55 smeštaja

Dva smeštaja (Saguenay), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$107 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saint-Charles-de-Bourget)
$143 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saguenay i Sacré-Coeur) tokom jednog putovanja
$95 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saguenay)
$156 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Saguenay), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$48 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saguenay)
$79 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Saint-Fulgence), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$54 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saguenay i Saint-Félicien)
$66 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saint-Fulgence i Saint-Félicien)
$50 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saint-Fulgence i Saguenay)
$84 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saguenay)
$92 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saguenay i Saint-Félicien)
$57 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saguenay i Saint-Félicien)
$104 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saguenay)
$111 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saint-Charles-de-Bourget i Saint-Félicien)
$157 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (L'Anse-Saint-Jean i Saguenay)
$104 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saint-Charles-de-Bourget i Saguenay)
$196 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (Saguenay), na međusobnoj razdaljini od 14 milja
$148 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Saguenay i Albanel) tokom jednog putovanja
$51 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (Sacré-Coeur i Saguenay) tokom jednog putovanja
$141 prosečno po noćenju