Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da koristim nalog za administratora na komandnoj tabli Airbnb-a za posao?

  Pristup komandnoj tabli:

  Komandnoj tabli Airbnb-a za posao možete pristupiti na sledeći način:

  1. Prijavite se na svoj Airbnb nalog
  2. Kliknite na svoju profilnu fotografiju u gornjem desnom uglu
  3. Izaberite Airbnb za posao
  4. Kliknite na Posetite komandnu tablu

  Korišćenje komandne table

  Komandna tabla Airbnb-a za posao je podeljena u 4 kartice: Putovanja, Izveštaji, Fakture i Osobe.

  Putovanja

  Koristite karticuPutovanja kako biste pregledali aktivna, potvrđena i završena putovanja svojih zaposlenih. Za svako putovanje videćete ime(na) putnika, detalje o odredištu i datume putovanja.

  Izveštaji

  Ova kartica prikazuje broj rezervisanih noćenja, ukupan potrošen iznos i prosečnu dnevnu potrošnju celog preduzeća. S ove stranice možete i da izvezete izveštaje u formatu CSV.

  Fakture

  Idite na ovu karticu da pogledate fakture za grupe putnika. Svaka stavka obuhvataće broj fakture, datum, rok za plaćanje i preostala dugovanja.

  Osobe

  Prelistajte i upravljajte nalozima zaposlenih koji su povezani sa vašim preduzećem. Osim toga, sa ove stranice možete da pozovete zaposlene da se uključe u program.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Srodni članci