Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Zašto treba težiti statusu superdomaćina

  Saznajte više o prednostima tog programa i kako da ispunite uslove.
  Objavio/la Airbnb na dan 21. nov 2019.
  Materijal za čitanje od 2 min.
  Ažurirano na dan 13. maj 2021.

  Najvažnije informacije

  • Superdomaćini su najbolje ocenjeni i najiskusniji domaćini na Airbnb-u

  • Superdomaćini mogu da ostvare više rezervacija, veću zaradu i iskoriste druge pogodnosti programa

  • Obavezno: ukupna ocena od 4,8 ili više, bar 10 boravaka ili 100 noćenja, stopa otkazivanja <1% i stopa odgovora bar 90%

  • Proverite koliko ste blizu na kartici Prilike na profilu

  • Saznajte više u našem kompletnom vodiču kako da podignete ugošćavanje na viši nivo

  Nudite li vrhunsko gostoprimstvo? Da li izuzetno brzo reagujete na poruke i zahteve gostiju? Dobijate odlične utiske? Od vas može da bude superdomaćin! „Kada sam počela da ugošćavam pre 10 meseci, zamišljala sam sebe kao gosta i kako bih želela da se prema meni odnose“, kaže Teri, superdomaćin iz Toronta. „Isplatilo mi se.“ U nastavku pročitajte šta je zaista neophodno da se ostvari prestižni status superdomaćina.

  Pozvani su svi (domaćini)

  Airbnb-ov program za superdomaćine ističe i nagrađuje najbolje ocenjene i najiskusnije domaćine na Airbnb-u. Bez obzira na to kakav prostor imate – od jednostavne sobe koju ne koristite do prostranog imanja – svaki domaćin može da postane superdomaćin ako neprestano pruža izuzetno gostoprimstvo.

  Superdomaćini, superpogodnosti

  Kada postanete superdomaćin, bićete nagrađeni posebnom značkom na profilu i stranici smeštaja. Superdomaćini imaju priliku:

   • Zarađujte dodatno
    Superdomaćini često zabeleže znatno povećanje zarade. Veća vidljivost smeštaja i veće poverenje gostiju mogu vam doneti više novca.
   • Privucite više gostiju
    Zbog značke superdomaćina, vaš smeštaj može biti privlačniji gostima – znaće da ste iskusan domaćin poznat po odličnom gostoprimstvu. Gosti mogu čak i da filtriraju rezultate pretrage kako bi im se prikazali samo smeštaji superdomaćina.
   • Steknite pristup ekskluzivnim nagradama
    Dobićete dodatnih 20% pored uobičajenog bonusa kada preporučite nove domaćine. Nakon 4 uzastopna kvartala u kojima ste imali status superdomaćina, dobićete kupon za putovanje.

   Pogodnosti programa mogu da zavise od tržišta i zemlje.

   Kada sam počela da ugošćavam, zamišljala sam sebe kao gosta i kako bih želela da se prema meni odnose. Isplatilo mi se.
   Terry,
   Toronto

   4 obavezna uslova za sticanje statusa superdomaćina

   Pitate se da li ispunjavate uslove? Superdomaćini moraju da ispune sledeće kriterijume da bi se kvalifikovali za svoj specijalni status i zadržali ga:

   1. Održavajte visoku ukupnu ocenu
   Morate da imate prosečnu ukupnu ocenu od bar 4,8 na osnovu utisaka gostiju na Airbnb-u u protekloj godini. Gosti znaju da od takvih domaćina mogu da očekuju izuzetno gostoprimstvo.

   2. Budite iskusni
   Morate da realizujete bar 10 boravaka u protekloj godini ili, ako ugošćavate na duže, 100 noćenja u protekla bar 3 boravka. Gosti će biti spokojniji jer odsedaju kod iskusnog domaćina.

   3. Izbegavajte otkazivanja
   Ne smete da otkažete više od 1% rezervacija, u šta ne spadaju nepredviđene okolnosti. To znači 0 otkazivanja ako imate manje od 100 rezervacija godišnje. Retka otkazivanja gostima donose veću bezbrižnost.

   4. Brzo reagujte
   Morate da odgovarate na 90% novih poruka koje se odnose na rezervaciju u roku od 24 sata. Kad vam gosti postavljaju pitanja, znaju da će brzo dobiti odgovor.

   Kvalifikujete se na svaka 3 meseca

   Četiri puta godišnje imaćete priliku da ostvarite pravo na status superdomaćina. Airbnb proverava sve domaćine na svaka tri meseca na osnovu prethodnih 365 dana ugošćavanja. Ako domaćini treba da poboljšaju neke aspekte, prilikom sledeće procene moraju da ispune sve uslove da bi mogli da dobiju ili zadrže status superdomaćina.

   Najvažnije informacije

   • Superdomaćini su najbolje ocenjeni i najiskusniji domaćini na Airbnb-u

   • Superdomaćini mogu da ostvare više rezervacija, veću zaradu i iskoriste druge pogodnosti programa

   • Obavezno: ukupna ocena od 4,8 ili više, bar 10 boravaka ili 100 noćenja, stopa otkazivanja <1% i stopa odgovora bar 90%

   • Proverite koliko ste blizu na kartici Prilike na profilu

   • Saznajte više u našem kompletnom vodiču kako da podignete ugošćavanje na viši nivo
   Airbnb
   21. nov 2019.
   Da li vam je ovo bilo korisno?