Pređi na sadržaj
Pozovite prijatelje da se pridruže Airbnb-ovoj zajednici
Prijatelji koji su novi na Airbnb-u će dobiti do $65 popusta na prvu kvalifikovanu rezervaciju. Pročitajte uslove
Prijavite se da biste pozvali prijatelje
Nemate nalog? Registrujte se
Kako funkcionišu preporuke korisnika
Pozovite prijatelje koji su novi na Airbnb-u
Pozovite osobe koje još nemaju nalog na Airbnb-u da se registruju putem vašeg linka.
Oni dobijaju popust
Prijatelji koji se registruju na Airbnb-u putem vašeg linka dobiće do $50 popusta na smeštaj i $15 popusta na Airbnb doživljaj u vrednosti od najmanje $50.
Podsetite prijatelje da rezervišu
Kada se registruju, moći će da iskoriste kupon za kvalifikovanu rezervaciju.
Česta pitanja
Pogledajte ove odgovore na česta pitanja i pročitajte ostale informacije o programu u Centru za pomoć.
Koliko će moj prijatelj dobiti kada ga pozovem?
Kada se prijatelj koga ste pozvali na Airbnb registruje i rezerviše putovanje, iznos koji će dobiti zavisi od cene rezervacije bez taksi i naknada za goste:

Potrošite $300, ostvarite $15
Potrošite $500, ostvarite $25
Potrošite $700, ostvarite $35
Potrošite $1.000 ili više, ostvarite$50

Dobiće i $15 popusta kada rezervišete njegov prvi doživljaj u vrednosti od najmanje $50.
Prijatelj me je pozvao na Airbnb, ali mi nije stigao kupon.
Ako je neko vas preporučio, morate da se registrujete na Airbnb-u isključivo putem linka koji vam je prijatelj poslao. Vaš kupon će se automatski primeniti na rezervaciju koja ispunjava uslove. Da biste dobili dodatnu pomoć, otvorite ovaj link.
Preporučio/la sam prijatelja, ali mi nije stigao kredit za putovanja
Za korisnike preporučene nakon 1. oktobra 2020. Airbnb ne nudi kredit za putovanja za preporučene korisnike.