Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Šta treba da znate o procesu rezervisanja

  Saznajte više o različitim opcijama rezervisanja na Airbnb-u.
  Objavio/la Airbnb na dan 9. feb 2021.
  Video od 2 min.
  Ažurirano na dan 25. feb 2022.

  Najvažnije informacije

  • Upite za rezervaciju šalju gosti koji žele da saznaju više o vašem smeštaju

  • Birajte između instant rezervacije i zahteva za rezervaciju

  • Status rezervacije gostiju će se menjati tokom procesa rezervisanja

  Za domaćina je ključno da razume proces rezervisanja.

  Ako bolje razumete kanale za komunikaciju sa gostima, opcije za rezervisanje i same rezervacije, možete pojednostaviti proces ugošćavanja – ali i osigurati bolji sveukupni doživljaj i za sebe i za svoje goste.

  Primanje upita za rezervacije

  Neki gosti vole da se raspitaju o mogućnosti ranijeg dolaska, mogućnosti sniženja cene ili vašoj tačnoj lokaciji pre nego što rezervišu. Ti gosti vam šalju inicijalni upit za rezervaciju putem linka Obratite se domaćinu, koji se prikazuje uz sve smeštaje. Možete da reagujete na neki od sledećih načina:

  • Informativan odgovor na pitanja i nedoumice gosta
  • Preliminarno odobrenje, koje gostima omogućava da rezervišu vaš prostor bez vaših dodatnih radnji, ali samo u roku od 24 sata
  • Posebna ponuda, koja vam omogućava da ponudite drugu cenu – na primer, popust – u odnosu na cenu prikazanu u kalendaru
  • Obaveštenje o odbijanju ako ne možete da primite gosta, pod uslovom da ste upoznati sa našim Pravilima nediskriminacije i posledicama odbijanja rezervacija

  Čak i ako koristite instant rezervaciju, gosti mogu prvo da vam pošalju upit za rezervaciju da bi prikupili dovoljno informacija pre rezervisanja.

  Saznajte više o upitima za rezervaciju

  Kako gosti mogu da rezervišu vaš prostor

  Gosti koji na početku nemaju pitanja i spremni su da rezervišu smeštaj mogu to da urade putem instant rezervacije ili ručnog zahteva za rezervaciju. Od vas zavisi koji način rezervisanja najviše odgovara vama i vašem smeštaju.

  • Instant rezervacija je podrazumevana opcija za rezervisanje svih smeštaja. Uz instant rezervaciju, gosti koji ispunjavaju sve vaše uslove i prihvate vaš kućni red mogu automatski da rezervišu vaš dom za raspoložive datume.
  • Zahtevi za rezervaciju daju vam rok od 24 sata da pregledate i prihvatite ili odbijete svaki poslati zahtev za rezervaciju. Neki domaćini, posebno oni koji izdaju jedinstvene prostore ili nemaju fiksan raspored, više vole ručne zahteve za rezervaciju nego instant rezervacije.
  Trudimo se da reagujemo što pre i da prihvatamo što više zahteva. To je siguran način da poboljšate svoju poziciju u pretrazi.
  Superhosts Danielle and Eli,
  Tanersvil, Njujork

  Tumačenje statusa rezervacije

  Status rezervacije vaših gostiju menja se tokom procesa rezervisanja, a mogućnosti su:

  • Potvrđeno, kad je rezervacija prihvaćena
  • Čeka se uplata, ako ste prihvatili zahtev za rezervaciju, ali uplata još nije obrađena
  • Zahtev je istekao, ako je vama ili gostu trebalo više od 24 sata da prihvatite ili odbijete zahtev/ponudu za rezervaciju
  • Otkazano, ako vi ili gost otkažete potvrđenu rezervaciju ili ako gost otkaže nepotvrđen zahtev za rezervaciju
  • Čeka se utisak, kad se boravak gosta završi, a vi čekate njegov komentar

  Kada shvatite kako gosti mogu da rezervišu vaš prostor i kako izgleda rezervisanje iz njihovog ugla, upravljanje podešavanjima rezervacija biće vam lakše nego ikada.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • Upite za rezervaciju šalju gosti koji žele da saznaju više o vašem smeštaju

  • Birajte između instant rezervacije i zahteva za rezervaciju

  • Status rezervacije gostiju će se menjati tokom procesa rezervisanja

  Airbnb
  9. feb 2021.
  Da li vam je ovo bilo korisno?