka.

  Prilagođeni URL-ovi

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?