Pređi na sadržaj
Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da prihvatim poziv da rezervišem putovanje, a da ga naplatite preduzeću?

  Preduzeća koja koriste Airbnb za posao mogu putnicima koji trenutno nisu njihovi zaposleni, kao što su kandidati za posao ili izvođači radova, da privremeno omoguće da na Airbnb-u rezervišu smeštaj zbog poslovnog boravka, a da troškove plati preduzeće.

  Ako vam je odobren privremeni pristup rezervaciji, dobićete imejl od Airbnb-a za posao sa pozivom preduzeća da rezervišete smeštaj na Airbnb-u. Morate da prihvatite poziv i budete registrovani član Airbnb-a da biste dobili privremeni pristup rezervaciji:

  1. Ako u imejlu sa pozivom prihvatite uslove i odredbe, kliknite na Prihvatam poziv
  2. Taj korak vas vodi na Airbnb-ov veb-sajt gde morate da se prijavite ili otvorite nalog na Airbnb-u ako ga još nemate

  Nakon što prihvatite poziv i prijavite se, možete da rezervišete putovanje i platite ga načinom plaćanja preduzeća koji vam je dodeljen:

  1. Nađite i izaberite smeštaj u skladu sa preporučenim datumom i smernicama za cene, kao i svim drugim smernicama koje vam je dalo preduzeće
  2. Prilikom plaćanja, na pitanje u vezi sa svrhom putovanja navedite da putujete poslovno
  3. Izaberite kako želite da platite rezervaciju – da li načinom plaćanja preduzeća ili svojim načinom plaćanja (detalji vaše rezervacije biće podeljeni sa preduzećem koje vas je pozvalo bez obzira na to koji način plaćanja upotrebite)
  4. Kliknite na Potvrdite i platite

  Kada završite, podaci o rezervaciji biće podeljeni samo sa preduzećem koje vas je pozvalo da rezervišete smeštaj na Airbnb-u.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?