36 smeštaja

Boravite u dva mesta (Yomra i Trabzon )
$213 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Ortahisar), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$211 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Trabzon Merkez i Trabzon)
$139 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Ortahisar i Trabzon) tokom jednog putovanja
$282 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Ortahisar), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$248 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Trabzon Merkez i Ortahisar)
$104 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Trabzon), na međusobnoj razdaljini od 3 milje
$205 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Yomra), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$61 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Yalıncak i Yomra) tokom jednog putovanja
$139 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Trabzon i Ortahisar) tokom jednog putovanja
$486 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Yalıncak i Trabzon )
$267 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Ortahisar), na međusobnoj razdaljini od 7 milja
$383 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (İkisu Köyü i Yomra)
$202 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Ortahisar), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$190 prosečno po noćenju