Pređi na sadržaj
Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da kreiram i izvozim izveštaje o troškovima kao administrator na Airbnb-u za posao?

  Na komandnoj tabli Airbnb-a za posao možete da kreirate izveštaje na kojima će biti naveden broj noćenja koje su zaposleni rezervisali, ukupan potrošeni iznos i prosečna dnevna potrošnja celog preduzeća.

  Za kreiranje izveštaja:

  1. Na komandnoj tabli Airbnb-a za posao kliknite na Izveštaji
  2. U padajućim filterima odaberite Sva poslovna putovanja ili Moja putovanja, a potom odaberite traženi raspon datuma za izveštaj (npr.: ovaj mesec do današnjeg datuma ili prošli mesec)
  3. Podaci u izveštaju ažuriraće se na osnovu odabranog razdoblja.
  4. Ako želite da izveštaj izvezete u formatu CSV, kliknite na Izvezi CSV
  5. Kada datoteka u formatu CSV bude spremna, dobićete imejl s linkom putem kojeg možete preuzeti tu datoteku.
  Da li ste dobili potrebnu pomoć?