Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Domaćini na Airbnb-u se trude da im domovi budu održiviji

  Saznajte kako da postanete domaćin koji brine o životnoj sredini uz pomoć ovih stručnih saveta.
  Objavio/la Airbnb na dan 21. apr 2021.
  Materijal za čitanje od 8 min.
  Ažurirano na dan 21. apr 2021.

  Najvažnije informacije

  • Naučite jednostavne načine ugošćavanja na održiviji način, od recikliranja i nekorišćenja plastike za jednokratnu upotrebu do korišćenja više izvora obnovljive energije

  • Smanjenje rasipanja hrane može da pomogne životnoj sredini i vašoj zajednici

  • Pronađite još „zelenih“ ideja u našoj seriji održivog ugošćavanja

  Prošle godine je Airbnb bio domaćin manifestacije Upoznajte stručnjake u Edinburgu u Škotskoj kako bi domaćini saznali nešto više o održivosti i uštedi energije od brojnih autoriteta od poverenja, uključujući Big Clean Switch i Olio. Ovi stručnjaci su imali mnogo toga da kažu o unapređenju energetske efikasnosti, promeni dobavljača energije, recikliranju i rasipanju hrane.

  Danas, 22. aprila, na Dan planete Zemlje – kako bismo domaćine ohrabrili da steknu ekološke navike koje mogu da primenjuju tokom cele godine – ponovo delimo ove savete sa Airbnb-ovom zajednicom domaćina. Pogledajte šta ovi stručnjaci imaju da kažu:

  Ana, superdomaćin: Kako male, svakodnevne promene mogu najviše da utiču na vaš otisak.

  Rebeka Voker, direktor partnerstva u preduzeću Big Clean Switch: Kako prelazak na obnovljive izvore energije može da smanji vaše račune.

  Saša Selestijal-Uan, izvršni direktor preduzeća Olio: Kako smanjenje rasipanja hrane može da pomogne životnoj sredini i hrani vašu lokalnu zajednicu.

  Iako uvek nastojimo da vam ponudimo ideje i alate koji će vam pomoći da budete uspešan domaćin, niko ne poznaje najbolje prakse više od naše zajednice domaćina. Trenutno tesno sarađujemo sa Airbnb-ovim Savetodavnim odborom domaćina kako bismo osmislili seriju sadržaja za održivo ugošćavanje sa stručnim savetima i predlozima za ekološki pogodniji smeštaj i navike – i kako bismo pomogli gostima da smanje ugljenični otisak tokom putovanja.

  Smatramo da će ekološki održiva putovanja biti rastući trend među putnicima i želimo da vam pomognemo da se pripremite. Pogledajte još saveta u našoj seriji održivog ugošćavanja.
  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Najvažnije informacije

  • Naučite jednostavne načine ugošćavanja na održiviji način, od recikliranja i nekorišćenja plastike za jednokratnu upotrebu do korišćenja više izvora obnovljive energije

  • Smanjenje rasipanja hrane može da pomogne životnoj sredini i vašoj zajednici

  • Pronađite još „zelenih“ ideja u našoj seriji održivog ugošćavanja

  Airbnb
  21. apr 2021.
  Da li vam je ovo bilo korisno?