Superdomaćin: priznanje najboljima po gostoprimstvu

Program za superdomaćine nagrađuje najbolje ocenjene i najiskusnije domaćine na Airbnb-u.

Program za superdomaćine nagrađuje najbolje ocenjene i najiskusnije domaćine na Airbnb-u.

Pogodnosti za superdomaćine

Kao superdomaćin, imaćete veću vidljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj način vam zahvaljujemo na izuzetnom gostoprimstvu.

Kao superdomaćin, imaćete veću vidljivost, potencijal za zaradu i ekskluzivne nagrade. Na taj način vam zahvaljujemo na izuzetnom gostoprimstvu.

Ugostite veći broj gostiju

Pažnja gostiju može da dovede do većeg broja rezervacija ‒ i veću zaradu za superdomaćine.

Ostvarite posebno priznanje

Gosti veruju da su superdomaćini najbolji i traže ih uz filter za superdomaćine. Naši promotivni imejlovi i značke doprinose da se superdomaćini još više ističu.

Pristup ekskluzivnim nagradama

Superdomaćini zarađuju Airbnb kupon u vrednosti od 100 USD svake godine tokom koje zadrže taj status. A kada preporuče novog domaćina da se registruje, superdomaćini dobijaju dodatnih 20% pored uobičajenog bonusa za preporučene korisnike.

Kako postati superdomaćin

Svaka 3 meseca proveravamo da li ispunjavate sledeće kriterijume za proteklu godinu.* Ako ih ispunjavate, steći ćete ili zadržati status superdomaćina.

Svaka 3 meseca proveravamo da li ispunjavate sledeće kriterijume za proteklu godinu.* Ako ih ispunjavate, steći ćete ili zadržati status superdomaćina.

Ukupna ocena od 4,8 ili više

Superdomaćini imaju opštu prosečnu ocenu od bar 4,8 na osnovu utisaka gostiju na Airbnb-u u protekloj godini. Gosti znaju da od tih domaćina mogu da očekuju izuzetno gostoprimstvo.

10 ili više boravaka

Superdomaćini su ostvarili najmanje 10 boravaka u protekloj godini ili 100 noćenja tokom najmanje 3 ostvarena boravka. Gosti se mogu osećati sigurno kod iskusnog domaćina.

Stopa otkazivanja: <1%

Superdomaćini otkazuju manje od 1% rezervacija, ne uključujući nepredviđene okolnosti. To znači 0 otkazivanja za domaćine sa manje od 100 rezervacija godišnje. Retka otkazivanja gostima znače bezbrižnost.

Stopa odgovora od 90%

Superdomaćini na 90% novih poruka odgovaraju u roku od 24 sata. Kada vam gosti postavljaju pitanja, znaju da će brzo dobiti odgovor.

*Tokom trenutne pandemije bolesti COVID-19, izuzeli smo neke od ovih uslova za postojeće superdomaćine. Saznajte više

Odgovori na vaša pitanja

Šta ako moram da otkažem rezervaciju zbog hitnog slučaja?

Ako morate da otkažete rezervaciju zbog hitnog slučaja ili neizbežnog razloga, proverite da li taj razlog spada u nepredviđene okolnosti. Ako je tako, moći ćete da izbegnete posledice, a otkazivanje se neće uzimati u obzir prilikom određivanja ispunjenosti uslova za status superdomaćina.

Obavezno se obratite Airbnb-u i podnesite zahtev u roku od 14 dana od otkazivanja rezervacije (ili pre dolaska sledećeg gosta). Možda ćete morati da pošaljete dokumentaciju Airbnb-u na pregled.

Saznajte više o Airbnb-ovim Pravilima za slučajeve nepredviđenih okolnosti

Da li treba da ugošćavam bar godinu dana pre nego što postanem superdomaćin?

Nije propisana dužina članstva da bi domaćin postao superdomaćin. Ako ispunjavate sve kriterijume do perioda procene (koja se sprovodi svaka 3 meseca), možete steći status superdomaćina.

Kad god proveravamo da li ispunjavate uslove za status superdomaćina, uzimamo u obzir vaš učinak u proteklih godinu dana.

Koja je razlika između Airbnb Plus-a i superdomaćina?

Airbnb Plus je program za domove koji ispunjavaju visoke standarde u pogledu kvaliteta i uređenja.

Pored uslova za same domove, od domaćina u programu Plus se očekuje da se pridržavaju standarda ugošćavanja na nivou superdomaćina:

  • prosečna ocena 4,8 ili više u proteklih godinu dana
  • 0 otkazivanja u proteklih godinu dana (osim u slučaju nepredviđenih okolnosti)

Saznajte više o programu Airbnb Plus

Trenutno sam superdomaćin. Kako da pređem u program Plus?

Za učešće u programu Airbnb Plus domaćini i njihovi domovi moraju da ispune određene uslove. Superdomaćini automatski ispunjavaju uslove za domaćine:

  • prosečna ocena od 4,8 ili više u proteklih godinu dana
  • 0 otkazivanja u proteklih godinu dana (osim u slučaju nepredviđenih okolnosti).

Svaki dom u kategoriji Plus takođe mora da ispunjava standarde programa u pogledu pažljivog uređenja, dobre opremljenosti i dobrog održavanja. Kvalifikovani su privatne sobe i celi domovi.

Ako ste superdomaćin i Airbnb Plus je dostupan u vašem gradu, Airbnb vas može pozvati da se uključite u taj program. Domaćini koji prihvate poziv imaće ličnu posetu domu, koji će se pregledati prema kontrolnoj listi uslova, a domaćini će dobiti dodatne materijale, uključujući profesionalno fotografisanje.

Saznajte više o pridruživanju programu Airbnb Plus

Zatražite savet od superdomaćina