Provedite vreme u više od jednog smeštaja

15.–22. avg

Boravite u dva mesta tokom jednog putovanja