Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Koja je razlika između Airbnb-ove Garancije za domaćina i Osiguranja za zaštitu domaćina?

  Airbnbovo jamstvo za domaćine i Osiguranje domaćina od odgovornosti dva su različita programa i oba vrijede za domaćine smještaja od početka do kraja svake rezervacije. Airbnbovo jamstvo za domaćine i Osiguranje domaćina od odgovornosti ne vrijede za domaćine koji nude smještaj putem tvrtke Airbnb Travel, LLC, za domaćine čiji je smještaj u kontinentalnom dijelu Kine, za domaćine u Japanu kao ni za domaćine doživljaja. Airbnbovo jamstvo za domaćine nije povezano s Osiguranjem domaćina od odgovornosti ni s tvrtkom Airbnb UK Services Limited.

  Airbnbovo jamstvo za domaćine

  Airbnbovo jamstvo za domaćine program je u okviru kojega su domaćini osigurani u slučaju imovinske štete. U okviru tog programa domaćini mogu dobiti odštetu u iznosu od najviše 1 000 000 USD u slučaju da gost ili osoba koja ga posjećuje tijekom boravka u smještaju uzrokuju kakvu štetu u samom prostoru ili na domaćinovoj imovini, što se rijetko događa. Airbnbovo jamstvo za domaćine nije osiguranje.

  Primjer: tijekom boravka gost je prolio čašu crnog vina po tepihu i uništio ga. Domaćin traži od gosta da mu nadoknadi štetu, no gost mu odbija uplatiti puni iznos. U tom slučaju domaćin može ostvariti pravo na naknadu štete za uništeni tepih u skladu s Airbnbovim jamstvom za domaćine.

  Airbnbovo jamstvo za domaćine podliježe određenim uvjetima, zahtjevima i iznimkama. Za više informacija pročitajte Odredbe i uvjete Jamstva za domaćine.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti

  Osiguranje domaćina od odgovornosti program je u okviru kojega su domaćini osigurani od odgovornosti za štetu. Ova polica pruža osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1 000 000 USD u slučaju da domaćin snosi pravnu odgovornost prema gostu ili trećoj osobi koja se ozlijedila ili je pretrpjela materijalnu štetu u incidentu koji je povezan s boravkom u smještaju iznajmljenom putem Airbnba. U pravilu se smatra primarnim osiguranjem od odgovornosti.

  Primjer: gost se poskliznuo i ozlijedio gležanj tijekom boravka u smještaju koji iznajmljuje domaćin. Gost tvrdi da je domaćin odgovoran i tuži ga. Osiguranje domaćina od odgovornosti može pokriti domaćinove troškove pravnog postupka kao i štetu koju je pretrpio gost.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti podliježe određenim uvjetima, zahtjevima i iznimkama. 
Za više informacija preuzmite detaljni pregled podataka o programu.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci