Provedite vreme u više od jednog smeštaja

14.–21. avg

Boravite u dva mesta tokom jednog putovanja