Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Otvaranje domova u kriznim vremenima uz Airbnb.org

  Podržite zajednicu i zaradite značku ugošćavanjem ili donacijom.
  Objavio/la Airbnb na dan 7. dec 2020.
  Materijal za čitanje od 2 min.
  Ažurirano na dan 7. dec 2021.

  Najvažnije informacije

  • Airbnb.org je nezavisna neprofitna organizacija inspirisana velikodušnošću domaćina

  • Domaćini koji nude besplatne smeštaje, smeštaje sa popustom ili redovne donacije ispunjavaju uslove za značku simpatizera Airbnb.org-a

  Vaša sposobnost da kao domaćin učinite da se ljudi u vašem prostoru osećaju kao kod kuće inspiriše nas svakog dana. Posebno smo ponosni na način na koji je naša zajednica domaćina podržala Airbnb.org, neprofitnu organizaciju osnovanu 2020. u cilju nastavka rada započetog u okviru programa Open Homes i Smeštaji za borce iz prvih redova.

  Od 2012. otvorili ste svoje domove za više od 100.000 ljudi, uključujući izbeglice, tražioce azila, ključne radnike iz prvih redova borbe protiv pandemije bolesti COVID-19 i evakuisane osobe koje beže od pogubnih prirodnih katastrofa širom sveta.

  Rad Airbnb.org-a je moguć zahvaljujući velikodušnosti domaćina koji nude smeštaje i donatora koji obezbeđuju sredstva za pomoć ljudima u kriznim situacijama.

  Dobijanje značke simpatizera Airbnb.org-a

  Slavimo velikodušnost zajednice domaćina tako što vam nudimo značku simpatizera Airbnb.org-a. Domaćini mogu da podrže Airbnb.org i da dobiju značku tako što će:

  • prijaviti se za ugošćavanje u smeštajima za hitne slučajeve besplatno ili sa popustom;

  • postati redovni donator.

  Ugošćavanje u smeštajima za hitne slučajeve

  Značka simpatizera Airbnb.org-a odaje priznanje domaćinima koji imaju bar jedan aktivan smeštaj za hitne slučajeve na Airbnb.org-u koji nude besplatno ili po sniženoj ceni. Ponuda smeštaja na Airbnb.org-u podrazumeva pružanje boravka evakuisanim osobama, izbeglicama ili drugim osobama kojima je potreban privremeni smeštaj u kriznim situacijama.

  Saznajte više o ugošćavanju u dobre svrhe

  Doniranje na redovnoj osnovi

  Takođe možete da dobijete značku simpatizera Airbnb.org-a tako što ćete se prijaviti da donirate procenat svojih isplata Airbnb.org-u u kontinuitetu. Ili, ako želite, možete dati jednokratnu donaciju, s tim što time ne ispunjavate uslove za značku.

  Saznajte više o doniranju dela isplate.

  Pronalaženje odgovora na česta pitanja

  U kakvom je odnosu Airbnb.org sa smeštajima u okviru programa Open Homes i Smeštaji za borce iz prvih redova?
  Airbnb-ovi programi Open Homes i Smeštaji za borce iz prvih redova 2020. su postali Airbnb.org, neprofitna organizacija sa oznakom 501(c)(3). Iako Airbnb deli članove zajednice sa Airbnb.org-om, ova neprofitna organizacija je nezavisna organizacija sa nezavisnim upravnim odborom.

  Gde se prikazuje značka simpatizera Airbnb.org-a ?
  Značka se prikazuje i na vašem profilu domaćina i na stranici smeštaja. Ako želite da sakrijete značku, obratite se našem timu za podršku.

  Da li značka utiče na moj smeštaj u pretrazi?
  Značka odaje priznanje vašoj velikodušnoj podršci Airbnb.org-a. To ne utiče na to kako se smeštaji prikazuju u rezultatima pretrage na Airbnb-u, a gosti trenutno ne mogu da filtriraju značke Airbnb.org-a u pretrazi.

  Da li ta značka utiče na moju značku ili status superdomaćina?
  Značka simpatizera Airbnb.org-a ne utiče na značku ili status superdomaćina. Značka će se prikazivati pored značke superdomaćina.

  Da li ću izgubiti značku simpatizera Airbnb.org-a ako odustanem od ugošćavanja ili doniranja preko Airbnb.org-a?
  Da, ali značka će se ponovo prikazati ako nastavite da ugošćavate putem Airbnb.org-a ili donirate Airbnb.org-u. Uvek možete da povučete dom sa Airbnb.org-a ili pauzirate ili zaustavite redovnu donaciju.

  Kako Airbnb pomaže?
  Airbnb se obavezao da će finansirati operativne troškove Airbnb.org-a, tako da sve donacije mogu ići direktno neprofitnim partnerima i ljudima kojima Airbnb.org služi.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • Airbnb.org je nezavisna neprofitna organizacija inspirisana velikodušnošću domaćina

  • Domaćini koji nude besplatne smeštaje, smeštaje sa popustom ili redovne donacije ispunjavaju uslove za značku simpatizera Airbnb.org-a

  Airbnb
  7. dec 2020.
  Da li vam je ovo bilo korisno?