ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje za zaštitu domaćina

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se njegova imovina ošteti tokom boravka pokrivenog osiguranjem u vašem smeštaju, možete ostvariti pokriće u iznosu do 1.000.000 USD na ime primarnog osiguranja od odgovornosti.

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se njegova imovina ošteti tokom boravka pokrivenog osiguranjem u vašem smeštaju, možete ostvariti pokriće u iznosu do 1.000.000 USD na ime primarnog osiguranja od odgovornosti.

Dostupno domaćinima širom sveta*
Štiti domaćine sve vreme od dolaska do odlaska gostiju
Bez premca na polju putovanja

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Šta je pokriveno?

Osiguranje za zaštitu domaćina može da pokrije:

  • vašu pravnu odgovornost za telesne povrede gostiju ili drugih osoba
  • vašu pravnu odgovornost za oštećenje imovine u vlasništvu gostiju ili drugih osoba
  • vašu pravnu odgovornost za oštećenje zajedničkih prostora, kao što su hodnici zgrade i susedni objekti, koje je prouzrokovao gost ili druga osoba

Osiguranje za zaštitu domaćina ne pokriva:

  • namerno načinjenu štetu ili povredu (nije nastala usled nezgode)
  • gubitak prihoda
  • štetu načinjenu smeštaju ili ličnim stvarima (mogu se zaštititi Airbnb-ovom Garancijom za domaćina)

Ugošćavajte bez brige

Preduzeli smo opsežne mere da biste vi, vaš dom i gosti bili bezbedni.

Preduzeli smo opsežne mere da biste vi, vaš dom i gosti bili bezbedni.

Provera identiteta

Možete da zahtevate da gosti prođu postupak provere identiteta pre nego što potvrdimo rezervaciju. Gosti će možda morati da pošalju lične podatke da bi ih Airbnb proverio, kao što je zvanični identifikacioni dokument izdat od strane države.

Danonoćna podrška

Ako se nešto desi vama, vašoj imovini ili gostima, naš globalni tim za podršku zajednici vam je na raspolaganju. Ako imate pitanja u vezi sa Osiguranjem za zaštitu domaćina, obratite nam se i uputićemo vas na odgovarajućeg pružaoca usluga.

Kućni red

Da biste gostima stavili do znanja šta mogu da očekuju, možete da dodate kućni red koji gosti moraju da prihvate pre rezervacije. Ako gost prekrši neko od ovih pravila nakon rezervacije, imate pravo da je otkažete.

Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“
Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“
Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Savet: Zaštitite svoj dom

Svedite incidente na minimum tako što ćete ukloniti sve potencijalne opasnosti ili ih jasno označiti. Popravite nezaštićene žice, obezbedite stepenice i uklonite ili zaključajte opasne predmete. Opremite dom osnovnom bezbednosnom opremom kao što su detektori ugljen-monoksida, detektori dima, aparat za gašenje požara i pribor za prvu pomoć.

Savet: Zaštitite svoj dom

Svedite incidente na minimum tako što ćete ukloniti sve potencijalne opasnosti ili ih jasno označiti. Popravite nezaštićene žice, obezbedite stepenice i uklonite ili zaključajte opasne predmete. Opremite dom osnovnom bezbednosnom opremom kao što su detektori ugljen-monoksida, detektori dima, aparat za gašenje požara i pribor za prvu pomoć.

Postupak podnošenja zahteva

1. Popunjava se obrazac

Kada se domaćin, gost ili treće lice obrati timu za podršku zajednici, Airbnb će pružiti informacije o postupku podnošenja zahteva.

2. Osiguravač imenuje procenitelja štete, koji zatim pregleda zahtev

Nakon popunjavanja obrasca, procenitelj će u ime osiguravača stupiti u kontakt sa vama kako bi razgovarao o zahtevu i prikupio informacije.

3. Zahtev se ispituje

Nezavisni procenitelj rešava zahtev u skladu sa uslovima Osiguranja za zaštitu domaćina, kao i zakonima i propisima koji se primenjuju na određenoj lokaciji.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Odgovori na vaša pitanja

Treba li nešto da uradim da ostvarim pokriće na osnovu Osiguranja za zaštitu domaćina?

Ne. Svi domaćini su automatski pokriveni, osim onih koji nude smeštaj putem Airbnb Travel, LLC.

Ponudom objekta na Airbnb-u ili odlukom da nastavite da nudite objekat na Airbnb-u, saglasni ste sa tim da budete pokriveni Osiguranjem za zaštitu domaćina za slučajeve nezgoda tokom boravka u Airbnb smeštajima, u skladu sa uslovima polise.

Ako ne želite da budete pokriveni osiguranjem, morate da uradite sledeće:

  • [Pošaljite nam imejl] (mailto:epi-opt-out@airbnb.com) sa imejl adrese povezane sa vašim nalogom domaćina
  • Navedite puno ime i prezime i broj telefona koji su povezani sa vašim nalogom domaćina
  • Navedite tačan naziv smeštaja

Imajte na umu da se imejl adresa za isključivanje iz ovog programa neće koristiti ni za šta drugo osim za obradu zahteva za isključivanje iz programa.

Šta je Airbnb-ova Garancija za domaćina?

Airbnb-ova Garancija za domaćina pruža mogućnost domaćinima da dobiju odštetu od najviše 1.000.000 USD za štetu nastalu nad osiguranom imovinom u retkim slučajevima kada šteta koju je gost prouzrokovao prevazilazi iznos zaštitnog depozita ili ako zaštitni depozit ne postoji.

Program Garancije za domaćina ne obuhvata gotovinu i hartije od vrednosti, kolekcionarske predmete, retka umetnička dela, nakit i kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Domaćinima preporučujemo da dragocenosti stave na bezbedno mesto ili ih sklone pre izdavanja smeštaja. Program takođe ne obuhvata gubitak imovine i štetu na imovini nastalu upotrebom i habanjem. Saznajte više

Koja je razlika između Airbnb-ove Garancije za domaćina i Osiguranja za zaštitu domaćina?

Garancija za domaćina i Osiguranje za zaštitu domaćina su dva zasebna programa koje Airbnb nudi domaćinima da bi im pomogao da pokriju troškove u slučaju štete ili povrede.

Garancija za domaćina: Airbnb-ova Garancija za domaćina štiti domaćine u retkim slučajevima kada gost tokom boravka pričini materijalnu štetu na predmetima domaćina, u smeštajnoj jedinici ili domu. Garancija za domaćina nije osiguranje i ne zamenjuje osiguranje vlasnika nekretnine ili stanodavca.

Osiguranje za zaštitu domaćina: Program Osiguranje za zaštitu domaćina jeste osiguranje i osmišljen je tako da štiti domaćine u slučaju da treća strana od njih traži naknadu zbog telesne povrede ili materijalne štete. Osiguranje za zaštitu domaćina je dostupno domaćinima bez obzira na to da li imaju druge modalitete osiguranja, a smatraće se primarnim osiguranjem samo kada se odnosi na incidente koji se dogode tokom boravka rezervisanog preko Airbnb-a. Saznajte više

Kako osiguranje vlasnika nekretnine funkcioniše u slučaju rezervacija smeštaja preko Airbnb-a?

Airbnb-ovo Osiguranje za zaštitu domaćina smatraće se primarnim osiguranjem koje domaćinima, a gde je primenjivo i njihovim stanodavcima, garantuje nadoknadu štete u slučaju lične odgovornosti, pri čemu se primenjuju određeni uslovi, ograničenja i izuzeci.

Ako imate pitanja u vezi sa tim kako ova polisa funkcioniše u kombinaciji s nekom drugom polisom osiguranja vlasnika nekretnine ili stanodavca, razgovarajte o tome šta one pokrivaju sa pružaocem usluge osiguranja. Neke polise štite vlasnike nekretnina i stanodavce od određenih tužbi u slučaju povrede posetioca, dok kod drugih to nije slučaj. U svakom slučaju se preporučuje da osiguravač bude upoznat sa vašom aktivnošću izdavanja prostora, iako je odgovornost za štetu nastalu tokom boravka u Airbnb smeštaju po pravilu pokrivena polisom Osiguranja za zaštitu domaćina. Saznajte više

Šta je Osiguranje za zaštitu doživljaja?

Osiguranje za zaštitu doživljaja je primarno osiguranje od odgovornosti domaćina doživljaja prema trećem licu u slučaju da gost doživljaja ili treće lice pretrpi telesnu povredu ili materijalnu štetu tokom doživljaja. Osiguranje pokriva štetu u vrednosti od najviše 1.000.000 USD po doživljaju. Uslovi pokrivenosti osiguranjem zavise od tipa doživljaja. Gosti imaju pravo na najviše 1.000.000 USD ukupne odštete tokom važenja polise osiguranja, pri čemu se mogu primenjivati određeni uslovi, ograničenja i izuzeci. Saznajte više

Kao domaćin, šta treba da znam o zaštitnim depozitima?

Možete da tražite zaštitni depozit za smeštaj. Airbnb takođe može da ga traži, ako smatra da će doprineti zaštiti domaćina. To se odnosi samo na mali procenat rezervacija.

Zaštitni depozit koji zahteva domaćin: Uvek imate mogućnost da sami zahtevate zaštitni depozit. Ako se odlučite za to, iznos zaštitnog depozita određujete sami. Ako domaćin traži zaštitni depozit, gosti ga ne plaćaju prilikom rezervisanja. Platiće ga samo ako vi podnesete zahtev preko našeg Centra za posredovanje.

Zaštitni depoziti koje zahteva Airbnb: Uvek se trudimo da pronađemo nove načine kako da zajednici domaćina i gostiju pružimo nezaboravan provod na Airbnb-u. U tu svrhu, kod malog broja rezervacija možemo nezavisno da tražimo zaštitni depozit, čak i ako ga vi ne tražite. To zavisi, na primer, od vremena rezervacije ili karakteristika smeštaja. Saznajte više

Da li ste spremni da počnete sa ugošćavanjem?

Da li ste spremni da počnete sa ugošćavanjem?