Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da primenite Airbnb-ov postupak čišćenja u 5 koraka

  Preuzmite smernice za primenu postupka čišćenja u 5 koraka.
  Objavio/la Airbnb na dan 4. jun 2020.
  Materijal za čitanje od 7 min.
  Ažurirano na dan 25. jun 2021.

  Najvažnije informacije

  • Postupak čišćenja se sastoji od pet koraka: priprema, čišćenje, sterilizacija, provera i nameštanje

  • Znamo da usvajanje nove rutine čišćenja može biti teško, pa možete da pronađete dodatne savete, prilagođene kontrolne liste i još toga u odeljku Čišćenje na kartici Učinak

   • Možete i da pogledate Airbnb-ov stručno podržani priručnik za čišćenje koji vam može pomoći u primeni poboljšanog postupka čišćenja u 5 koraka

   • Saznajte više u našem kompletnom vodiču za osmišljavanje prijatnog prostora

   Pošto je čistoća sada važnija nego ikada, domaćini smeštaja treba da se obavežu na Airbnb-ov poboljšani postupak čišćenja u 5 koraka, a mi smo tu da vam pomognemo da ga primenite. Ovaj članak će vas detaljno provesti kroz tih 5 koraka i dodatne smernice, savete i najbolje prakse, što će vam pomoći da održite dosledan standard čišćenja. Ove najbolje prakse se zasnivaju na priručniku za poboljšano čišćenje razvijenim u saradnji sa stručnjacima iz oblasti zdravlja i gostoprimstva, imajući na umu vašu dobrobit.

   Pre čišćenja, važno je da se vi ili vaš profesionalni tim zadužen za čišćenje konsultujete sa lokalnim vlastima o smernicama za odgovarajuće vreme čekanja pre ulaska u prostor. Na primer, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti predlažu da sačekate što duže (najmanje nekoliko sati) nakon odlaska gosta pre ulaska u prostor, jer se time smanjuje izlaganje mikrobima. Da biste ostavili dovoljno vremena da dovršite postupak čišćenja, možete da razmotrite i dodavanje dodatnog perioda između rezervacija ažuriranjem podešavanja za vreme pripreme.

   Kako bismo vam pomogli na samom početku, delimo najbolje prakse za postupak čišćenja u 5 koraka: priprema, čišćenje, sterilisanje, provera i nameštanje.

   1. korak: pripremite se za bezbednije čišćenje

   • Provetravajte prostorije pre i tokom čišćenja. Regulatorna tela poput Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuju otvaranje ulaznih vrata i prozora i korišćenje ventilatora kako bi se povećao protok vazduha u prostoru pre početka čišćenja i sterilisanja. Provetravajte prostor što duže pre i tokom čišćenja.
   • Prikupite odgovarajuća sredstva za čišćenje. Preporučujemo da koristite samo ona sredstva za dezinfekciju i sterilizaciju koja su registrovana u odgovarajućoj državnoj agenciji (npr. u Evropskoj agenciji za hemikalije ili Američkoj agenciji za zaštitu životne sredine).
   • Pregledajte bezbednosne smernice za hemikalije. Uvek pročitajte etikete na proizvodima da biste videli koji su aktivni sastojci i razumeli pravilan način korišćenja.
   • Perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi . Ako to nije moguće, koristite sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola, a za najnovije smernice obratite se agenciji lokalne uprave.
   • Nosite zaštitnu opremu. Pre nego što uđete u prostor, preporučujemo vam da stavite zaštitnu opremu kao što su rukavice za jednokratnu upotrebu i maske ili tkanine za prekrivanje lica.
   • Iznesite svo smeće . Započinjanje ovim korakom sprečava kontaminaciju prostora smećem nakon čišćenja. Obavezno postavite nove kese u sve kante za smeće, što će olakšati bacanje papirnih maramica i drugog otpada.
   • Sakupite svu prljavu posteljinu iz prostora. Domaćini su nam rekli da je pranje veša jedna od aktivnosti koje oduzimaju najviše vremena između smena gostiju. Sakupite prljavu posteljinu čim uđete u prostor i ne tresite je, jer to može da pospeši širenje klica.
   • Isključite uređaje iz utičnica prije čišćenja. Zbog lične bezbednosti i zaštite uređaja ne zaboravite da isključite uređaje iz utičnica pre čišćenja. Uključeni uređaji kod kojih su prekidači na poziciji „isključeno“ i dalje su priključeni na električno napajanje dok se utikač ne izvuče iz utičnice. Struju takođe možete da isključite i na osiguraču.

   Podsetnik o bezbednosti: Bilo bi dobro da obučete čistu zaštitnu opremu pre ulaska u prostor. Čitanje svih bezbednosnih uputstava na etiketama hemijskih sredstava za čišćenje vam takođe može pomoći da ih pravilno koristite.

   2. korak: obrišite prašinu i prljavštinu

   Čišćenje je uklanjanje mikroba i prljavštine sa površina—na primer, brisanje kuhinjskog pulta ili šporeta krpom i sapunicom. Važno je da završite ovaj korak pre nego što sterilišete prostor.

   • Periteposteljinu na najvišoj temperaturi koju preporučuje proizvođač. Ne zaboravite da operete ruke pre rukovanja čistom posteljinom.
   • Operite sve posuđe i ispraznite mašinu za sudove. Važno je da operete posuđe koje su gosti koristili kako biste ispoštovali higijenske standarde. Ako nemate mašinu za sudove, posuđe operite vrućom vodom i antibakterijskim deterdžentom za sudove. Kako biste izbegli unakrsnu kontaminaciju, počnite tako što ćete proći kroz prostor i sakupiti posuđe iz svake prostorije.
   • Obrišite prašinu i počistite ili usisajte pod. Kada brišete prašinu, brišite od vrha prema dnu da ne bi ostali vidljivi tragovi. Počistite sve čvrste podne površine i usisajte tepihe.
   • Čistite tvrde površine sapunom i vodom. Prebrišite sve površine kako biste uklonili prljavštinu, masnoću, prašinu i mikrobe. U tvrde površine spadaju radne površine, stolovi, sudopere, umivaonici, ormarići i podovi. Prilikom čišćenja džogerom, krenite od najudaljenijeg ugla prostorije ka izlazu i prospite vodu u umivaonik koji još nije očišćen.

   • Čistite meke površine prema uputstvima proizvođača. U meke površine spadaju tepih, posteljina i mebl. Ako je nešto zaprljano, pažljivo uklonite svu vidljivu prašinu i nečistoće, a zatim očistite odgovarajućim sredstvima za čišćenje. Ako je moguće, predmete operite u mašini za veš prema uputstvima proizvođača.

   Podsetnik o bezbednosti: Da biste sprečili širenje mikroba, ne dodirujte lice tokom čišćenja.

   3. korak: sterilišite sredstvom za dezinfekciju

   Sterilisanje podrazumeva upotrebu hemijskih sredstava radi smanjenja broja klica i bakterija. Tokom ovog koraka od domaćina tražimo da sterilišu sve površine koje se često dodiruju. Na primer, domaćini mogu da sterilišu kvake, prekidače za svetlo i ormariće tako što će ih poprskati hemijskim sredstvom za dezinfekciju.

   • Kada očistite čvrstu površinu, poprskajte je sredstvom za dezinfekciju. Posebnu pažnju obratite na sterilisanje svih površina u prostoru koje se često dodiruju (kao što su kvake i prekidači za svetlo). Obavezno sterilišite elektronske uređaje u skladu sa uputstvima proizvođača koja se odnose na čišćenje.
   • Ostavite sredstvo za dezinfekciju da odstoji na površini predviđeni vremenski period. Na etiketi proizvoda će biti navedeno koliko je vremena potrebno da bi hemikalije efikasno sterilisale površinu. To daje vremena hemikalijama da unište što je više mikroba moguće.
   • Ostavite da se površine osuše. Ako se površina osuši pre vremena preporučenog za delovanje proizvoda na površini, nema garancije da je proizvod uništio patogene navedene na etiketi.

   Podsetnik o bezbednosti: Hemijska sredstva za čišćenje ćete pravilno upotrebljavati ako se pridržavate bezbednosnih uputstava na etiketama.


   4. korak: proverite kontrolne liste za svaku od prostorija

   Imaćete pristup prilagođenim kontrolnim listama zasnovanim na podacima o vašem smeštaju. Obavezno pogledajte najbolje prakse na svakoj od kontrolnih lista za sve sobe i podelite ih sa timom za ugošćavanje ili stručnim timom za čišćenje.

   • Proverite još jednom da li su sterilisane sve površine koje se često dodiruju. Popravite sve što vam je možda promaklo.
   • Zapišite bilo kakve probleme u održavanju ili stavke koje nedostaju. Tokom obilaska prostora prilikom završne provere, zapišite sve stavke koje treba zameniti, dopuniti ili obnoviti.

   5. korak: namestite sobu

   Da biste izbegli unakrsnu kontaminaciju, važno je da završite čišćenje i sterilisanje prostorije pre nego što je namestite za sledećeg gosta.

   • Bacite u otpad ili operite opremu koju ste koristili prilikom čišćenja. Bacite sve proizvode za jednokratnu upotrebu, kao što su maramice za dezinfekciju. Obavezno očistite i sav drugi pribor koji je korišćen za čišćenje. Operite sve krpe za čišćenje na najvišoj temperaturi koja je odgovarajuća za dati materijal.
   • Kada završite sa čišćenjem, na bezbedan način uklonite svu opremu koju ste koristili prilikom čišćenja. Bacite u otpad ili operite svu zaštitnu opremu u skladu sa smernicama za njihovu upotrebu.
   • Perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite sredstvo za sterilisanje ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola, a najnovije smernice potražite kod nadležne lokalne agencije.
   • Još jednom pregledajte svaku prostoriju kako biste bili sigurni da je sve spremno za sledećeg gosta. Zamislite da ste gost koji prvi put ulazi u taj prostor.
   • Pripremite sredstva za čišćenje za goste. Gosti su nam rekli da bi voleli da im se omogući da i sami čiste dok borave u vašem prostoru. Izađite gostima u susret tako što ćete im obezbediti sredstva za čišćenje koja mogu da koriste, kao što su sredstvo za sterilisanje ruku, papirni ubrusi za jednokratnu upotrebu, sprej ili maramice za dezinfekciju, kao i dodatni sapun za ruke.
   • Obnovite zalihe sredstava za čišćenje. Obavezno proverite datum isteka roka trajanja i dopunite sve proizvode koje ste koristili da biste bili spremni za sledeće goste.

   Podsetnik o bezbednosti: Hemijska sredstva za čišćenje uvek držite van domašaja dece.

   Obavežite se na više standarde čišćenja

   Sada kada ste upoznati sa postupkom čišćenja u 5 koraka, vreme je da njime unapredite svoj uobičajeni način čišćenja i da primenite ove tehnike na svaku prostoriju u svom prostoru. Svesni smo da može biti teško da usvojite novu rutinu čišćenja, pa smo sastavili sveobuhvatni priručnik za čišćenje koji sadrži preporuke stručnjaka, savete o bezbednosti i kontrolne liste kako bismo vam pomogli da primenite Airbnb-ov postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka. Od domaćina smeštaja tražimo da se pridržavaju Airbnb-ovog postupka pojačanog čišćenja u 5 koraka između boravaka.

   Kada se domaćini obavežu da će se pridržavati postupka čišćenja u 5 koraka, njihova obavezanost na pojačano čišćenje će se prikazivati na stranici smeštaja kako bi gosti znali da su domaćini pristali da dosledno poštuju standarde čišćenja.

   Imajte na umu da će se uslovi čišćenja možda menjati kako se budu menjale preporuke stručnjaka. Zasnovani na aktuelnim naučnim saznanjima, Airbnb-ov postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka i detaljni priručnik za čišćenje imaju za cilj da na prvo mesto stave zdravlje i dobrobit domaćina i gostiju.

   Znamo da je potrebno određeno vreme za uvođenje novog postupka u uobičajenu praksu, tako da osmišljavamo funkcije za obuku za sprovođenje postupka i korišćenje proizvoda kako bismo vam pomogli da se efikasno i precizno pridržavate ovih standarda čišćenja. U odeljku Čišćenje na kartici Korisni saveti potražite informacije, savete i prilagođene kontrolne liste. Za detaljnije smernice možete i da preuzmete priručnik za čišćenje.
   Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja. Postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka sastoji se od jednostavnog skupa uslova za čišćenje smeštaja. Ako vam je potrebno više informacija o sprovođenju tih koraka, pročitajte kompletan Airbnb-ov priručnik za čišćenje. Kao domaćin, možda ćete morati da preduzmete dodatne mere da zaštitite sebe, svoje timove i goste, kao i da uvek izučavate sve relevantne lokalne propise ili smernice i pridržavate ih se. Airbnb ne snosi odgovornost za povrede ili bolesti nastale usled primene ovog postupka čišćenja. Za smernice i pravila za čišćenje koja važe na lokaciji na kojoj ugošćavate, obeležite ovaj članak iz Centra za pomoć.

   Najvažnije informacije

   • Postupak čišćenja se sastoji od pet koraka: priprema, čišćenje, sterilizacija, provera i nameštanje

   • Znamo da usvajanje nove rutine čišćenja može biti teško, pa možete da pronađete dodatne savete, prilagođene kontrolne liste i još toga u odeljku Čišćenje na kartici Učinak

    • Možete i da pogledate Airbnb-ov stručno podržani priručnik za čišćenje koji vam može pomoći u primeni poboljšanog postupka čišćenja u 5 koraka

    • Saznajte više u našem kompletnom vodiču za osmišljavanje prijatnog prostora
    Airbnb
    4. jun 2020.
    Da li vam je ovo bilo korisno?