Preporučeni gosti
Česta pitanja
Pogledajte ove odgovore na česta pitanja i pročitajte ostale informacije o programu u Centru za pomoć.
Da li je program za preporučene korisnike i dalje otvoren?
Program za preporučene korisnike više nije otvoren i nije moguće slati nove pozive.

Ako vam je kupon poslat pre gašenja tog programa, moći ćete da ga iskoristite za bilo koju rezervaciju ugovorenu pre isteka kupona.

Krediti pošiljaoca će važiti dok ne isteknu. Za prethodne preporučene korisnike dobićete kredit po uspešnoj realizaciji boravka ako se kupon iskoristi pre isteka (iznos kredita se zasniva na trenutnoj ponudi).
Preporučio/la sam prijatelja, ali mi nije stigao kredit za putovanja
Za korisnike preporučene nakon 1. oktobra 2020. Airbnb ne nudi kredit za putovanja za preporučene korisnike.