Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Smernice za čišćenje za domaćine privatnih soba

  Saznajte šta treba očistiti i kako da stupate u interakciju sa gostima ako imate zajedničke prostorije.
  Objavio/la Airbnb na dan 15. jul 2020.
  Materijal za čitanje od 2 min.
  Ažurirano na dan 25. jun 2021.

  Najvažnije informacije

  • Ograničite ukupan broj gostiju u svom prostoru i uverite se da vaš dom može da obezbedi uslove za bezbedno odstojanje u društvu u svim zajedničkim prostorijama

  • Razmislite da ograničite pristup gostima samo na neophodne prostorije da biste izbegli nepotrebno izlaganje

  • Provetravajte zajedničke prostorije tokom boravka, ako je moguće

  • Saznajte više u našem kompletnom vodiču za upoznavanje sa poboljšanim postupkom čišćenja
  Znamo da domaćini koji nude privatne sobe ili zajedničke prostorije žele više smernica o tome kako da očiste svoje prostore, posebno tokom pandemije COVID-19. U okviru bezbednosnih mera u vezi sa COVID-19, sastavili smo smernice za domaćine sa zajedničkim prostorijama i prostorima.

  Očistite i sterilišite sve zajedničke prostore

  • Pridržavajte se poboljšanog postupka čišćenja u 5 koraka pre dolaska svakog gosta u svim zajedničkim prostorijama, kao i u privatnoj sobi gosta
  • Zajedničke prostorije mogu da obuhvataju:
   • Kupatilo/a
   • Trpezariju
   • Hodnik
   • Kuhinju
   • Dnevni boravak

  Ograničite broj gostiju u svom prostoru

  • Ako to zahtevaju lokalni propisi ili smernice, održavajte bezbedno odstojanje u društvu sa gostima i savetujte ih da čine isto
  • Uverite se da vaš dom može da obezbedi održavanje bezbednog odstojanja u društvu u svim zajedničkim prostorima. Na primer, ako u zajedničkom dnevnom boravku ima mesta samo za 3 osobe koje su na međusobnom rastojanju od 2 metra, možete da ograničite ukupan broj gostiju na 2, tako da vi i vaši gosti možete da budete u prostoriji u isto vreme
  • Ukupan broj ljudi takođe ne bi trebalo da bude veći od najvećeg broja ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju u vašem smeštaju, u skladu sa primenljivim propisima ili smernicama lokalnih vlasti
  • Ne zaboravite da ažurirate stranicu smeštaja da prikazuje sva nova ograničenja broja gostiju

  Pridržavajte se zdravstvenih i bezbednosnih mera

  • U okviru naših bezbednosnih praksi u vezi sa pandemijom COVID-19, gosti i domaćini moraju da nose masku za lice ili tkaninu za pokrivanje lica prilikom međusobne interakcije, ako to zahtevaju lokalni propisi ili smernice
  • Preduzmite posebne mere opreza u pogledu bezbednog odstojanja u društvu u zajedničkim prostorijama predviđenim za spavanje, kao što su spavaće sobe ili dnevni boravci, kada to zahtevaju lokalni propisi ili smernice
  • Često perite ruke i u svakom trenutku izbegavajte dodirivanje lica
  • Nemojte putovati ili ugošćavati ako ste nedavno bili izloženi bolesti COVID-19 ili imate simptome te bolesti
  • Za više informacija o bolesti COVID-19, pročitajte zdravstvene i bezbednosne mere za domaćine i goste na Airbnb-u

  Provetravajte zajedničke prostorije tokom boravka

  • Držite otvorene prozore kako biste povećali protok vazduha u zajedničkim prostorijama, kada je to bezbedno

  Imajte na umu da neke državne uprave mogu da zabrane ugošćavanje u privatnim sobama ili da nametnu dodatne obaveze ili uslove za privatne sobe. Obavezno pročitajte i poštujte sve dodatne smernice za čišćenje izdate od strane nadležnog upravnog ili zdravstvenog organa na lokalnoj teritoriji.

  SLEDEĆE: Napravite zalihe ovih sredstava za čišćenje

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja. Postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka sastoji se iz jednostavnog skupa uslova za čišćenje smeštaja. Ako vam je potrebno više informacija o sprovođenju tih koraka, pročitajte ceo Airbnb-ov priručnik za čišćenje. Kao domaćin, možda ćete morati da preduzmete dodatne mere da zaštitite sebe, svoje timove i goste, a treba stalno da konsultujete sve relevantne lokalne propise i smernice i da ih se pridržavate. Airbnb ne snosi odgovornost za povrede ili bolesti zadobijene prilikom primene postupka čišćenja. Za smernice i pravila za čišćenje za region u kojem ugošćavate, obeležite ovaj članak iz Centra za pomoć.

  Najvažnije informacije

  • Ograničite ukupan broj gostiju u svom prostoru i uverite se da vaš dom može da obezbedi uslove za bezbedno odstojanje u društvu u svim zajedničkim prostorijama

  • Razmislite da ograničite pristup gostima samo na neophodne prostorije da biste izbegli nepotrebno izlaganje

  • Provetravajte zajedničke prostorije tokom boravka, ako je moguće

  • Saznajte više u našem kompletnom vodiču za upoznavanje sa poboljšanim postupkom čišćenja
  Airbnb
  15. jul 2020.
  Da li vam je ovo bilo korisno?