Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Određivanje mesečne cene za duže boravke

  Ove alatke čine računicu jednostavnom i mogu da povećaju privlačnost vašeg smeštaja.
  Objavio/la Airbnb na dan 11. maj 2021.
  Materijal za čitanje od 3 min.
  Ažurirano na dan 11. maj 2022.

  Najvažnije informacije

  • Ako ponudite sniženu cenu za duže boravke, gosti će možda radije rezervisati

  • Možete da odredite prilagođene cene za svaki predstojeći kalendarski mesec

  U protekloj godini, mesečni boravci su bili sve popularniji jer je sve više gostiju prihvatilo ideju da mogu živeti gde požele. Jedna od pet rezervacija na Airbnb-u traje 28 ili više noćenja, a više od polovine smeštaja širom sveta ima popuste na cene za duže boravke.*

  Mesečni popusti mogu doprineti da popunite kalendar ugošćavanja i da od smeštaja zarađujete onoliko koliko želite. Pomoću naših alatki za mesečne cene možete odrediti paušalni popust za sve duže boravke ili prilagođenu cenu po kalendarskom mesecu.

  „Sjajan način da podstaknete goste da rezervišu jeste da ponudite sniženu cenu za duže boravke“, kaže domaćin Oliver iz Njujorka. „Mesečne rezervacije obično podrazumevaju i manje posla oko smene gostiju.“

  Kako odrediti mesečni popust

  Dodavanje snižene cene je relativno jednostavno, ali se koraci i opcije razlikuju u zavisnosti od toga da li koristite mobilnu aplikaciju ili veb-pregledač. Evo kako da odredite paušalni mesečni popust koji se primenjuje cele godine:

  • Mobilna aplikacija. Izaberite smeštaj i dodirnite Podešavanja rezervacije. U odeljku Cene, dodirnite Cene za duže boravke i Mesečni popust. Unesite procenat cene noćenja koji želite da ponudite kao popust. Dodirnite dugme Sačuvaj kad završite.
  • Veb-pregledač. Izaberite smeštaj i kliknite ili dodirnite Cene i raspoloživost, a zatim Popusti. Pored stavke Mesečni popusti, kliknite na Izmenite ili dodirnite tu stavku. Unesite procenat cene noćenja koji želite da ponudite kao popust. Kad završite, kliknite na dugme Sačuvaj.

  Alatka za cene automatski izračunava vaš mesečni popust tako što pomnoži cenu noćenja sa procentom za svako noćenje u rezervaciji (od 28 ili više noćenja). Zatim primenjuje vaš popust na ukupan iznos za gosta.

  Prilagođenim mesečnim cenama možete da odredite različite iznose u dolarima za svaki kalendarski mesec, da biste se prilagođavali sezonskoj potražnji.

  Ako želite da menjate popust tokom godine, to možete učiniti iz veb-pregledača. U odeljku Mesečni popusti kliknite na Odredite prilagođenu cenu za određeni mesec. U padajućem meniju izaberite bilo koji budući kalendarski mesec i unesite prilagođenu cenu kao iznos u dolarima (umesto procenta).

  Prilagođena mesečna cena vam omogućava da reagujete na promene lokalne potražnje. Na primer, ako imate smeštaj u blizini plaže ili skijališta, možete da ne nudite popust u špicu sezone, a da smanjite cenu u mesecima sa slabijom posetom.

  Imajte na umu da će ove mesečne cene automatski zameniti sve nedeljne ili mesečne popuste koje ste prethodno odredili.

  Koje troškove treba uzeti u obzir

  Možda već na umu imate neku određenu mesečnu cenu. Ako ste navikli da ugošćavate na kraće, sa razmacima između gostiju, preporučujemo da razmislite da li bi manji broj dužih rezervacija po nižoj ceni mogao u sličnoj meri da vam pokrije troškove.

  Duži boravci često znače veću stopu popunjenosti i ređe smene, manje potreba gostiju i manje dopisivanja sa njima, kao i stabilniji priliv prihoda u odnosu na kraće boravke. Kao i kod kraćih boravaka, preporučujemo da u obzir uzmete sledeće troškove:

  • Rata kredita ili kirija. Taj iznos bi mogao biti polazna tačka za određivanje mesečne cene.
  • Redovni troškovi. Vaši troškovi komunalija (voda, gas, struja), redovnih usluga kao što su čišćenje i baštovanstvo, kao i stavki koje pružate gostima (dodatni sapun, osnovna potrošna roba za spremanje hrane itd.), mogu da se uračunaju u cenu.
  • Troškovi održavanja. Novac koji ulažete u svoj prostor da bi bio udobniji za goste, od renoviranja do popravki, može da se uračuna u vašu cenu.

  „Jedna preporuka je da saberete koliko zaradite mesečno kad gosti rezervišu na bazi noćenja“, kaže Oliver. „Tada možete da korigujete mesečni popust da bi bio u skladu sa tim zbirom, što će doprineti da vam prihodi budu sigurniji.“

  *Na osnovu Airbnb-ovih internih globalnih podataka, boravci od 28 i više noćenja su činili jedno od pet rezervisanih noćenja u 2021. Više od polovine smeštaja na svetu nudi popuste za boravke od mesec dana ili duže (činjenica na dan 31. decembar 2021.)

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • Ako ponudite sniženu cenu za duže boravke, gosti će možda radije rezervisati

  • Možete da odredite prilagođene cene za svaki predstojeći kalendarski mesec

  Airbnb
  11. maj 2021.
  Da li vam je ovo bilo korisno?