Airbnb: letnje izdanje 2023. za domaćine
letnje izdanje

Predstavljamo 25 poboljšanja za domaćine, od kalendara do odlaska

Komentari koje ste nam slali podstakli su uvođenje mnoštva novih funkcija za ugošćavanje. Uz preliminarni pristup, možete da ih koristite već od danas.

Redizajnirane alatke za cene

Sada su sve alatke za cene u kalendaru – možete lako da određujete i korigujete cene sa jednog mesta. Uz naš ažurirani prikaz cene po stavkama, videćete i ukupnu cenu koju plaćaju gosti i svoju zaradu.

Uporedite slične smeštaje

Po prvi put možete da uporedite svoju cenu sa prosečnom cenom sličnih smeštaja koji se rezervišu u blizini, što će vam olakšati da ostanete konkurentniji.

Biranje prevlačenjem i godišnji prikaz

Sada u kalendaru možete da prevlačenjem prstom da izaberete raspon datuma na mobilnom uređaju – nema više dodirivanja svakog dana pojedinačno. Uz to, uskoro ćete pomoću novog godišnjeg prikaza moći da vidite svih 12 meseci.

Ugrađena uputstva za odlazak

Možete brzo da dodate uobičajena uputstva za odlazak na stranicu smeštaja i jednostavno uključite prilagođene zahteve. Gosti će dobiti podsetnik o obavezama pre odlaska i moći će jednim dodirom da vas obaveste kad odu.

Potvrde da je poruka pročitana

I vi i gosti dobićete potvrde da je poruka pročitana da biste znali kad primalac vidi poruku. Osim toga, sada možete brže da delite uputstva za odlazak pomoću novih brzih odgovora.

Dozvole i isplate za pomoćnog domaćina

Lako je pozvati nove pomoćne domaćine, a možete jednim dodirom i da odredite dozvole za njih – izaberite potpuni pristup, kalendar i poruke ili samo kalendar. Možete i da konfigurišete isplate i da ih delite sa pomoćnim domaćinom.

Kratak pregled svih novih funkcija za domaćine

Prikaz ukupne cene
U aplikaciji možete da vidite ukupnu cenu noćenja kako biste uvek znali koliko će gosti platiti.
Biranje datuma prevlačenjem
Prevucite prstom da biste brzo izabrali ili izmenili raspon datuma u kalendaru – ne morate da dodirujete pojedinačne dane.
Ugrađena uputstva za odlazak
Još brže kreirajte uputstva za odlazak tako što ćete birati sa unapred pripremljene liste uobičajenih obaveza.
Potvrde da je poruka pročitana
I vi i gosti dobićete potvrde da je poruka pročitana da biste znali kad primalac vidi poruku.
Kartica Pomoćni domaćin
Nova kartica vam omogućava da vidite sve pomoćne domaćine i upravljate njihovim dozvolama i isplatama.
Preliminarni pristup
Sada možete da isprobate nove funkcije, a zatim da nam pomognete da ih dodatno unapredimo tako što ćete nam poslati komentare.
Cena po stavkama
Ažurirana cena po stavkama prikazuje koliko gosti plaćaju i koliko vi zarađujete.
Poređenje sličnih smeštaja
Uporedite svoju cenu sa prosečnom cenom sličnih smeštaja u blizini kako biste ostali konkurentni.
Podešavanja cena i raspoloživosti
Osvežene alatke za kalendar su ažurirane radi doslednijeg dizajna na svim uređajima.
Nedeljni i mesečni popusti
Koristite novi klizač da odredite ili korigujete popuste, a i da vidite cenu koju će gosti platiti.
Godišnji prikaz kalendara (mobilni)
Uskoro ćete moći da vidite raspoloživost za celu godinu i cenu za svaki mesec – i to na jednom ekranu.
Prilagođeni detalji odlaska
U uputstva za odlazak dodajte posebne zahteve koji su jedinstveni za vaš dom.
Automatski podaci o odlasku
Gostima će se automatski slati detalji uputstava za odlazak dan pre odlaska.
Obaveštenja o odlasku jednim dodirom
Gosti sada jednim dodirom mogu da vas obaveste kada odu iz smeštaja.
Brzi odgovori za odlazak
Koristite brze odgovore i zakazane poruke da biste lako podelili uputstva za odlazak.
Istaknuti utisci o domaćinima soba
U profilima domaćina za Airbnb Sobe sada se ističu zanimljivi citati o domaćinu.
Interesantni podaci na profilu
Prilagodite profil pomoću zabavnih, novih detalja, kao što je vaša omiljena pesma u srednjoj školi.
Istorija putovanja domaćina
Podelite svoja putovanja putem Airbnb-a kako bi gosti saznali kakva putovanja volite.
Interesovanja domaćina
Sada možete da izaberete hobije sa unapred pripremljene liste da biste lakše našli interesovanja koja su zajednička vama i gostima.
Detaljniji profili gostiju
Gosti mogu da dodaju nove detalje na svoj profil, a vi ćete na taj način saznati više o osobama koje rezervišu.
Lakše pozivanje pomoćnih domaćina
Sada je lakše nego ikad pozvati pomoćne domaćine da vam pomažu oko upravljanja smeštajima.
Nove dozvole za pomoćnog domaćina
Odredite nove dozvole tako što ćete izabrati nešto od sledećeg: potpuni pristup, kalendar i poruke ili samo kalendar.
Nove isplate za pomoćnog domaćina
Sada sa pomoćnim domaćinom možete da delite isplate u vidu procenta ili fiksnog iznosa.
Provera identiteta gostiju
Svi gosti koji rezervišu smeštaj širom sveta proći će postupak provere identiteta.
Provera rezervacija širom sveta
Tehnologija koja doprinosi smanjenju rizika od žurki i štete sada je dostupna u celom svetu.

Airbnb Sobe: sa novom ličnom kartom domaćina

Privatne sobe u novom svetlu – uz ličnu kartu domaćina gosti će vas lakše upoznati pre nego što rezervišu, a alatke za pretragu će unaprediti rang vašeg smeštaja u rezultatima pretrage.

Lična karta domaćina

Podelite detalje o sebi sa gostima, kao što su vaši omiljeni hobiji, ime kućnog ljubimca, interesantni podaci i ono što boravak kod vas čini posebnim.

Redizajnirani filteri

Naši ažurirani filteri gostima olakšavaju prelazak sa jednog na drugi tip smeštaja i daju jednostavan pregled prosečnih cena soba i domova.

Kategorija Airbnb Sobe

Gostima je lakše nego ikad da otkriju Airbnb Sobe pomoću nove kategorije na vrhu naše početne stranice.