Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Da li mogu da platim u bilo kojoj valuti?

  Kad unesete svoje podatke za plaćanje, možete odabrati plaćanje jednom od mnogobrojnih valuta koje podržavamo. Osim toga, u bilo kojem trenutku svoju zadanu valutu možete promijeniti na jednoj od stranica na kojima je prikazana mogućnost odabira valute. Ovisno o odabranom načinu plaćanja, neke vam valute možda neće biti na raspolaganju.

  Tečaji i konverzija valuta

  Cijene se na Airbnbu prikazuju u valuti koju ste odabrali. Ako u bilo kojem trenutku tijekom rezerviranja odlučite promijeniti valutu, cijenu ćemo prikazati u novoj valuti koju ste odabrali.

  Pri zaključivanju rezervacije uzimat će se u obzir prikazana cijena u valuti koju ste sami odabrali.

  Odlučite li plaćati ili primati isplate u valuti koja se razlikuje od standardne valute vašeg načina plaćanja, izdavatelj vaše kreditne ili bankovne kartice mogao bi vam pritom naplatiti naknade za konverziju valute. Želite li saznati o kojim se naknadama radi, obratite se izdavatelju svoje bankovne ili kreditne kartice. Airnbnb ne snosi odgovornost za te naknade.

  Naknade trećih strana

  Plaćate li valutom koja se razlikuje od standardne valute vašeg načina plaćanja, izdavatelj vaše kreditne ili bankovne kartice mogao bi vam pritom naplatiti naknade za konverziju valute. Želite li saznati o kojim se naknadama radi, obratite se izdavatelju svoje bankovne ili kreditne kartice. Airnbnb ne snosi odgovornost za te naknade.

  Naknade za prekogranične transakcije

  Zamijetite li na bankovnom izvatku dodatne naknade ili razliku između naplaćenog iznosa i iznosa prikazanog na Airbnbovoj stranici s podacima rezervacije, obratite se izdavatelju svoje bankovne ili kreditne kartice. Smatra li vaša banka da je Airbnbov izvršitelj obrade platnih transakcija inozemni subjekt, mogla bi vam naplatiti naknade za prekogranične transakcije iako je iznos naplaćen u izvornoj valuti vašeg načina plaćanja. Ako vam banka koja je izdavatelj vaše kartice naplati neke naknade, Airbnb vam taj novac ne može vratiti.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci