36 domova

Boravite u dva mesta (San Juan i Santurce) tokom jednog putovanja
$97 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$152 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$78 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$217 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 6 milja
$162 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$130 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 1 milje
$82 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$196 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$152 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$170 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (San Juan i Santurce) tokom jednog putovanja
$112 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 6 milja
$194 prosečno po noćenju
Boravite u dva mesta (San Juan i Santurce) tokom jednog putovanja
$136 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 3 milje
$62 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$114 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 5 milja
$143 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$146 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$245 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$143 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$225 prosečno po noćenju