Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Kako Airbnb štiti domaćine

  Saznajte više o Airbnb-ovim integrisanim mehanizmima zaštite.
  Objavio/la Airbnb na dan 4. feb 2020.
  Materijal za čitanje od 3 min.
  Ažurirano na dan 21. jul 2023.

  Najvažnije informacije

  Bilo da ste nov domaćin ili još razmišljate da li da ugošćavate, možda imate pitanja o zaštiti prostora i imovine dok u vašem domu borave putnici. Do štete i bezbednosnih incidenata dolazi izuzetno retko, ali Airbnb ima razne mere zaštite i za domaćine i za goste.

  Profili i utisci

  Airbnb vam omogućava da bolje upoznate goste. Ako koristite instant rezervaciju, u podešavanjima možete da aktivirate dodatne uslove za goste koji će se primenjivati mimo naših uslova za rezervisanje, koji važe za sve goste. A ako više volite ručno prihvatanje/odbijanje zahteva za rezervaciju, pre odluke o pojedinačnoj rezervaciji možete da bacite pogled na profile gostiju i da pročitate utiske domaćina kod kojih su prethodno odseli.

  Pošto domaćini i gosti mogu da pišu utiske jedni o drugima tek po završetku rezervacije, možete biti sigurni da su komentari koje čitate odraz stvarnog iskustva. Tu je i Airbnb-ova bezbedna alatka za dopisivanje pomoću koje možete postavljati pitanja i definisati očekivanja bilo kada pre dolaska gosta.

  AirCover za domaćine

  AirCover za domaćine je potpuna zaštita za svakog domaćina na Airbnb-u. Ona štiti i pre početka rezervacije, to jest proverava se identitet gostiju da bismo bili sigurni da se neko ne predstavlja lažno, a tehnologija provera rezervacija ujedno smanjuje rizik od žurki kojima se remeti mir i od oštećenja imovine.

  AirCover za domaćine podrazumeva i Osiguranje od odgovornosti domaćina u iznosu do 1.000.000 USD i Zaštitu domaćina od štete u iznosu do 3.000.000 USD, sa pokrićem za umetnine, dragocenosti, parkirane automobile, plovila, ostala vozila i ostale stvari.

  Saznajte više o AirCover-u za domaćine

  Osnovna pravila

  Osnovna pravila za goste su novi skup standarda kojih se svaki gost mora pridržavati. Osnovna pravila nalažu gostima da se prema vašem prostoru ophode s poštovanjem, da se pridržavaju vašeg kućnog reda, da vam odmah jave ako se pojave problemi i da napuste vaš dom u takvom stanju da nije neophodno preterano čišćenje. Svi gosti koji rezervišu moraju da prihvate ova pravila pre rezervisanja.

  Bezbednost naloga

  Airbnb sprovodi niz mera da bi vam zaštitio nalog, kao što je dodatna provera identiteta prilikom prijave na novom telefonu ili računaru i slanje obaveštenja kada se nešto promeni na vašem nalogu. Sve dok ceo postupak obavljate na Airbnb-u – od komunikacije, preko rezervisanja, do plaćanja – zaštićeni ste Airbnb-ovim pravilima i mehanizmima zaštite.

  Danonoćna podrška

  Airbnb-ova globalna korisnička podrška vam je na raspolaganju na 62 jezika da bi vam pomogla oko:

  • ponovnog rezervisanja;
  • refundiranja;
  • posredovanja.

  Saznajte više o našim pravilima i merama zaštite

  Zahvaljujući ovim merama zaštite, možete ugošćavati sa sigurnošću. Dodatne informacije o važnim načinima na koje Airbnb štiti domaćine potražite na stranici AirCover za domaćine.

  Zaštita domaćina od štete, Osiguranje od odgovornosti domaćina i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje , koji su deo AirCover-a za domaćine, ne štite domaćine koji nude smeštaje ili doživljaje u Japanu, gde važe Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Japanu , kao ni domaćine koji nude smeštaje putem preduzeća Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smeštaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini važi Plan zaštite domaćina u Kini . Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD.

  Osiguranje od odgovornosti domaćina i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje garantuju spoljna osiguravajuća društva. Ako ugošćavate u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja od odgovornosti domaćina garantuje Zurich Insurance Company Ltd. i za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu ih bez dodatnih troškova priprema i zaključuje preduzeće Airbnb UK Services Limited, ovlašćeni zastupnik preduzeća Aon UK Limited, koje postupa po ovlašćenju i pravilima Uprave za finansijsko poslovanje (FCA). Matični broj preduzeća Aon pri FCA je 310451. Ovo možete da proverite tako što ćete posetiti Registar finansijskih usluga ili pozvati FCA na broj 0800 111 6768. Polise Osiguranja od odgovornosti domaćina i Osiguranja od odgovornosti za doživljaje u okviru AirCover-a za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. Preostali proizvodi i usluge nisu regulisani proizvodi koje je ugovorilo preduzeće Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Zaštita domaćina od štete nije osiguranje i nije povezana sa Osiguranjem od odgovornosti domaćina. U okviru Zaštite domaćina od štete, dobijate nadoknadu određene štete koju gosti nanesu vašem domu i imovini ako gost ne plati tu štetu. Za smeštaje u državi Vašington, Airbnb-ove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od štete pokrivene su polisom osiguranja koju je kupio Airbnb. Zaštita domaćina od štete podleže uslovima, odredbama i izuzećima.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  Airbnb
  4. feb 2020.
  Da li vam je ovo bilo korisno?