Pređi na sadržaj
Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako da upravljam cenama u kalendaru?

  Ako želite zamijeniti zadanu cijenu noćenja za određene datume, to možete izravno u kalendaru.

  Za unos cijene u kalendaru:

  1. Idite na Kontrolna ploča > Kalendar i odaberite oglas.
  2. U kalendaru potražite datum koji je dostupan (za pronalaženje datuma možete upotrijebiti i padajući izbornik u kojemu odabirete Mjesec).
  3. Kliknite datum koji želite odabrati ili kliknite i povucite pokazivač kako biste odabrali nekoliko uzastopnih datuma.
  4. U prozoru koji se pojavi kliknite Cijena noćenja i unesite cijenu.
  5. [Ako želite] Kliknite Dodaj uz opciju Privatna napomena kako biste unijeli napomenu za taj datum i cijenu koju ćete samo vi moći vidjeti.
  6. Kliknite Spremi.

  Napomena: za svaki odabrani datum prikazat će se vaša cijena noćenja. Ako ste odredili vikend-cijene ili posebne cijene, one će se prikazivati za one datume za koje ste ih odredili. Cijene dugoročnih rezervacija neće se prikazivati.

  Kako funkcioniraju pametne cijene

  Ako su pametne cijene uključene, u rubrici s cijenama vidjet ćete da je ta opcija aktivirana i ona će automatski kontrolirati sve cijene noćenja. Ako kliknete ili dodirnete x, možete isključiti pametne cijene i promijeniti cijenu noćenja za odabrane datume. Za te datume neće vrijediti popusti.

  Napomena: možete kreirati i pravila kojima će se automatski kontrolirati cijena i popusti. Ako imate 6 ili više oglasa, automatski dobivate mogućnost kreiranja pravila. Domaćini koji imaju manje od 6 oglasa također ih mogu kreirati u kalendaru svih oglasa.Saznajte kako pravila funkcioniraju.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci