Logotip za Airbnb: letnje izdanje 2023.
letnje izdanje

Predstavljamo Airbnb Sobe i preko 50 novih funkcija

Airbnb Sobe: sa novom ličnom kartom domaćina

Naš novi pristup prvobitnoj zamisli Airbnb-a vam omogućava da doživite grad kao da ste lokalac tako što ćete odsesti kod nekog lokalca – a sada možete da upoznate domaćina pre nego što rezervišete.

Saznajte više o svom domaćinu

Lične karte domaćina sadrže detalje o osobi kod koje ćete odsesti, na primer čime se bavi, koje jezike govori i interesantni podaci.

Pročitajte utiske i drugo

Kako izgleda boravak kod te osobe? Šta drugi gosti kažu o domaćinu? Prelistajte ličnu kartu.

Nađite odgovarajuću sobu uz korisne nove funkcije

Nova, specijalna kategorija

Sada postoji kategorija sa više od milion probranih privatnih spavaćih soba i pristupom zajedničkom prostoru u domu lokalnog domaćina.

Redizajnirani filteri

Poboljšali smo način na koji prelazite sa jednog na drugi tip smeštaja i prikazujemo prosečnu cenu svakog od njih radi lakog poređenja.

Poboljšane funkcije privatnosti

Saznajte da li su kupatila zajednička, u sklopu sobe ili privatna, ko bi još mogao biti u domu i da li vrata spavaće sobe imaju bravu.

Preko 50 novih funkcija na osnovu vaših komentara

Uveli smo poboljšanja na nivou celog Airbnb-a, od registracije do odlaska.

Prikaz ukupne cene

Pogledajte ukupnu cenu, sa svim naknadama bez taksi u celoj aplikaciji, uključujući rezultate pretrage, filter cena, mape i stranice smeštaja.

Nove mini-čiode na mapama

Dodali smo mini-čiode na naše mape da biste lakše videli još raspoloživih smeštaja na Airbnb-u u mestima koja pretražujete.

Redizajnirane liste želja

Uživajte u boljem pregledu listi želja zahvaljujući redizajniranom interfejsu sa većim slikama domova koje ste sačuvali.

Unapređena mesečna pretraga

Nalaženje smeštaja za duži boravak je lakše, intuitivnije uz novi interfejs u vidu retro brojčanika uz koji ćete lakše naći boravak od 1 do 12 meseci.

Transparentna uputstva za odlazak

Domaćini mogu na stranici smeštaja da navedu uputstva šta treba uraditi pri odlasku iz smeštaja, da biste znali šta da očekujete pre nego što rezervišete.

Plaćanje na rate

Sklopili smo partnerstvo sa preduzećem Klarna da biste mogli da plaćate u 4 rate bez kamate (SAD i Kanada) ili mesečno za boravke preko 500 USD (samo u SAD).

Brže mape

Brže osvežavanje omogućava da brzo vidite nove smeštaje dok pomerate mapu.

Fiksne čiode na mapama

Poboljšali smo čiode na mapi tako da ostanu na mestu kada je zumirate i pomerate.

Pametnije automatsko dovršavanje pojma u pretrazi

Dobijajte bolje predloge, preciznije nazive mesta i manje duplikata tokom pretrage.

Čuvanje na listi želja jednim dodirom

Samo jednim dodirom direktno sačuvajte smeštaje na svojoj trenutnoj listi želja iz rezultata pretrage.

Kalendar liste želja

Ažurirani kalendar olakšava pregled raspoloživosti domova na listi želja.

Napomene u listama želja

Sada možete da unesete lične napomene o domovima na listama želja.

Niže naknade za mesečne boravke

Značajno smo smanjili naknade za uslugu za goste od početka četvrtog meseca boravka.

Plaćanje preko banke

Platite putem povezanog bankovnog računa radi uštede na boravcima od 28 ili više dana (samo u SAD).

Prikaz mesečnih uplata

Kod mesečnih boravaka, prilikom plaćanja možete videti šta treba da platite za tekući i buduće mesece.

Podsetnici za odlazak

Dan pre nego što odete dobijate koristan podsetnik šta treba da uradite prilikom odlaska.

Komentari o odlasku u utiscima

Sada možete da napišete komentar o odlasku prilikom pisanja utiska o boravku.

Instant kredit za ponovnu rezervaciju

Ako domaćin otkaže u zadnjem trenutku, većina gostiju automatski dobija kredit za ponovnu rezervaciju.

Prioritetna korisnička podrška tokom boravka

Cilj našeg specijalnog, danonoćno dostupnog tima za podršku je da se javi na 90% poziva na engleskom jeziku u roku od 2 minuta.

Udaljenost od zanimljivih mesta

Tražite neku znamenitost na Airbnb-u? Rezultati će prikazivati udaljenost od svakog doma.

Isticanje smeštaja pogodnih za decu do 2 godine

Ako putujete s bebom, u rezultatima pretrage će biti istaknuti sadržaji kao što su kreveci.

Isticanje smeštaja pogodnih za decu

Ako putujete s decom, u rezultatima pretrage će biti istaknuti sadržaji kao što su igraonice.

Isticanje smeštaja za mesečne boravke

Planirate duži boravak? U rezultatima pretrage će se prikazivati sadržaji kao što su namenski radni prostori.

Provera identiteta domaćina

Svi domaćini koji primaju rezervacije na Airbnb-u će do proleća proći proveru identiteta.

Poboljšan postupak provere identiteta

Olakšali smo vam unos dodatnih podataka radi provere identiteta, tamo gde je to potrebno.

Žalbe na blokirane rezervacije

Sada možete da uložite žalbu na blokiranu rezervaciju ako je pogrešno utvrđeno da nosi rizik od žurke.

Dinamički filter cena

Rasponi cena se automatski prilagođavaju kad koristite filter za tip smeštaja.

Filter za kupatila u Airbnb Sobama

Prilikom rezervisanja Airbnb Soba, sada možete da pretražujete one sa privatnim kupatilom u sklopu sobe.

Dodali smo i nove funkcije da vam olakšaju ugošćavanje

Domaćini vide ukupnu cenu

Domaćini mogu da vide svoju ukupnu cenu po noćenju u celoj aplikaciji da bi uvek znali koliko će gosti platiti.

Biranje datuma prevlačenjem

Domaćini mogu prevlačenjem da izaberu period u kalendaru – ne moraju da dodiruju pojedinačne dane.

Ugrađena uputstva za odlazak

Domaćini mogu brže da kreiraju uputstva za odlazak tako što će ih birati sa unapred pripremljene liste stavki.

Potvrde da je poruka pročitana

I gosti i domaćini dobijaju potvrde da je poruka pročitana da bi znali kad je primalac video poruku.

Kartica Pomoćni domaćin

Nova kartica omogućava domaćinima da vide sve pomoćne domaćine i da upravljaju njihovim dozvolama i isplatama.

Preliminarni pristup

Domaćini sada mogu da isprobaju nove funkcije, a zatim da nam pomognu da ih dodatno unapredimo tako što će nam poslati komentare.

Cena po stavkama

Ažurirana cena po stavkama prikazuje koliko gosti plaćaju i koliko domaćini zarađuju.

Poređenje sličnih smeštaja

Domaćini mogu da vide prosečnu cenu sličnih smeštaja u blizini da bi ostali konkurentni.

Podešavanja cena i raspoloživosti

Osvežene alatke za kalendar su ažurirane radi doslednijeg dizajna na svim uređajima.

Nedeljni i mesečni popusti

Domaćini mogu klizačem da podešavaju popuste, dok istovremeno vide cenu koju će gosti plaćati.

Godišnji prikaz kalendara na mobilnim uređajima

Uskoro će domaćini moći da vide svoju raspoloživost za celu godinu i cenu za svaki mesec – i to na jednom ekranu.

Prilagođeni detalji o odlasku

Domaćini sada mogu gostima da olakšaju odlazak tako što će navesti jasna uputstva koja važe za njihov dom.

Automatski podaci o odlasku

Gostima će se automatski slati detalji o odlasku jedan dan pre odlaska.

Obaveštenja o odlasku jednim dodirom

Od sada, gost može jednim dodirom da javi domaćinu da je otišao iz njegovog smeštaja.

Brzi odgovori za odlazak

Uz pomoć poboljšanih alatki za poruke, domaćini mogu lakše da dele uputstva za odlazak.

Istaknuti utisci o domaćinima soba

Profili domaćina Airbnb Soba sada ističu zanimljivije citate o domaćinu.

Interesantni podaci na profilu domaćina

Domaćini mogu da prilagode svoj profil interesantnim detaljima, poput svoje omiljene pesme u srednjoj školi.

Istorija putovanja domaćina

Domaćini mogu da prikažu svoja putovanja putem Airbnb-a da bi gosti saznali kakva putovanja vole.

Interesovanja domaćina

Domaćini sada mogu da biraju hobije sa unapred pripremljene liste da bi lakše našli interesovanja koja su zajednička njima i gostima.

Detaljniji profili gostiju

Gosti sada mogu da dodaju još detalja na svoj profil, uključujući interesovanja i prethodna putovanja.

Lakše pozivanje pomoćnih domaćina

Domaćini sada lakše nego ikad pozivaju pomoćne domaćine da im pomažu oko upravljanja smeštajima.

Nove dozvole za pomoćnog domaćina

Domaćini mogu da odrede nove dozvole: potpuni pristup, pristup kalendaru i porukama ili pristup samo kalendaru.

Nove isplate za pomoćnog domaćina

Domaćini mogu sa pomoćnim domaćinima da dele isplate u vidu procenta ili fiksnog iznosa.

Provera identiteta gostiju

Svi gosti koji rezervišu smeštaj širom sveta proći će postupak provere identiteta.

Provera rezervacija širom sveta

Tehnologija koja doprinosi smanjenju rizika od žurki i štete sada je dostupna u celom svetu.

Vreme objavljivanja i dostupnost funkcija mogu se razlikovati u zavisnosti od lokacije.